Logo mooisonenbreugel.nl
Publieke raadpleging onder de inwoners van Son en Breugel over het coronavirus   | Fotonummer: 3c0644
Publieke raadpleging onder de inwoners van Son en Breugel over het coronavirus (Foto: Valérie Kusters | Toponderzoek)
TIPMooiSonenBreugel

Ernst coronavirus was nog niet tot iedereen doorgedrongen

Son en Breugel - Anderhalve week geleden, op vrijdag 13 maart, is er een raadpleging van TIPMooiSonenBreugel naar de panelleden verstuurd, met de toen bekende gegevens en maatregelen omtrent het coronavirus. Het nieuws van vandaag is morgen alweer achterhaald. Na het versturen van de vragenlijst zijn diverse maatregelen getroffen of aangescherpt. Denk aan het sluiten van onder andere de scholen, de horeca en sportfaciliteiten. De gegeven antwoorden op de vragen zijn misschien niet meer van toepassing op de actuele situatie.

Redacteur: Emmy Grit

Uit het onderzoek komt naar voren dat de ene helft (45%) van de ondervraagden zich zorgen maakt over het coronavirus, de andere helft (47%) niet. De respondenten die zich veel zorgen maken, geven onder andere aan dat het coronavirus onderschat wordt. Veel respondenten maken zich zorgen over de mensen die tot de risicogroep behoren en over de toekomst van de economie en het onderwijs. Van hamsteren van boodschappen gaf 64% van de 209 respondenten aan dat zij dit niet gingen doen. Het tegendeel bleek waar te zijn. Ook in Son en Breugel werden de schappen van de winkels leeggekocht. “Belachelijke paniekreactie. Door het hamsteren van producten creëren mensen zelf noodsituaties”, is een van de reacties. Dagelijks wordt door de regering en de levensmiddelenbranche gemeld dat het niet nodig is dat mensen gaan hamsteren en toch worden er veel meer boodschappen ingeslagen.

Maatregelen
De respondenten in Son en Breugel zeggen dat ze geen mondkapje gaan gebruiken tegen het coronavirus. Zeer regelmatig de handen met zeep wassen, aan de binnenkant van de elleboog niezen en papieren zakdoekjes gebruiken worden veelvuldig aangegeven als de maatregelen die men neemt. Afstand houden, geen handen schudden en thuiswerken worden vaak als andere maatregelen genoemd.

Hygiëne
Voordat het coronavirus zijn intrede deed in Nederland, waren de inwoners van Son en Breugel al bewust bezig met persoonlijke hygiëne. Dit blijkt vooral ook uit de lege desinfectiemiddel-schappen in de winkels. De ondervraagden geven aan nu niet speciaal meer aandacht te besteden aan persoonlijke hygiëne, maar zij zijn er wel bewuster mee bezig.

Thuis werken
Na een coronacrisisoverleg in Den Haag riep minister-president Mark Rutte iedereen op om zoveel mogelijk thuis te werken. Bijna 60% volgt het advies op. “Daar waar mogelijk wordt overleg via de telefoon en e-mail gedaan, vergaderingen worden uitgesteld.” Iets meer dan 22% geeft aan dat de werkzaamheden niet thuis kunnen plaatsvinden; deze reacties komen vaak van mensen die in de zorg werken.

Afzeggen evenementen
In de week voordat de vragenlijst verstuurd werd, werden al veel vergaderingen, bijeenkomsten en activiteiten afgeblazen. In eerste instantie mochten evenementen tot duizend personen doorgaan. Daags daarna werd al snel een streep hierdoor getrokken en werd het aantal bijgesteld naar tweehonderd mensen. Ook deze regel werd snel achterhaald, nadat bekend werd gemaakt dat alle evenementen en activiteiten ‘on hold’ werden gezet. Bijna alle respondenten (92%) waren het ermee eens dat evenementen afgelast moesten worden.

Informatie
Uit de antwoorden blijkt dat de informatie over de maatregelen die de inwoners van Son en Breugel nemen ter voorkoming van besmetting met het coronavirus (ruim) voldoende is. Bijna 80% vindt dat ze voldoende geïnformeerd zijn over de klachten die bij het coronavirus horen.

Vakantieplannen
Eenvijfde deel heeft een vakantie geboekt en is ook van plan om te gaan. “Als blijkt dat het niet veilig is, kunnen we alsnog annuleren tegen die tijd.” Ruim 35% geeft aan niets te hebben geboekt en wacht liever af, 15% is helemaal niet van plan om te gaan.

Gemeente
Iets meer dan een kwart van de respondenten geeft aan dat de gemeente genoeg doet en 38% procent doet suggesties, zowel positieve als negatieve. Veel suggesties zijn inmiddels door de genomen maatregelen al ingevoerd.

Berichtgeving
In het onderzoek komt regelmatig naar voren dat men vindt dat de media aan ‘stemmingmakerij’ doen, of dat door de berichtgeving ‘paniek gezaaid wordt’. Maar men weet inmiddels dat de berichtgeving op juiste feiten berust. Dagelijks worden nieuwe updates geplaatst, waarin het aantal personen dat positief getest is en het totaalaantal waarschijnlijk besmette personen wordt vermeld. Het aantal overledenen wordt ook in dit overzicht genoemd. Premier Rutte en koning Willem-Alexander hebben het Nederlandse volk toegesproken. De ernst van de situatie zal nu toch wel tot iedereen doorgedrongen zijn?

Blijf gezond en let een beetje op elkaar!

Wil jij meepraten en meedenken over lokale onderwerpen die aan de burgerpanelleden worden voorgelegd door middel van een enquête? Schrijf je dan in op www.tipmooisonenbreugel.nl.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>