Logo mooisonenbreugel.nl
Artist Impression Dorpshuis   | Fotonummer: d8ba7c
Artist Impression Dorpshuis (Foto: INBO)
Algemeen / Son & Breugel

Voorstemmers nieuw dorpshuis vinden onjuiste informatie erg jammer

Son en Breugel - Luisteren naar meningen betekent niet dat je de feiten uit het oog moet verliezen, dat zou in het kort de eerste reactie zijn van de voorstemmers in de gemeenteraad van Son en Breugel voor het nieuwe dorpshuis.

Redacteur: Adrie Neervoort

Het nieuwe dorpshuis komt, met een budget van negen miljoen euro, in de voormalige Sint-Petrus Bandenkerk. Het besluit kent tegenstanders, maar dus ook voorstanders. De eerste groep heeft zich proactief laten horen via ingezonden artikelen en advertenties in deze krant, maar ook via een website en via sociale-mediaplatforms.

Niet altijd juist of volledig
Onduidelijk is nog steeds de verhouding van voor- en tegenstanders van het nieuwe dorpshuis. Volgens Jelle de Jong, fractievoorzitter DorpsVISIE, is wel duidelijk dat de informatie over het nieuwe dorpshuis niet altijd juist of volledig was.

Groot voorstander
Jelle de Jong is samen met zijn partij groot voorstander van het nieuwe dorpshuis in de voormalige kerk; een vaste overtuiging, die zelfs al het vertrek van twee raadsleden van zijn partij, inclusief hun zetels heeft gekost. Een partij die ervan overtuigd is dat deze keuze de juiste is. Zij staan daarin niet alleen, want ook het CDA, PvdA/GroenLinks en D66 vinden de keuze van een nieuw dorpshuis in de voormalige kerk de beste keuze.

Alternatief
Want, zo licht Henk Hulsen, raadslid van het CDA toe: het is een keuze. Eerder waren er al andere opties, zoals ‘het Vestzak’ ombouwen tot een dorpshuis waar alle functies een plaats zouden krijgen. Maar ook de optie van nieuwbouw op de tijdelijke parkeerplaats aan de Nieuwstraat was daarna een alternatief. “Vergeet niet dat deze opties, na zorgvuldig onderzoek en kritische op- en aanmerkingen uit de raad, niet zijn doorgegaan”, aldus Henk.

Geschikt
Uiteindelijk was de meerderheid van onze inwoners voor het behoud van de voormalige Sint-Petrus Bandenkerk als gebouw. Henk Hulsen: “Daarna is er gekeken of deze locatie geschikt zou kunnen zijn voor een nieuw dorpshuis, en dat bleek het geval, en stemde een meerderheid van de raad voor.”

Kanttekeningen
Aan de uitwerking van dit plan leken alle partijen mee te werken, met de nodige kanttekeningen natuurlijk, waarbij Dorpsbelang er geen geheim van maakte het gebouw alsnog gesloopt te willen zien worden en te kiezen voor nieuwbouw.

Een hoop geld
Volgens Joris van Dam, fractievoorzitter PvdA/GroenLinks, is het waar dat in de discussie de feiten en bevindingen niet altijd klopten. Het nieuwe dorpshuis kost inderdaad 9 miljoen, een hoop geld, dat vindt hij ook. “Maar ook het programma van eisen dat de raad heeft gesteld heeft het uiteindelijke eindbedrag beïnvloed”.

Gereserveerd
“Echter 7 miljoen daarvan is al gereserveerd voor een nieuw dorpshuis en dat geld is er dus al”, aldus Henk Hulsen. Ook gelooft hij niet in een overschrijding van het budget “De bouw vindt plaats onder bouwgarantie; daarbij geeft de aannemer aan dat hij voor dit bedrag het gevraagde zal leveren.”

Belastingdienst
Het ontbreekt volgens hem in de financiële discussie dat er nog zeker een gedeelte van de betaalde BTW zal worden teruggestort. Daarover en over nog enkele andere belastingtechnische onderdelen is de gemeente in gesprek met de Belastingdienst.

Geen tekort
Ook de opmerking dat er een tekort is op de gemeentebegroting klopt niet volgens de voorstanders: “De meerjarenbegroting heeft geen tekort, die is sluitend en we hielden in 2019 uiteindelijk zelfs 1,9 miljoen over”, volgens Jelle de Jong.

