Screenshot uit de 'persconferentie' met Jasper, Flip en de doventolk
Screenshot uit de 'persconferentie' met Jasper, Flip en de doventolk Foto:

Krutjesrapers kondigen carnavalsdashboard en -routekaart aan tijdens persconferentie

Algemeen Carnaval

Een maand voordat carnaval op 11 november echt losbarst, werd op 11 oktober om 11.11 uur een ‘persconferentie’ gehouden door Jasper van Zuuren, voorzitter van carnavalsvereniging De Krutjesrapers en secretaris Flip Spooren. Met een knipoog naar de persconferenties van de demissionaire ministers Rutte en De Jonge, spraken Jasper en Flip de Krutjesrapers en Krutjesraperinnekes toe, compleet ondersteund door tolk Giel van Erp, die eerder tijdens de zittingsavonden als doventolk heeft opgetreden.

Redacteur: Emmy Grit

Jasper blikte eerst terug op het afgelopen jaar waarin de carnavalsvereniging een ongekende tegenslag heeft gekend: “We mochten niet doen wat we heel graag doen en ook goed kunnen, en dat is carnaval vieren; er werd een dikke streep door carnaval gezet. Corona kreeg toen even de overhand, maar wij laten ons niet verslaan.” De voorzitter is er trots op dat, ondanks de vele beperkingen, in het dorp toch nog een aantal activiteiten aangeboden werden rondom carnaval. “Alle vrijwilligers verdienen een groot compliment. Dat zeggen we expliciet nu, omdat we dit nog niet eerder zo in het openbaar konden zeggen. Dank jullie wel”, aldus de voorzitter.

Vier basisregels
De carnavalsvereniging introduceert op maandag 11 oktober het carnavalsdashboard en de carnavalsroutekaart. Voor carnaval in 2022 werden vier basisregels bekendgemaakt:
1. De Raad van Elf gaat voorop in alle festiviteiten.
2. Overal dient muziek te zijn in de meeste brede zin van het woord; nergens is stilte toegestaan, behalve tijdens de mis in de kerk en tijdens het tonpraten.
3. U dient tijdens carnaval overal verkleed te verschijnen; een speciale Kostuum App komt binnenkort voor iedereen beschikbaar.
4. U bent zelf verantwoordelijk voor uw eigen vochthuishouding.

Solidariteit
Toch nam Jasper nog een slag om de arm, want het is niet ondenkbaar dat men toch te maken krijgt met onzekerheden. “Als het carnavalsvirus zich niet goed verspreid, dan kunnen we met tegenslag te maken krijgen. We hebben de afgelopen 1,5 jaar geleerd daarmee om te gaan. Dus wij vertrouwen erop dat we eind februari 2022 in ons Krutjesgat een ongekend carnaval gaan vieren”, zegt hij. Hij laat ook weten dat het van groot belang is om zo snel mogelijk en zo veel mogelijk het carnavalsvirus te gaan verspreiden. Solidariteit is een zeer belangrijke factor: we doen het met zijn allen.

Elf activiteitenstappen
Flip Spooren kondigde aan dat de vereniging op een bijzonder moment afkoerst in deze crisis: “Na lange tijd van onzekerheden zijn we op het punt gekomen er veel vertrouwen in te hebben dat carnaval 2022 doorgang zal vinden. Wij zetten vol in.” Vervolgens nam Flip de routekaart door met de elf ‘activiteitenstappen’ vanaf het ’11-11-bal’ op 13 november tot en met het scholenbezoek, de Vurgloeiavond en SBC op vrijdag 25 februari.

Carnavalsvirus
“Help ons en uzelf door het carnavalsvirus zo veel mogelijk en zo snel mogelijk te verspreiden”, sluit Flip zijn toespraak af. Net als bij een echte persconferentie werden er nog een aantal vragen gesteld door de ‘aanwezige’ pers, die beide heren correct beantwoordden. Met de gegevens uit deze ‘persconferentie’ laat de carnavalsvereniging weten dat zij er klaar voor zijn en uitkijken naar een mooi carnaval.

Volgende persconferentie
Het volgende ‘persmoment’ wordt door Jasper en Flip gehouden op zaterdag 6 november om 10.11 uur en wordt live gepresenteerd vanuit Café-restaurant De Zwaan. Jasper: “Zorg dat je dit niet mist, tijdens deze ‘persmoment’ hoor je het laatste nieuws.”

Noteer deze data alvast in je agenda

13 november: 11-11 bal
14 november: Serenade voor de prins
20 november: Champagne drinken met de prins
21 november: 11 -11 bal CV De Dommelsoppers
8 januari: Start vrije verkoop kaarten zittingsavonden
29 januari: Bezorgen van de carnavalskrant (glossy)
6 februari: Mis / koffietafel en receptie
11 februari: Zittingsavond 1
12 februari: Zittingsavond 2
13 februari: Seniorenmiddag
15 februari: Creatieve scholendag
18 februari: Zittingsavond 3
19 februari: Zittingsavond 4
24 februari: Carnaval Berkenstaete
25 februari: Scholenbezoek, Vurgloeiavond en bezoek SBC