Steven Grevink (PvdA/GroenLinks)
Steven Grevink (PvdA/GroenLinks) Foto: Wil Feijen

Onze wethouder Steven Grevink op de zeepkist

Algemeen

Son en Breugel - Een half jaar geleden startte het nieuwe college met de drie wethouders Jelle de Jong, Steven Grevink en Jan Boersma. Deze krant wilde graag weten hoe de eerste periode is bevallen en welke doelen zij willen bereiken tot de volgende verkiezingen in 2026. Onze tweede gast is wethouder Steven Grevink.

Redacteur: Jürgen Feuerriegel

Steven is opgegroeid in Son en Breugel en is vervolgens Nederlandse taal en letterkunde gaan studeren in Amsterdam. Daarna vond hij een baan bij een organisatie die gemeenten en woningcorporaties hielp met de stedelijke ontwikkeling, en zodoende kon hij terugkomen naar Son en Breugel. Hij was nauw betrokken bij de herontwikkeling van de wijk Binnenstad-Oost in Helmond en van Woensel-West. Vervolgens adviseerde Steven bij het ontwerp van nieuwe steden in het buitenland, voornamelijk in het Midden-Oosten. In 2016 werd hij docent voor International Business aan de Fontys Hogeschool. Met name het begeleiden van jonge mensen bij het leren van hun vak gaf hem veel plezier. Vorig jaar werd hij gevraagd door zijn partij PvdA/Groen Links (al ruim 20 jaar één partij in onze gemeente) om intern te solliciteren naar de functie van wethouder, en zo geschiedde.

Het eerste halve jaar
“Het was wel even wennen in deze volstrekt nieuwe rol, en ik moest dan ook meteen aan de slag. Op mijn tweede dag werd het Dommelhuis geopend, en dat was natuurlijk een mooie binnenkomer. Ik heb geen dag spijt gehad van mijn keuze om wethouder te worden. Het geeft mij enorm veel energie om samen met het college en de leden van de gemeenteraad elke dag opnieuw het beste te kiezen voor ons dorp. Deze week heb ik elke avond een vergadering, maar dat is niet erg, want mijn kinderen zijn al volwassen en het huis uit, en ik woon alleen. Mijn collega’s moesten er wel aan wennen dat ik een fanatieke fietser ben en ook naar bijeenkomsten in naburige gemeenten ga met de fiets. De reistijd is dan wel iets langer. Sommige mensen denken dat wij politici in een bubbel of ivoren toren zitten, maar niets is minder waar. Ik heb al ontzettend veel interessante mensen in ons dorp ontmoet met goede ideeën, en het leuke aan Son en Breugel is toch wel dat je elkaar kent en makkelijk kunt vinden”, aldus Steven.

CMD
Graag willen wij weten welke drie onderwerpen voor Steven belangrijk zijn om te realiseren. Om te beginnen praten we over het actuele onderwerp CMD. De Rekenkamer heeft er onlangs onderzoek naar gedaan en de huidige staat van het CMD beschreven. Een aantal gebreken werd geconstateerd en er werden zeven aanbevelingen gedaan. Volgens Steven gaat het niet om de inzet van de medewerkers, maar vooral over de inrichting van werkprocessen en de aansturing. Het gaat bij het CMD om een samenwerkingsverband van zes verschillende organisaties met ieder een eigen domein en eigen financiering. Op het niveau van de aansturing is er nu de nodige verandering gekomen. Met ingang van dit jaar werd een nieuwe coördinator bij het CMD benoemd en bij de gemeente kwam een nieuwe manager beleid. Gevraagd naar de beoogde, concrete verbeteringen voor de klanten van het CMD noemt de wethouder drie urgente aandachtsgebieden: ”De intake moet duidelijk beter gebeuren met een goed eerste gesprek waarin meteen duidelijk wordt wat er nodig is. Dat is nu niet altijd het geval. Verder voldoen de wachttijden niet aan de landelijke richtlijnen en wetgeving. Dat moeten wij echt aanpakken. Een derde punt is de zichtbaarheid en de toegankelijkheid van het CMD. Ondanks het feit dat wij best veel regelingen hebben (b.v. de energietoeslag voor mensen die de rekening niet meer kunnen betalen) bereiken we lang niet iedereen die dat wel nodig heeft.”

