Foto:

Tot 2040 minimaal 900 nieuwe woningen in Son en Breugel

Politiek

Son en Breugel - De gemeente Son en Breugel heeft zich er in het ‘Afsprakenkader Wonen van het Stedelijk Gebied Eindhoven’ op vastgelegd om in de periode tot 2040 minimaal 900 nieuwe woningen te realiseren. In de recent ondertekende Regionale Woondeal Zuidoost-Brabant belooft Son en Breugel om daarvan 655 woningen al te verwezenlijken vóór 2031. In de Woondeal staat verder dat ongeveer een derde van de te bouwen woningen valt in de categorie sociale huurwoningen en ongeveer een derde in de categorie betaalbare middenhuur- en koopwoningen (maximaal €355.000,-). Voor een deel van de hiervoor nodige nieuwbouwprojecten zijn de plannen al redelijk hard, voor een deel zijn voorbereidingen gestart, en voor een deel moeten nog plannen worden bedacht.

Gastredacteur: Peter van Dam

‘Papier is geduldig’, luidt het gezegde, maar uiteindelijk gaat het erom plannen waar te maken. Son en Breugel staat tot 2040 al met al voor een grote bouwopgave, en de grote woningnood in de gemeente vereist dat er op korte termijn al enkele honderden woningen gerealiseerd worden. Door, net als elders gebeurt, voor een deel gebruik te maken van verplaatsbare, tijdelijke woningen op daarvoor geschikte locaties zou er al op korte termijn soelaas kunnen worden geboden aan met name jonge starters op de woningmarkt. Intussen kan worden doorgewerkt aan de ontwikkeling en realisatie van bouwplannen voor permanente nieuwe woningen.

Hindernissen
Om de komende jaren minimaal 900 woningen te kunnen realiseren, zullen vele hindernissen overwonnen moeten worden. Het tij voor bouwen zit tegen door de stikstof- en klimaatproblematiek, de energiecrisis, de schaarste aan grondstoffen en de snelstijgende bouwkosten. Vooral nieuwbouwprojecten voor sociale woningen zijn moeilijk financieel rond te krijgen. En daarnaast worden bouwplannen veelal jaren vertraagd door bezwaarprocedures. Iedereen onderschrijft de noodzaak van woningbouw, maar liever niet in het eigen buurtje. Het kiezen van bouwlocaties is daardoor niet gemakkelijk. Hoe moet je de belangen van woningzoekenden en ‘woninghebbenden’ tegen elkaar afwegen? Hoe kun je ellenlange bezwaarprocedures voorkomen?

Vragen
Hiernaast zullen in goede samenspraak met bewoners en woningzoekenden antwoorden moeten worden gevonden op tal van andere vragen. Kiezen we vooral voor bouwen op inbreidingslocaties in bestaande buurten of kiezen we ook voor bouwen in het buitengebied? Is er nog ruimte voor een grote nieuwbouwwijk ten noorden van Breugel? Zijn we bereid landbouw- en natuurlocaties om te zetten in woonlocaties? Willen we een stukje bos opofferen? Mogen (sport)voorzieningen worden verplaatst naar het buitengebied om woningbouw mogelijk te maken binnen de bebouwde kom? Kiezen we voor grondgebonden huizen of voor appartementen? Hoe spelen we in op de behoeften van ouderen met een zorgvraag? Hoe bevorderen we de doorstroming van huur- naar koopwoningen? En tot slot: hoe geven we woningzoekenden in de discussies over deze vragen een duidelijke stem?

In gesprek
Kortom, het lijkt de hoogste tijd dat inwoners van Son en Breugel over dit soort vragen in gesprek gaan met elkaar en met gemeentebestuur, gemeenteraadsleden en politieke partijen. PvdA-GroenLinks Son en Breugel organiseert op woensdagavond 5 april a.s. in het Dommelhuis een politiek café om dit gesprek op gang te brengen. Meer informatie over deze avond is te vinden op pvdagl.nl. Iedereen is welkom, en dat geldt zeker voor alle woningzoekenden in Son en Breugel. PvdA-GroenLinks roept hen nadrukkelijk op om hun stem te laten horen en op te komen voor hun grondwettelijk recht (artikel 22, lid 2) op een woning!