Afbeelding

Lezerspodium

Ingezonden

En wij dan! 

Op zaterdag 18 februari lag daar de onaangekondigde “aangetekende” brief op de mat. 

Ook na de brief meerdere malen te hebben gelezen zijn wij verbaasd en geschokt dat dit zomaar kan. Hoezo een “Wet voorkeursrecht gemeentegebied Breeakker”, waarom wij?

Mochten wij überhaupt al de intentie hebben om te verkopen dan zouden wij uiteraard graag zelf de regie over ons eigendom voeren en zelf de keuze maken aan wie wij verkopen, wanneer en onder welke condities. Vanaf de ontvangst van de brief bekruipt ons een enorm gevoel van oneerlijkheid en willekeur en is ons vertrouwen in de gemeente Son en Breugel tot een dieptepunt gezakt. 

Voortdurend hanteert men in onze gemeente de term burgerparticipatie maar voor je mee kunt en mag denken ligt er een B&W-adviesnota met een vestiging voorkeursrecht gemeentegebied ‘’Breeakker” op je mat. Hoezo participeren? Burgerparticipatie betekent volgens ons dat burgers vroegtijdig worden meegenomen in ideeën die te zijner tijd eventueel tot beleid gemaakt kunnen worden. Dus uitsluitend na een zorgvuldig traject. 

We wonen in een buurt waar we elkaar kennen en elkaar bijstaan als dit nodig is. Een buurt die we destijds bewust hebben gekozen omdat het een aangename gemêleerde oudere wijk is met goed onderhouden koop- en huurwoningen, te midden van bos en natuur. 

Het is hier geweldig wonen in een huis en in een omgeving waar wij ons veilig voelen, omgeven door “groen” en met voldoende ruimte die in ons geval zeer noodzakelijk is. Mijn partner is rolstoelafhankelijk. Dat vraagt nogal wat in de voorwaardelijke sfeer. We hebben nu een levensloopbestendige woning waar wij nog graag jaren willen wonen zonder aantasting van onze woon- en leefomgeving.

In 2016 hebben wij forse eigen investeringen gedaan en is ons huis voorzien van alle noodzakelijke rolstoelaanpassingen zoals een ingebouwde plafondlift en een extra grote slaapkamer en douche. Voor ons niet zomaar een huis maar een woning waarin we veel aandacht, liefde en tijd hebben gestoken om deze up-to-date te houden voor onze gezinssituatie. Bovendien zijn we recent gestart met verdere verduurzaming van de woning. 

Zoals u kunt lezen heeft de aankondiging ons diep geraakt. Moeten wij nu plaats maken voor anderen, terwijl wij hier al jarenlang prettig wonen? Steeds stellen wij ons de vraag:” waar vinden we wat we nu (nodig!) hebben op relatief korte afstand tot het centrum van het dorp?” Voor ons is het antwoord duidelijk: Nergens!

B. Koks en M. Brands