Logo mooisonenbreugel.nl
Het bestuur van het Vestzaktheater wil niet verhuizen naar het nieuwe Dorpshuis (Artist Impression Dorpshuis) (archieffoto)   | Fotonummer: a45dcd
Het bestuur van het Vestzaktheater wil niet verhuizen naar het nieuwe Dorpshuis (Artist Impression Dorpshuis) (archieffoto) (Foto: INBO)
Algemeen / Son & Breugel

Vestzaktheater wil niet verhuizen naar nieuw onderkomen

Son en Breugel - De weerstand tegen de plannen voor een het ombouwen van de voormalige Sint Petrus’ Bandenkerk naar een nieuw en modern Dorpshuis groeit met de week. Sinds het architectenbureau dat de opdracht hiervoor heeft gekregen haar voorlopige ontwerp heeft omgezet naar een definitief ontwerp, lijkt de weerstand niet meer te stoppen.

Redacteur: Adrie Neervoort

Zo is er kritiek op het definitieve ontwerp, dat volgens tegenstanders te veel afwijkt van het eerdere ontwerp. Daarnaast heeft ook een architectenbureau dat de opdracht niet kreeg bezwaar gemaakt tegen de gang van zaken. Ook nu blijkt dat het gehele project minstens 9 miljoen gaat kosten, groeit het aantal tegenstanders.

Ook de toekomstige gebruikers laten weten niet allemaal even content te zijn met de plannen zoals ze er nu liggen. Waar de wethouder eerder aangaf dat er nog wat aanpassingen mogelijk zijn, blijkt dat in de praktijk toch iets anders te liggen. Dit is de conclusie van het huidige bestuur van het Vestzaktheater na een gesprek met wethouder Boersma.

Vanaf het begin was het bestuur van het Vestzaktheater het meest kritisch over het plan. Natuurlijk waren zij blij dat het er na jaren van besluiteloosheid eindelijk naar uitzag dat er een nieuw theater zou komen. Waar ze niet zo blij mee waren, was het feit dat de ruimte en de positie die het nieuwe theater kreeg allerlei beperkingen gaf ten opzichte van de huidige situatie. Sinds het aantreden van het nieuwe bestuur kent het Vestzaktheater een groei; niet alleen in financiële zin maar zeker ook in sociale en culturele zin. Deze positieve lijn willen zij dan ook graag doorzetten in het nieuwe theater, maar met de huidige plannen zien zij daar niet de mogelijkheden voor. Dus gingen zij in gesprek met de gemeente om te kijken of er aanpassingen mogelijk zijn.

Wethouder Boersma vindt dat de aanpassingen pas bespreekbaar zijn, nadat er een akkoord is voor de plannen in de huidige vorm. “Onacceptabel”, aldus het bestuur van het Vestzaktheater. “En daarom weigeren wij mee te werken aan een overgang van het huidige Vestzaktheater naar de nieuwe locatie in het voormalige kerkgebouw”. Naar aanleiding van het laatste teleurstellende gesprek op zondag 23 augustus met de wethouder en de projectleider heeft het bestuur van het Vestzaktheater een brief gestuurd naar de wethouder, het college en de gemeenteraad.

Hieronder de brief zoals gestuurd:
Een paar weken geleden schreef het bestuur van Stichting Het Vestzaktheater een brandbrief in de hoop dat het college van burgemeester en wethouders, gemeenteraadsleden en het projectteam van het nieuwe Dorpshuis iets zouden doen met de opmerkingen en aandachtspunten die zij al maanden aandragen over het ontwerp van het nieuwe Dorpshuis. Zoals het ontwerp er nu ligt, kan het bestuur van het Vestzaktheater hier niet achter staan. Ze gaan er op veel cruciale punten op achteruit en moeten zelfs verenigingen die nu gehuisvest zijn in het Vestzaktheater aan gaan geven dat er straks voor hen geen plek meer is in het nieuwe Dorpshuis, omdat de voor hen noodzakelijke ruimten niet zijn gerealiseerd. Het kan toch niet zo zijn dat Son en Breugel 9 miljoen gaat uitgeven aan een Dorpshuis waarvan nu al bekend is dat het niet geschikt is? Hier wil het bestuur niet medeverantwoordelijk voor zijn.

