Jack en Maria Smits in hun tuin waar een deel van de miniwoningen gerealiseerd gaan worden
Jack en Maria Smits in hun tuin waar een deel van de miniwoningen gerealiseerd gaan worden Foto: Wil Feijen

Een nieuwe manier van wonen dankzij een particulier initiatief

Algemeen Algemeen / Son & Breugel

Son en Breugel - Het lijkt er toch van te komen, een project met tiny houses, ook wel microwoningen genoemd, in Son en Breugel. Het concept is jaren geleden overgewaaid uit Amerika. Het idee achter deze woonvorm is om op een duurzamere, goedkopere en milieuvriendelijkere manier te leven. Maar het lijkt nu ook de oplossing om de huidige druk op de woningmarkt te verlichten.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen


Jack en Maria Smits wonen aan de Bijenlaan in Son en Breugel, een leuk huis met een stuk grond dat ze veel vrijheid en privacy geeft. Ze hebben het goed voor elkaar zou je kunnen zeggen. Maar het zijn ook de initiatiefnemers voor het bouwen van 25 miniwoningen, zoals ze door dit enthousiaste echtpaar zelf liever worden genoemd.

Duurzame woningen
De miniwoningen komen links van en achter de woning van het echtpaar te staan, voor een groot gedeelte op eigen grond en voor een gedeelte op gemeentegrond. De gemeente heeft al toegezegd dat het gebruik van het stuk gemeentegrond geen probleem hoeft te zijn, mits er goede afspraken over gemaakt worden. Het gaat om huurwoningen, waarvan het grootste gedeelte binnen de sociale huurprijs valt; de rest van de huurwoningen valt in het middenhuursegment. De woningen zijn duurzaam, gemaakt van natuurlijke materialen en comfortabel om in te wonen.

Stappen zetten
Volgens Jack Smits zijn de plannen concreet genoeg om ze openbaar te maken: “Wij zijn nu driekwart jaar samen met de gemeente bezig en hebben het uitgewerkt tot een plan dat we nu kunnen gaan presenteren en waar we verder mee kunnen; we weten wat we willen en nu gaan we de stap zetten van plan naar vergunning en daarna de uitvoering.”

Bestemmingsplan 
Ook wethouder Frenken ziet veel voordelen in het plan van het echtpaar en heeft zelfs een afwijkende route gekozen zodat de bouw van deze miniwoningen snel kan starten. “Omdat de woningen er voor een bepaalde tijd komen, past het in het huidige bestemmingsplan. Juist omdat het als tijdelijk wordt gezien, voldoet het plan aan allerlei regels binnen het huidige bestemmingsplan.”

Samenwerking
Om het plan tot een succes te maken zijn Jack en Maria Smits niet alleen de samenwerking met de gemeente aangegaan, maar ook met Luck Dankers van Go Tiny Live Free, een bedrijf met 18 jaar ervaring in duurzaam bouwen en planontwikkeling. Eerder hebben zij al een project met tien betaalbare en duurzame miniwoningen gerealiseerd in Aarle-Rixtel.

25 miniwoningen 
In Son en Breugel gaat het dus om 25 miniwoningen, waarvan de kleinste een woonoppervlakte heeft van maar 35 m2 en de grootste van 70m2. Alle woningen zijn verplaatsbaar en worden dus ook met een dieplader naar de plaats van bestemming gebracht. Het formaat van de woning wordt mede bepaald door de manier van transport: de ruimte op de dieplader is 10 bij 4 meter, en dit is dan ook het maximale formaat van een miniwoning. Het uitbreiden van de woonruimte gebeurt door het stapelen van de miniwoning; zo ontstaat twee keer het beschikbare woonoppervlakte. “Bij ons project is een tweelaags woning ook de maximale hoogte die mogelijk is. Het gaat om acht éénpersoonswoningen, maar er zijn ook vijf tweepersoonswoningen die wat groter zijn en luxer. Verder zijn er tien kleine gezinswoningen met een verdieping, waarvan er vijf wat kleiner zijn. “Dat is het huidige plan, maar met de informatie die we vanaf nu krijgen, wordt definitief bepaald welke soort woningen en hoeveel woningen van een bepaald type er tot stand komen”, aldus Smits.

Bijenhof
Het plan heeft ook al een naam: ‘Bijenhof’. Volgens Smits is wonen op ‘Bijenhof’ anders dan in andere wijken; zo hebben de bewoners een eigen terras, maar ook gezamenlijk groen. De bewoners bepalen hoe deze buitenruimte eruit moet komen te zien. Als het om de mogelijke bewoners gaat, spreekt mevrouw Smits over een mix van jong en oud, samenwonend, alleenstaand, eigenlijk een afspiegeling van de maatschappij. Het echtpaar is van mening dat er binnen het plan ook enkele gezamenlijke ruimtes nodig zullen zijn:
“Daarom willen we goed kijken wat de bewoners verwachten van het wonen in deze vorm. Als je je buurman niet wil leren kennen, moet je er niet gaan wonen.”

Uiteindelijke beslissing
Wethouder Frenken wil vaart maken met dit uniek plan: “Alle elementen die we gezamenlijk delen komen nu bij elkaar in dit project, en hier moeten we samen de schouders onder zetten.” Daarom is er gekeken wie er bij dit plan bevoegd is om dingen te mogen vaststellen; voor een bestemmingsplan is dat de gemeenteraad, maar in dit geval kan het college beslissen. Maar niet voordat het is voorgelegd aan de raad, waarna het college de uiteindelijke beslissing zal nemen”, zo verduidelijkt Frenken het traject dat voor eventuele goedkeuring nog doorlopen zal moeten worden. Volgens Frenken kan dit omdat er voor dit plan geen bestemmingsplanwijziging nodig is. Ondanks dat hij een groot voorstander is van het plan, zal volgens hem de afhandeling binnen het college zeker geen formaliteit zijn.

Niet vijf jaar wachten
Het lijkt erop dat de wethouder en de initiatiefnemer voor snelheid hebben gekozen, maar volgens Smits is het ook heel belangrijk dat er zorgvuldig wordt gewerkt, voor, tijdens en na de ontwikkeling van dit plan. Frenken: “Want je moet zorgvuldig met je buurt en omgeving omgaan.” Toch is er volgens hem ook haast geboden voor alle mensen die een passende woning zoeken. Het heeft geen zin hier nog vijf jaar mee te wachten.

Agenda Politieke Avond
Het lijkt erop dat er door dit plan in Son en Breugel mogelijk zomer 2022 een nieuwe manier van wonen aan de mogelijkheden van wonen toegevoegd gaat worden. De grondwerkzaamheden zullen pas starten nadat er een vergunning is afgegeven. Het plan staat voor donderdag 22 juli op de agenda bij de Politieke Avond. Geïnteresseerden kunnen de laatste stand van zaken over ‘Bijenhof” zien op www. bijenhofsonenbreugel.nl.

Een voorbeeld van de tiny houses in Aarle Rixtel
Schetsplan Bijenhofje aan de Bijenlaan