Luc Ros, Ondernemingsvereniging Son en Breugel (l) en wethouder Jan Boersma, Gemeente Son en Breugel (r) met in hun midden Hans Merks als centrummanager Son en Breugel
Luc Ros, Ondernemingsvereniging Son en Breugel (l) en wethouder Jan Boersma, Gemeente Son en Breugel (r) met in hun midden Hans Merks als centrummanager Son en Breugel Foto: Wil Feijen

Hans Merks gaat als centrummanager voor samenwerking en sfeer

Algemeen

Son en Breugel - Hans Merks is sinds kort de nieuwe centrummanager die samen met de ca. 50 ondernemers en de gemeente ons centrum aantrekkelijker wil maken voor het winkelend publiek. Het is een nieuwe rol die mede namens de OVSB (Ondernemersvereniging Son en Breugel) en de gemeente Son en Breugel tot stand is gekomen.

Redacteur: Jürgen Feuerriegel

Hans is een goede bekende in ons dorp. De afgelopen tien jaar runde hij de winkel De Soepkom aan de Airbornestraat en voorheen was hij de beheerder van het oude Vestzaktheater. De winkeliers in het centrum zochten iemand die hun samenwerking structureel vorm kan geven en die namens hen de spreekbuis kan zijn naar organisatoren van evenementen en de gemeente toe. Hans heeft zich bereid verklaard om de rol van centrummanager op vrijwillige basis vooralsnog voor één jaar uit te oefenen. 

Hans wil in eerste instantie de voorwaarden voor een goede samenwerking scheppen: “Ik zal de winkeliers een brief sturen en ze vervolgens persoonlijk benaderen met het verzoek om lid te worden. En dat betekent natuurlijk ook de bereidheid om jaarlijks een bescheiden contributie te betalen. De gemeente heeft al laten weten ook een bijdrage te willen leveren, mits de meerderheid van de ondernemers actief meewerkt. Tot nu is de samenwerking tussen de winkeliers meer ad hoc geweest, maar ik wil toewerken naar een jaarplan met begroting vooraf zodat iedereen weet welke evenementen er komen en welke rol de eigen zaak daarin speelt en wat de rol of inbreng van de gemeente is.”

Ons centrum zou meer sfeer kunnen gebruiken

Aan de ene kant kent Son en Breugel, vergeleken met andere gemeentes, vrij weinig leegstand van winkels, anderzijds is het centrum erg functioneel ingericht met weinig sfeerelementen, en dat wil Hans graag veranderen. Het gaat bijvoorbeeld over muziek en verlichting in de maand december, en de afstemming tussen de winkeliers tijdens diverse evenementen. “Een goed voorbeeld zou een gezamenlijke cadeaubon kunnen zijn die je bij alle winkels kunt inwisselen. Verder wil ik graag de samenhorigheid en het gezamenlijk deelnemen aan acties van de ondernemers bevorderen. Zo kunnen we dan nog meer dan nu informatie met elkaar delen en het centrum promoten”, aldus Hans.

Hans heeft dus vooralsnog toegezegd om voor één jaar centrummanager te willen zijn. “Ik kan dit niet alleen bewerkstelligen, maar ik ben ervan overtuigd dat wij als ondernemers en als gemeente ons centrum stukken aantrekkelijker kunnen maken als we er samen voor gaan. En als ik dit jaar een goede basis als centrummanager kan leggen, dan zal dit zeker een vervolg krijgen in de komende jaren”, zo besluit Hans.