Energietransitie
Steven schetst de immense opgave waar alle gemeenten voor staan als het gaat om enerzijds energiebesparing en anderzijds het vinden van energiebronnen om van het gas af te kunnen komen. Hij benadrukt dat de gemeente dit alleen kan waarmaken in nauwe samenwerking met de burgers en de bedrijven. Een goed voorbeeld is de wijk ‘t Zand waar 150 mensen bijeenkwamen omdat zij serieus mee willen denken en werken aan een gasvrije wijk. De gemeente faciliteert dit proces door het inhuren van ‘Het Energiebureau’ dat samen met de inwoners verder gaat onderzoeken wat de mogelijkheden zijn voor de toekomst. Recent heeft de gemeente tevens een deskundige ingeschakeld die in Breugel in een goedbezochte bijeenkomst voorlichting gaf over energiebesparende maatregelen in je eigen huis. En vervolgens is het de bedoeling om samen met betrokkenen te kijken of er gezamenlijke projecten ten behoeve van bijvoorbeeld zonnepanelen of een betere isolatie kunnen komen.

De grootste uitdaging zal volgens de wethouder het vinden van een oplossing zijn voor de opslag van energie omdat er inmiddels al vele particulieren zonnepanelen hebben. En ook grote bedrijven zoals ProDrive en Rhenus met zonnepanelen op de immens grote daken van hun bedrijfspanden, produceren enorm veel energie die, mits opgeslagen, bruikbaar zou zijn in tijden dat er geen zon schijnt. Op Ekkersrijt zal gekeken worden naar mogelijkheden van samenwerking op energiegebied als het ene bedrijf tijdelijk energie over heeft en een ander op dat moment een tekort.

Ook de gemeente zelf is nadrukkelijk bezig met duurzaamheid. Het Dommelhuis bijvoorbeeld is energieneutraal geworden na de renovatie, en de nieuwe school BuitensteBinnen zal met duurzame materialen gebouwd worden en gasvrij zijn.

Gezondheidszorg
Steven vindt het belangrijk dat er meer aandacht komt voor preventieve gezondheidszorg, zodat mensen in staat zijn om mentaal en fysiek gezond te blijven of te worden. Als gemeente wil hij graag steun verlenen aan nieuwe initiatieven, zoals het regionale project ‘Een stap naar gezonder’.

Hij noemt het initiatief van een aantal bewoners om wandelingen voor ouderen te organiseren: “En als iemand niet op komt dagen, dan zal er naar die persoon gekeken worden of alles in orde is, dus het heeft ook meteen een sociale functie. Ik ben ook erg enthousiast over de activiteiten van Son en Breugel Verbindt. Neem nou het project Automaatje: het is toch geweldig om te zien hoe dat werkt. Een perfecte manier ter voorkoming van eenzaamheid, en de chauffeurs vinden het ook erg leuk om mensen te ontmoeten en te helpen. Een ander voorbeeld is het Taalhuis: hier wordt de integratie van nieuwkomers in onze gemeenschap op een geweldige manier vormgegeven. En het gaat om meer dan taal, want het feit dat vrijwilligers de lessen verzorgen, maakt verbinding. Ik vind het bijzonder belangrijk om deze en vergelijkbare initiatieven als gemeente te ondersteunen en wellicht ook te subsidiëren, want zij bevorderen ons welzijn en dat verlaagt uiteindelijk ook de druk op de zorg.”

Tot slot bedanken wij de wethouder voor het open gesprek en wensen hem succes met het behalen van zijn doelen.