De Sportraad met v.l.n.r. Hein-Jan Broens, Willem van 't Geloof, boven Michelle Driessen (LEV-groep), Floortje Hilgerdenaar (buurtsportcoach) en Hein Cremers
De Sportraad met v.l.n.r. Hein-Jan Broens, Willem van 't Geloof, boven Michelle Driessen (LEV-groep), Floortje Hilgerdenaar (buurtsportcoach) en Hein Cremers Foto: Wil Feijen

De kracht van sport

Sport

‘De kracht van sport nog beter benutten’, dit is de doelstelling van het Nationale Sportakkoord, een samenwerking tussen overheid, verenigingen en het bedrijfsleven. Ook Son en Breugel heeft een sportakkoord. Het vormen van een sportraad, als verbinder tussen verenigingen, sportactiviteiten en de gemeente is een van de doelstellingen van dit sportakkoord.

Redactie: Hanny Evers
Foto: Wil Feijen

Maandagavond 28 februari jl. was er een bijeenkomst voor verenigingen en organisaties met de sportraad in het Dommelhuis. Hier sprak ik met Hein Cremers van de sportraad.

Het sportakkoord
In 2020 is het sportakkoord vormgegeven vanuit de gemeente en (commerciële) sportaanbieders. Het uitgangspunt is ‘Samen bouwen aan een mooier Son en Breugel’ en ‘Iedereen moet mee kunnen doen’, volgens Hein Cremers.

Het sportakkoord heeft 5 doelstellingen.
1 Opzetten van een sportraad die contacten onderhoudt met verenigingen en de gemeente en zorgt voor momenten waarop kennis en ervaringen uitgewisseld kunnen worden en dat er ruimte is voor samenwerking.
2 Inzet van een professionele verbinder tussen alle lokale sport- en beweegaanbieders (buurtsportcoach), met als doel de verbinding tussen lokale sportaanbieders te versterken en nieuwe sport- en beweegactiviteiten te initiëren.
3 Meer bekendheid en pr m.b.t. het lokale sport- en beweegaanbod, zodat alle inwoners een beter beeld hebben van het sportaanbod in de gemeente.
4 Organiseren van beweegactiviteiten in de openbare ruimte, waarbij meer afstemming in het huidige aanbod een eerste doel is.
5 Specifiek lokaal aanbod van sport- en beweegactiviteiten, met name in de vakantieperiodes.

De gemeente heeft een budget beschikbaar om deze doelstellingen te bereiken. Veel bekendheid met betrekking tot het sportakkoord is er helaas nog niet. Onder andere de coronamaatregelen hebben gezorgd voor vertraging. Dit betekent niet dat er niets is gebeurd. De komende maanden gaan we hier steeds meer van zien. 

De sportraad
De voorwaarde voor het slagen van het sportakkoord is terug te vinden in de eerste twee doelstellingen: het vormen van een sportraad en het aanstellen van een buurtsportcoach. Zij zijn verantwoordelijk voor de uitvoering van de andere doelstellingen. De sportraad wordt gevormd door Hein Cremers, Willem van ‘t Geloof en Hein-Jan Broens, en wordt ondersteund door Michelle van de LEVgroep. Daarnaast is op 1 maart buurtsportcoach Floortje Hilgerdenaar gestart; zij gaat helpen om de verbinding tussen de sportaanbieders en de sporters tot stand te brengen. 

Een van de activiteiten die de sportraad organiseert zijn themabijeenkomsten voor sportaanbieders. Deze zijn nu nog vrij toegankelijk voor alle geïnteresseerden. Op termijn wil de sportraad ook activiteiten organiseren voor alleen leden. Alle verenigingen kunnen zich nu al, kosteloos, aansluiten als lid. De eerste themabijeenkomsten zijn al geweest. Zo is er een bijeenkomst geweest over de nieuwe sporthal in Breugel en de sociale veiligheid binnen de vereniging. Hiervoor zijn gastsprekers uitgenodigd en er was ruimte om met elkaar in gesprek te gaan. De sportraad en de buurtsportcoach zijn mooie initiatieven. Door samen de krachten te bundelen, maken we het sportaanbod in onze gemeente nog sterker voor iedereen.