Logo mooisonenbreugel.nl
  | Fotonummer: f5f399
Foto: Wil Feijen

Coalitieakkoord roept veel vragen op in de raad

  Politiek

Son en Breugel – Het was een geschuif van stoelen, meningen en einddoelen tijdens de raadsvergadering donderdagavond in het gemeentehuis van Son en Breugel.

Door: Adrie Neervoort

De drie beoogde wethouders Jan Boersma (CDA), Tom van den Nieuwenhuijzen PvdA/GroenLinks) en John Frenken (Dorpsvisie) werden benoemd. Daarbij kregen Boersma en Nieuwenhuijzen de volledige steun van de raad (16 stemmen) en Frenken niet (13 stemmen). Ook werden twee nieuwe raadsleden beëdigd Henk Hulsen (CDA) en Jos de Bruin (DorpsVISIE).

Inspreker
Maar het onderwerp was het coalitieakkoord, deze kreeg meteen al de start die het misschien niet wilde. Letty Aarts maakte van de mogelijkheid gebruik om in te spreken. Zij liet de raad weten dat zij als lid van de medezeggenschapraad van basisschool De Regenboog erg verrast was om in via de media te moeten vernemen dat het aantal schoollocaties in Breugel ter discussie staat, dus ook voortbestaan van De Regenboog.

Medezeggenschapraad en ouders wisten van niets, aldus Letty Aarts. "Moeten wij nu ook ons gelijk gaan halen met spandoeken en spuitbussen, net als De Krommenhoek eerder" vroeg zij zich af. Een pijnlijk begin want het coalitieakkoord heeft als kern om beter te luisteren en te overleggen met de inwoners van Son en Breugel alvorens besluiten te nemen. Remco Heeren (DorpsVisie) liet dan ook direct weten dat er nog geen besluiten waren genomen wat betreft De Regenboog.

Voormalige Petrus Bandenkerk
Ook het hergebruik van de voormalige Petrus Bandenkerk roept bij de oppositie (VVD en Dorpsbelang) veel vragen op. Zij wilde weten hoezeer het hergebruik van deze kerk al vast staat. Want het coalitieakkoord spreekt al van "Hoe het bestaande kerkgebouw geschikt (te maken) is om er een dorpshuis met bijbehorende functies in te vestigen".

De coalitie merkte over dit onderwerp op dat hergebruik van de voormalige kerk de voorkeur heeft, maar dat daarvoor wederom onderzoeken en gesprekken nodig zijn met alle betrokkenen. Ook het doel van een geheel energie neutraal gebouw na aanpassingen is geen doel meer, maar een zo energiezuinig gebouw als mogelijk als nu een doel. Dit werd ook nog bevestigd door Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) die daarmee aangaf dat zij hierover nu een andere mening hebben dan voor de verkiezingen.

Na een lange avond in de raadszaal werd gevraagd of het coalitieakkoord zoals het er lag naar het college kon! Daar waren Dorpsbelang, D66 en VVD op tegen. Dit omdat het wat deze partijen betreft het akkoord eerst zou moeten worden besproken met de inwoners van Son en Breugel. Want dat staat er in het akkoord is de mening van deze partijen. Ondanks het "tegen" van deze partijen gaat het akkoord door naar het college door een meerderheid van CDA, DorpsVisie en PvdA/GroenLinks.


 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037619&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9374823&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>