Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 9e219e
Foto: Wil Feijen

Mooi Politiek in de spiegel

  Politiek

Son en Breugel - DeMooiSonenBreugelKrant start binnenkort met een nieuwe rubriek 'Mooi Politiek in de Spiegel'. In deze rubriek wordt twee wekelijks een raadslid uit de lokale politiek geïnterviewd. DeMooiSonenBreugelKrant is benieuwd naar hun drijfveren, achtergrond, idealen en motivatie om een rol te spelen in de gemeentepolitiek. De reeks start met een interview met burgemeester Hans Gaillard. "Mensen kijken altijd naar de burgemeester als de baas van de gemeente. Maar dat klopt niet. De burgemeester is een politicus, dat klopt ook niet. Vragen die met de politiek te maken hebben kan ik niet zo veel mee. Ik sta als burgemeester boven de partijen."

Redacteur: Arjen Strik
Fotograaf: Wil Feijen


Wie is Hans Gaillard?
Hans Gaillard is drieënzestig jaar geleden in Breda geboren. Onlangs was hij 40 jaar getrouwd met Ineke. Een smaragden huwelijksjubileum dat ze gevierd hebben met een reis door Zuid-Afrika en Namibië. "Een geweldige en onvergetelijke mooie ervaring", vertelt Hans enthousiast. Samen hebben ze twee zoons en twee kleinkinderen, een meisje en een jongen. De hobby's van Hans zijn koken, trappistenbier en luisteren naar muziek, vooral pop, hardrock en Americana. "Country, folk en blues, maar dan in een modern jasje", geeft Hans aan. Behalve genoemde muziekstijlen geniet Hans volop van de vele muziekevenementen die in Son en Breugel plaatsvinden.

Droombaan
"Ik ben van huis uit Socioloog", vertelt Hans. "Ik heb er bewust voor gekozen om bij een gemeente te gaan werken. Ik ben in 1978 getrouwd en in 1979 in Tilburg afgestudeerd. Er waren in Noord-Brabant nauwelijks vacatures. "Het was een moeilijke tijd om aan werk te komen. In Zwolle wilden ze me graag hebben. Daar heb ik met veel plezier gewoond en gewerkt." Na 10 jaar ben ik overgestapt naar de gemeente Bussum, waar ik veel ervaring heb opgedaan met het besturen van een gemeentelijke organisatie. "In 2000 werd ik wethouder in de gemeente Leusden, waar ik al tien jaar politiek actief was. Sinds september 2003 ben ik burgemeester van de gemeente Son en Breugel. Een droombaan in een geweldige gemeente."

Betrokken
"Ik heb bewust voor de gemeente gekozen. Ik vind de overheid een heel belangrijke maatschappelijke voorziening, die voor de samenleving heel veel kan betekenen. Als je nu naar die verschillende overheidslagen (Het Rijk, de provincie en de Gemeente) kijkt, dan ben je in de gemeente het meest betrokken bij de mensen en de resultaten."

Luisteren
Hans vervolgt zijn verhaal: "Het was mijn drijfveer om te kiezen voor een kleinere dorpse gemeente. Je zit daar nog dichterbij de resultaten van je werk. Het lijkt tegenwoordig alleen maar te gaan over wie de grootste wordt. Schaalvergroting heeft te maken met de complexiteit van de samenleving, verstedelijking, mensen die anders in de samenleving staan. Het gaat erom dat je een gemeente organiseert op het niveau waar mensen behoefte aan hebben. En waar je als organisatie en bestuur die kwaliteit kunt leveren die in die lokale samenleving geleverd moet worden. Ik geloof sterk in een overheid die dicht bij de mensen staat. Die er niet is voor zichzelf, maar die er is voor de mensen. Dat geldt voor een overheidsorganisatie, maar dat geldt ook voor de politiek. Dat is iets anders dan cliëntelisme (kiezerswens in plaats van algemeen belang, red.). Soms moet je ook dingen doen in het belang van mensen, die sommige mensen niet echt leuk vinden. Voorbeelden hiervan zijn de verhoging van de belastingen of een voorziening niet maken of een bestemmingsplan juist goedkeuren. Soms is dat nodig om een hoger doel te bereiken. Je kunt niet iedereen tevredenstellen. Het lijkt erop dat hoe rijker we worden, hoe ontevredener we worden, dus dat wordt steeds moeilijker. Je moet kunnen uitleggen waarom je iets doet, wat je met de input doet die je van de inwoners krijgt en waarom dat leidt tot het resultaat dat je bereikt. Politiek lijkt heel veel praten, maar het zou vooral 'luisteren' moeten zijn en daar vervolgens actief iets mee doen."

Trots
Als u met uw kleinkinderen over een paar jaar door het dorp loopt, waar bent u dan trots op, wil DeMooiSonenBreugelKrant graag weten. Hans lachend: "Als ik met mijn kleinkinderen hier straks zou rondwandelen, dan is de Kiosk wel een van de meest aansprekende voorbeelden van hoe je samen met de mensen uit het dorp iets moois kunt maken. Toen het centrum vernieuwd werd, in 2003 na de opening van de A50, ging het hele centrum op de schop. De bedoeling was dat op het kerkplein een groot kunstwerk zou komen. Er lag een voorstel voor een kunstwerk in de raadscommissie. Op de publieke tribune hoorde ik inwoners vertellen dat zij liever een kiosk wilden hebben. We zijn met deze mensen in gesprek geraakt en kwamen tot de conclusie dat het een kunstwerk in de vorm van een kiosk zou moeten zijn. Eén van de dorpsgenoten heeft bij een soort antiekhandel het frame van deze kiosk gevonden en daar is vervolgens door een architect een kunstwerk van gemaakt."

