Peer Spooren
Peer Spooren Foto: Wil Feijen

Peer Spooren neemt raadszetel mee naar nieuwe partij

Algemeen Politiek

Son en Breugel - Daags na de laatste raadsvergadering in december 2021 heeft Peer Spooren bekendgemaakt dat hij het CDA Son en Breugel heeft verlaten. Vanaf 24 december gaat hij samen met een achttal inwoners van Son en Breugel verder in een nieuwe partij, die de naam ‘Hart voor Son en Breugel’ heeft gekregen. Peer neemt, in goed overleg met het bestuur en de fractie van de lokale partij, zijn raadszetel mee, waardoor Son en Breugel acht politieke partijen telt, vier lokale en vier nationale.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Ruim 35 jaar geleden is Peer bij het CDA Son en Breugel als bestuurslid begonnen. “Die tijd heeft niet erg lang geduurd, want na mijn studententijd heb ik de partij weer verlaten”, blikt Peer terug. Ondanks dat hij niet meer bij de partij betrokken was, bleef hij die toch volgen. Ongeveer twaalf jaar geleden is hij als actief lid binnen CDA Son en Breugel weer begonnen, wat ongeveer twee jaar geduurd heeft. Daarna werd Peer voor een periode van zes jaar burgerlid en hij is nu bijna vier jaar actief raadslid, en daar komt nu een einde aan.

Peer: “Ik ben uit het landelijke CDA gestapt vanwege onvrede omdat deze partij te veel de VVD en Mark Rutte volgt. Een minister-president die meer dan één keer liegt, en de landelijke partij loopt daar dan achteraan, daar voel ik mij niet meer bij thuis. In overleg met de fractie en het bestuur van CDA Son en Breugel ben ik nog twee maanden fractielid gebleven. Voor mijn gevoel zat het niet echt goed en ondanks de vele overeenkomsten die het CDA en ik delen, waren er ook verschillen en had ik in een aantal zaken niet meer hetzelfde standpunt als mijn partijgenoten.” Voorbeelden die Peer hierover geeft zijn onder andere het woonbeleid en het groenbeleid, waar de laatste maanden veel over te doen is in Son en Breugel.

“Ja, ik heb een andere mening over het bosbeleid, maar als je in een partij zit, dan moet je concessies doen. Je bepaalt samen met je partij het te volgen beleid, maar ik vind wel dat als je ergens voor gekozen hebt, je daar achter moet staan”, aldus Peer. Hij vindt overigens wel dat in het bosbeleid te weinig aandacht is besteed aan burgerparticipatie. “Dat had veel beter gemoeten”, aldus Peer.

De politicus vindt het belangrijk dat partijen naar elkaar luisteren. Coalitie en oppositie praten volgens Peer veelal over procedures, maar ze vergeten om het over de inhoud te hebben, wat vaak tot onvrede leidt onder elkaar. “Het huidige politieke systeem nodigt niet uit om tot een inhoudelijk debat te komen. Er kan een beter besluit worden genomen door te luisteren, vragen te stellen en antwoorden te krijgen”, licht Peer toe. 

Voordat Peer uit het lokale CDA stapte, heeft hij met een aantal bekenden van hem gebrainstormd over zijn politieke ideeën en ambities. “Natuurlijk hebben wij eerst de programma’s van de andere lokale partijen bekeken en ons afgevraagd of wij ons daarbij zouden kunnen aansluiten. Toen bleek dat die programma’s niet helemaal bij onze ideeën aansloten, en vandaar dat wij de knoop hebben doorgehakt om een eigen partij op te richten”, legt hij uit. 

Peer beseft terdege dat het kort dag is voor de gemeenteraadsverkiezingen en hij is zich ervan bewust dat zijn nieuwe partij op dit moment slechts één raadszetel heeft; hij hoopt dat hij die kan behouden tijdens de komende gemeenteraadsverkiezingen. “Kleine partijen kunnen ook hun stem laten horen en we hebben nog tweeëneenhalve maand om ons gezicht aan de raad te laten zien. We zijn gemotiveerd, hebben ambitie, hebben goede bedoelingen voor de inwoners van Son en Breugel en we willen met onze partij een goede bijdrage leveren aan een beter Son en Breugel”, sluit hij enthousiast af. 

Peer en zijn achterban willen graag in contact komen met betrokken inwoners die de politiek ook willen veranderen. Sta jij hiervoor open en wil jij hieraan meewerken? Neem dan contact op via nieuwe.lijst@outlook.com.

Afbeelding
Algemeen 10 uur geleden Grandioos 7,5-jarig jubileumfeest Vrouw Aktief
Afbeelding
Algemeen 14 uur geleden Lege percelen op volkstuincomplex Planetenlaan wachten op nieuwe huurders
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 18:07 Win mooie prijzen tijdens jubileumweek De Smickel
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 14:13 De Harlekijn houdt ‘samen sterker Markt’
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 11:19 Ecru-kunstworkshop op De Harlekijn
Afbeelding
Algemeen 26 mei, 08:43 Vijverberg door verbouwing geschikt voor opvang Oekraïense vluchtelingen