Creadag in de carnavalstent in 2020 (archieffoto)
Creadag in de carnavalstent in 2020 (archieffoto) Foto: Wil Feijen

Carnavaleske kleurplaat als alternatief voor scholen creadag

Algemeen carnaval

Son en Breugel - Met het oog op de huidige maatregelen in verband met Covid-19 en het besluit door carnavalsverening De Krutjesrapers om alle carnavalsactiviteiten dit jaar af te gelasten, komt helaas ook de scholen creadag te vervallen.

Voor het eerst in negentien jaar kan de commissie creadag de honderden kinderen van de scholen in Son en Breugel niet in de tent ontvangen om samen een creatieve start te maken van het carnavalsseizoen. Dat doet de commissie, carnavalsvierders in hart en nieren, pijn. Deze traditie kan de commissie natuurlijk niet zomaar voorbij laten gaan en daarom hebben zij gekeken naar de mogelijkheden die nog wel kunnen!

Sandor Paulus, De Karikaturist, heeft een leuke carnavaleske kleurplaat ontworpen. In de afgelopen weken zijn de scholen in Son en Breugel benaderd en is de kleurplaat verspreid met de vraag om deze door de kinderen (thuis) te laten inkleuren. Uit de mooiste inzendingen trekt de commissie prijswinnaars die daarvoor een leuke prijs in ontvangst mogen nemen. De prijswinnaars worden 17 februari bekend gemaakt in DeMooiSonenBreugelKrant.

De commissie hoopt in 2022 alle kinderen van de groepen 6, 7 en 8 weer te mogen begroeten in de carnavalstent. Laten we met zijn allen carnaval levend houden!