Mogelijkheden
Het bestuur: “Toen wij in 2018 als nieuw bestuur van Stichting Het Vestzaktheater zijn begonnen, zagen wij veel mogelijkheden om het Vestzaktheater weer nieuw leven in te blazen. In het huidige ontwerp van het Dorpshuis zien we helaas alleen maar belemmeringen in de uitvoering van onze taak. Wat misschien wel het meest schrijnend is: we zien geen enkele meerwaarde ten opzichte van onze huidige accommodatie. Tevens vragen we ons af of gekomen kan worden tot een jaarlijkse positieve exploitatie. Een investering van 9 miljoen waar we straks niet eens fatsoenlijk mee uit de voeten kunnen en waar we op cruciale gebieden zelfs een stap terug moeten zetten. Dat kan toch niet waar zijn!”

Mosterd na de maaltijd
Na de commissievergadering van begin juli — waarin het definitieve ontwerp van het Dorpshuis werd besproken ter voorbereiding op de raadsvergadering van donderdag 27 augustus — heeft het bestuur hun twijfels nogmaals ter sprake gebracht. Sindsdien is er echter niets meer veranderd. Met de projectleider hebben ze een gesprek gehad wat op niets is uitgedraaid. “Een verzoek aan de wethouder op 19 augustus om voor de beslissende raadsvergadering van donderdag 27 augustus alsjeblieft nog een keer samen met de architect te kunnen kijken wat er nog mogelijk is in het ontwerp, werd afgedaan met een ‘nee’ en met de toezegging dat als het Dorpshuis op 27 augustus is goedgekeurd, we wel een keer om de tafel mogen. Maar dat is mosterd na de maaltijd. Want als de gemeenteraad een klap op het ontwerp heeft gegeven, is de nood niet meer zo hoog om nog aanpassingen door te voeren. Hier hebben wij geen vertrouwen meer in”, aldus het bestuur.

Gebrek aan kennis en visie
Het bestuur van Stichting Het Vestzaktheater heeft besloten om niet hun handtekening te zetten onder het ontwerp zoals het nu op tafel ligt. “Wij willen niet mede verantwoordelijk zijn voor een nieuw te bouwen Dorpshuis waarvan we weten dat het niet fatsoenlijk kan gaan functioneren. Een voorbode voor een volgend Dorpshuis dat ten onder gaat door een gebrek aan kennis en visie.”

Trots 
“Als bestuur van Stichting Het Vestzaktheater hebben we afgelopen jaren hard gewerkt om het Vestzaktheater weer op te bouwen en we zijn verdomde trots op wat we bereikt hebben. Naast de vaste gebruikers Harmonie PHEV, Radio Son en Breugel en de Bibliotheek hebben we een volwaardig theaterprogramma met volle zalen. We zijn een onderkomen voor minimaal 20 verenigingen. Er worden lezingen gegeven door particulieren en bedrijven. Er zijn concerten, kindermusicals, schoolmusicals en misschien wel het belangrijkst: veel inwoners van Son en Breugel voelen zich thuis en welkom in ons Vestzaktheater. Met de kennis en kunde, de huidige activiteiten en de gezonde financiële situatie die we in bijna twee jaar hebben opgebouwd, lijkt het ons de moeite waard om naar ons te luisteren en onze ervaring te gebruiken voor een nieuw te bouwen Dorpshuis. Helaas denken de wethouder, de projectleider en een deel van de politiek daar anders over. De grootste coalitiepartij heeft zelfs nooit de moeite genomen met ons te praten. Ook niet nadat we daar om vroegen. Een teleurstellend staaltje van ‘Samen ons dorp zijn’.”

Treurig en pijnlijk besluit
“De opeenstapeling van niet gehoord worden, het negeren van onze inbreng en het niet geïnteresseerd zijn in onze vorige noodoproep is voor ons reden om niet onze handtekening onder dit ontwerp te zetten. Dat betekent dat als de gemeenteraad akkoord gaat met het huidige ontwerp, het bestuur van Stichting Het Vestzaktheater niet mee zal verhuizen naar het nieuwe Dorpshuis. Een treurig en pijnlijk besluit na enkele jaren van heel hard werken en wederopbouw. Maar de medeverantwoordelijkheid nemen voor iets waar wij en een groot deel van ons mooie dorp niet achter staan, is voor ons onacceptabel. Nee, daar kunnen en willen wij niet aan meewerken!”, aldus het bestuur.

Meer berichten