Logo mooisonenbreugel.nl
Basisschool De Ruimte   | Fotonummer: 8f1dd2
Basisschool De Ruimte (Foto: MooiSonenBreugel)
Algemeen / Son & Breugel

Meer ruimte nodig voor meer basisschoolleerlingen

Son en Breugel - Een nieuwe prognose over het aantal te verwachten basisschoolleerlingen in de toekomst laat zien dat het aantal blijft stijgen in Son en Breugel. In een vorige prognose werd nog rekening gehouden met een afname van het aantal leerlingen.

Redacteur: Adrie Neervoort

Op 1 oktober 2019 was het totaalaantal leerlingen van alle reguliere basisscholen in Son en Breugel 1581. Dit is een stijging van 59 leerlingen ten opzichte van 1 oktober 2018. Naar verwachting zal het totaalaantal in 2025 gegroeid zijn naar 1661 leerlingen. In de nieuwbouwplannen voor de basisscholen is rekening gehouden met deze verwachte stijging. Echter, de driehonderd woningen die nog gebouwd moeten worden, zijn daarin nog niet meegenomen, omdat de plannen voor deze woningen nog niet concreet zijn.

De basisscholen De Ruimte en De Bloktempel hebben al een aanvraag ingediend voor uitbreiding, waarbij basisschool De Ruimte wil uitbreiden met zeven klaslokalen. De nieuwbouw komt dan naast de huidige school, waar nu nog een trapveldje is. Ook PlatOO heeft al een aanvraag ingediend voor nieuwbouw op de locatie De Krommen Hoek. Op deze locatie zal dan nieuwbouw ontstaan waarin zowel basisschool De Krommen Hoek als De Regenboog gehuisvest zullen worden.

Meer berichten

Wat vindt u?

Doet u in deze tijd bewust uw boodschappen wat meer bij de lokale ondernemersReageren!
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>