Afbeelding
Foto: Wil Feijen

Een nieuw seizoen hobbyen in het HOi huis.

Verenigingen

Son en Breugel - Op vrijdag 30 september start het HOi huis weer met een nieuw seizoen. Alle eerdere creatieve en ambachtelijke activiteiten van het afgelopen jaar worden weer doorgezet. Het adres is Taylorstraat 1A.

Hoe werkt het bij het HOi huis?
Je wordt deelnemer aan activiteiten van het HOi huis en betaalt ieder jaar contributie. Vanaf het moment van deelname kan en mag iedereen aan alle verschillende activiteiten meedoen. Voor de activiteiten in de werkplaats zoals houtbewerken, lassen etc. is een technisch beheerder aanwezig die u zo nodig kan helpen.

Gebruik ruimten
Er zijn nog enkele dagdelen vrij voor nieuwe activiteiten. Dus als u samen met vrienden, kennissen of anderszins ruimte zoekt voor uw activiteiten kunt u gebruik maken van de vrije uren in het HOi huis. Voorwaarden zijn dat het hobbyactiviteiten moeten zijn, gericht op senioren. Commerciële activiteiten laten wij niet toe. Het enige dat nodig is, is dat u zich aanmeldt als deelnemer van het HOi huis. Als deelnemer betaalt u een jaarlijkse contributie. Aan de ruimten zijn verder geen kosten verbonden.

Schilderen
Inmiddels zijn er weer enkele plaatsen vrij voor de schildersgroep. Op dinsdagochtend vindt dit plaats. Verf en penselen zijn in het HOi huis aanwezig. Wilt u gezellig met anderen uw hobby uitoefenen, meld u zich dan aan.

Crea
Op de vrijdagochtend vanaf. 10.30 uur start een nieuwe groep, die iedere week verschillende creatieve activiteiten gaat ontplooien. Dat kan schilderen zijn, tekenen, aquarel, flessen beschilderen, geschenkdoosjes maken etc. In overleg met de groepsleidster wordt ieder keer afgesproken wat de daaropvolgende week zal worden aangepakt. Ook hier zijn nog enkele plaatsen beschikbaar.

Koffieochtend
Op iedere dinsdagochtend tot 12.00 uur is het koffieochtend in het HOi huis. De inloop is vrij, u betaalt alleen een bescheiden bedrag voor de koffie of thee.

Interesse ?
Loop eens vrijblijvend binnen, geniet van een gratis kopje koffie of thee en laat u verrassen tijdens een rondleiding.
Het HOi huis is open op maandag t/m donderdag van 09.00 tot 16.00 uur en op vrijdagmorgen tussen 10.30 en 12.00 uur.

!