Hans geeft aan ook trots te zijn op het combi-gebouw voor brandweer en wijkbeheer. Het is een lange strijd geweest voordat ze op die plek terecht konden. Het was vanuit de brandweer de beste plek. "We wilden daar een gebouw dat het qua vormgeving waard was om de entree van Son en Breugel te zijn. En ik vind dat we daar goed in geslaagd zijn." De rotondekunst, de leuningen van de brug over de Dommel zijn voorbeelden waarbij inwoners op een kwalitatief goede wijze hebben meegewerkt aan de vormgeving van het dorp. "De betrokkenheid van de burgers inspireert mij", aldus de burgemeester. "En als ik later terugkijk naar wat ik bereikt heb, dan is het dat ik de leukste baan heb gehad, die ik me ooit had kunnen voorstellen."

Thuis komen
Op de vraag waar burgemeester Gaillard gelukkig van wordt als het om Son en Breugel gaat, geeft hij aan dat Son en Breugel een gemeenschap is waar mensen voor elkaar klaar staan en waar het plezierig is om altijd weer thuis te komen. "Ik heb op nogal wat plaatsen gewoond in dit land en uiteindelijk voel je je hier dan het meeste op je plek. En ik word trouwens ook heel gelukkig van ons 'Dorp Live'."

Herkenbaar en zichtbaar
Hans vindt het belangrijk dat gemeenteraadsleden herkenbaar en zichtbaar zijn in Son en Breugel. "Politiek is luisteren en de inwoners laten zien wat je ermee doet. Als je herkenbaar en zichtbaar bent, ben je ook aanspreekbaar. Als gemeenteraadslid ben je vertegenwoordiger van de bevolking en moet je dus ook aanspreekbaar zijn. Hans vervolgt: "Er zitten in deze raadszaal 17 mensen die in alle vrijheid mogen zeggen wat er moet gebeuren en die daar besluiten over mogen nemen. Dat geeft nogal wat verantwoordelijkheid. Daarom moet je dus herkenbaar en zichtbaar zijn. Je moet vooral luisteren en je mening vormen over wat je hoort en vindt. Uiteindelijk moet je ook verantwoording durven afleggen over wat er besloten is en wat gerealiseerd is of niet. Daarom vind ik het een prima initiatief dat DeMooiSonenBreugelKrant een initiatief start om de herkenbaarheid te vergroten."

Invloed
Denkt u dat de gemiddelde inwoner een beetje geïnteresseerd is in wat er op het gemeentehuis gebeurt? "Een beetje, dat vraag je heel goed. Het is waarschijnlijk anders bedoeld, maar ik denk dat de gemiddelde burger denkt: 'Jongens, zorg nu maar dat die paspoorten er op tijd zijn, dat de straatlantaarns branden en dat de riolering functioneert', dan zijn we al een heel eind. En dan chargeer ik dat bewust. Ik denk dat mensen minder in de lokale politiek geïnteresseerd zijn dan de raadsleden denken. De publieke tribune zit alleen vol als het gaat om persoonlijke belangen en grote dingen. Dan komen mensen wel en we zijn klein genoeg om geen volksoplopen te krijgen. Een lege tribune is trouwens helemaal niet erg. Ik ga toch ook niet bij uw werk zitten kijken? Een gemeenteraadsvergadering betekent het er met elkaar over hebben en een besluit nemen en dat is vaak helemaal niet zo interessant om naar te kijken. Het is de afsluiting van processen die al langer lopen en waarover in raadscommissies of bij informatiebijeenkomsten al uitvoerig gesproken is. Oók met inwoners. Het is veel interessanter om daar aanwezig te zijn, want dan heb je invloed. Ik heb helemaal niet het idee dat raadsleden ver van de burger afstaan".

Saamhorigheid
Van welke thema's hoopt u dat ze opgelost zijn als u met pensioen gaat? "Ik ga nog niet met pensioen, maar als het zover is, hoop ik afscheid te kunnen nemen van een gemeenteraad die in saamhorigheid deze gemeente naar de toekomst leidt. Ik vind het thema gemeenteraad zelf een hele belangrijke, want dat is ook wat mensen tot de politiek brengt. Mensen houden niet van geruzie. Ruzie leidt tot afstand nemen.

Eén stedelijk gebied
Wat ik ook belangrijk vind, is dat we een duurzame relatie hebben binnen het stedelijk gebied. Eindhoven houdt niet op bij de gemeentegrenzen. Wij zijn met de randgemeenten allemaal het stedelijk gebied Eindhoven. Dat is een eenheid, ook al zijn dat verschillende gemeenten. In het buitenland vinden ze dat heel normaal. Maar hier blijft iedere keer de discussie opborrelen over herindeling, over annexatie en dat is schadelijk voor de samenwerking. Son en Breugel is op de langere termijn juist gebaat bij een goede samenwerking en daar werk ik hard aan. En verder hoop ik dat er duidelijk zicht is op de tweede aansluiting van Ekkersrijt op het snelwegennet en dat er oplossingen komen voor de fileproblematiek. Dat zijn allemaal niet zozeer onderwerpen die spelen binnen in het dorp maar het zijn wel onderwerpen die voor onze leefbaarheid op langere termijn van wezenlijk belang zijn. De A50 slibt dicht, dat moeten we oplossen net zo goed als we de problematiek van het vliegveld moeten oplossen. Als de leefbaarheid er onder gaat leiden, is politiek nodig."

Wat verwacht u van deze rubriek?
"Dat dit initiatief bijdraagt aan een betere herkenbaarheid en zichtbaarheid van de raadsleden. Dat het de gemeenteraadsleden een beetje meer bij de mensen brengt. Als deze rubriek daarbij kan helpen, zou dat mooi zijn", sluit de burgemeester af.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>