Bibliotheek
De bibliotheek spreekt met overtuiging steun uit voor het dorpshuis. Maar als dat niet zou doorgaan, wilde men graag dat gekeken zou worden naar een terugkeer naar de oude locatie. De leegstaande onderkant van de nieuwe vleugel (De Plint) van het gemeentehuis. Met de uitvoering van het huidige voorstel is dit dus niet nodig. De activiteiten in het voormalige kerkgebouw mogen volgens het huidige bestemmingsplan niet commercieel zijn. Dat mag wel in de leegstaande onderkant van het gemeentehuis. Hier kan door verhuur aan een commerciële partij geld verdiend worden, leggen zij uit.

Ontwikkellocatie
“Het verhaal dat het Sint Corneliushuis het hoofdgebouw van het huidige Vestzaktheater zal verdwijnen klopt ook niet helemaal. Deze locatie is raadsbreed benoemd als ontwikkellocatie, waarbij minimaal het cultuurhistorische hoofdgebouw zal worden behouden. Dus dit moet nog allemaal uitgewerkt worden.”

Kritische opmerkingen
Ook geven ze aan dat informatie, die zowel de harmonie als het Vestzaktheater naar buiten hebben gebracht, is gehoord. Daarom zal er wat hen betreft nog gesproken worden met alle gebruikers over de uiteindelijke uitwerking van het plan op detailniveau. Maar dat bijvoorbeeld de harmonie straks minder ruimte nodig zal hebben dan nu gereserveerd, is geen probleem voor de exploitatie. Het is een multifunctioneel gebouw waarbij huidige of nieuwe gebruikers de tijden kunnen opvullen.

Voorstemmers
Volgens de voorstemmers is het goed om een kritisch tegengeluid te hebben als er een beslissing moet worden genomen. Maar maak van het tegengeluid geen onwaarheden. “Het is gewoon jammer dat het mogelijk verdwijnen van het hertenkamp werd gebruikt in de discussie, terwijl de voltallige raad deze mogelijke bezuiniging al eerder, samen met andere voorgestelde bezuinigingen, van tafel had geveegd”.

Kritische opmerkingen
Natuurlijk waren er ook kritische opmerkingen waarbij terecht uitleg werd gevraagd aan de wethouder. “Wij staan nog steeds open voor constructieve opmerkingen en eventueel aanpassingen op detail aan het huidige plan binnen het programma van eisen, zoals die is afgegeven aan de wethouder.”

Om de tafel krijgen
Monique van Zwieten, fractievoorzitter D66, noemt daarbij haar actie van enkele weken geleden als voorbeeld hiervan. Zij heeft toentertijd een poging ondernomen om namens de voorstanders de andere partijen om de tafel te krijgen om op inhoud over de verschillen van dit plan te praten. “Dit is jammerlijk genoeg mislukt ondanks dat bijvoorbeeld Helga Helders van de partij Voor U aangaf graag te willen deelnemen aan een dergelijk gesprek”, aldus Monique.

Hoe nu verder
Jelle de Jong denkt dat ondanks de tegenstellingen in de raad, alle partijen het vaak op veel onderdelen en in grote lijnen met elkaar eens zijn. Daarom hekelt hij ook de termen oppositie en coalitie: ”Je kunt het op bepaalde onderwerpen om redenen niet eens zijn maar op veel andere onderwerpen juist wel”.

Goed gesprek
Monique van Zwieten denkt dat het tijd is voor een goed gesprek met alle raadsleden: “Want uiteindelijk zitten wij hier toch om de best mogelijke beslissingen te nemen voor ons dorp en zijn inwoners. Daarbij kan het zijn dat je iemand of een groep teleurstelt.” Volgens haar is dit een logisch gevolg van elke beslissing, maar als de beslissing juist en goed onderbouwd is dan kun je mensen ook uitleg geven.

Begrip voor teleurstelling
Ondanks de vreugde over het feit dat er eindelijk een keuze is gemaakt voor het nieuwe dorpshuis, is er begrip voor de teleurstelling die er bij anderen is. Maar terug naar af is en was de slechtste keuze volgens DorpVISIE, D66, CDA en PvdA/GroenLinks.

Op de sites van DorpVISIE, D66, CDA en PvdA/GroenLinks staat een lijst met alle vragen en antwoorden over het nieuwe dorpshuis.

Meer berichten