Logo mooisonenbreugel.nl
Koninklijke lintje   | Fotonummer: fbbfc9
Koninklijke lintje (Foto: Wil Feijen)
Koninklijke Onderscheiding

Lintjesregen gaat door, maar anders dan anders

Son en Breugel - Alles is anders in deze tijd. Bijeenkomsten, activiteiten en evenementen zijn afgelast tot en met 1 juni. In deze periode valt ook de uitreiking van de jaarlijkse lintjesregen. In overleg met het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is besloten dat de geplande Algemene Gelegenheid op 24 april a.s. toch doorgaat, zij het op een aangepaste wijze, meldt Kanselarij der Nederlandse Orde.

De burgemeesters in het land zullen op 24 april persoonlijk contact opnemen met de om en nabij 3000 te decoreren burgers om hen te vertellen dat het Zijne Majesteit de Koning heeft behaagd om hen te benoemen in een ridderorde. In het Caribisch deel van het Koninkrijk zullen de gouverneurs en gezaghebbers contact opnemen met de gedecoreerden. In de middag volgt de publicatie van een speciale editie van de Staatscourant met daarin de namen van alle gedecoreerden.

Omdat de daadwerkelijke uitreiking van de versierselen op 24 april niet plaats kan vinden, zal er gezocht worden naar één landelijk moment waarop dat alsnog kan gebeuren, in het bijzijn van familie, vrienden en collega’s van de gedecoreerden. Wanneer dit zal zijn, is mede afhankelijk van het verloop van het coronavirus.

De Kanselarij der Nederlandse Orden beoogt hiermee dat diegenen die zich op bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de samenleving toch worden gewaardeerd, ook al kan de daadwerkelijke uitreiking niet op 24 april plaatsvinden.

Burgemeesters, commissarissen van de Koning, alsmede de gezaghebbers en gouverneurs in het Caribisch deel van het Koninkrijk zijn hierover inmiddels geïnformeerd.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>