Afbeelding
Foto: Tiffany-Konings

Provincie en Cultuurfonds investeren samen in Buurtcultuur

Cultuur

Son en Breugel/’s-Hertogenbosch - Goed nieuws voor bevlogen burgers die hun buurt levendiger, vitaler of mooier willen maken. De provincie en het Cultuurfonds Noord-Brabant stellen in 2023 opnieuw budget beschikbaar voor kleinschalige projecten in Brabantse buurten. Er is voor deze periode € 300.000 om te verdelen.

Het Buurtcultuurfonds helpt creatieve professionals om verandering in de wijk vorm te geven. Deze professionals zien kansen in de wijk, halen wensen op in de buurt en brengen de ideeën tot uitvoering. Met nieuwe en inspirerende denkrichtingen, vormen, beelden of acties helpen zij de gedeelde droom van bewoners te verbeelden, nieuwe creatieve oplossingen vorm te geven of het verlangen naar een levendigere, vitalere, groenere of fraaiere buurt aan te wakkeren. “Veel grote maatschappelijke uitdagingen vragen om samenwerking en draagkracht op buurtniveau. De energietransitie, vergroening, zorg, veiligheid en sociale samenhang: we moeten het samen doen. Creatieve professionals kunnen deze verandering zowel aanjagen als vormgeven. Daar dragen we graag aan bij via het Buurtcultuurfonds”, aldus Stijn Smeulders, gedeputeerde Cultuur.


Foto: Lots-of-Lieke.

Een voorbeeld van een inspirerend Buurtcultuurproject is Eldorado, een muziektheaterproductie waarin leegstand, drugscriminaliteit en de benarde positie van de boeren worden geagendeerd. De voorstellingen met professionele makers en lokale amateurmuzikanten vonden in 2022 plaats op vijf Brabantse boerenlocaties.

Over het Buurtcultuurfonds
Het Buurtcultuurfonds is bedoeld om ideeën te realiseren die bijdragen aan ontmoeting, samenwerken en samenleven. Binnen wijken, tussen generaties, culturen en kunstvormen én tussen stad en platteland. Bekijk de voorwaarden en download het aanvraagformulier via www.cultuurfonds.nl/brabant.

Afbeelding