Afbeelding
Foto: Wil Feijen

Raad stemt in met geamendeerd raadsvoorstel ontwikkelingsvisie Nieuwe Heide en Oud Meer

Politiek

Son en Breugel - De ontwikkelingsvisie voor de Nieuwe Heide en het Oud Meer in Son en Breugel moet ervoor gaan zorgen dat het gebied veerkrachtiger wordt, en zo de schade aan de natuur door klimaatverandering kan overleven.

Redactie: Adrie Neervoort

De visie heeft al voor felle discussies geleid in en buiten de raadzaal; toch was er geen sprake van discussie afgelopen donderdag in de raadzaal over dit onderwerp. Wel was er een amendement nodig om de burgerparticipatie wat duidelijker te krijgen in de visie. Dat was althans de mening van het CDA, Dorpsbelang, Dorpsvisie en VVD. Maar echte tegenstand kwam van VoorU!.

Volgens Marianne van der Putte van VoorU! was het duidelijk: “Wij zijn de mensheid en de natuur aan het vernietigen. En nu wil deze raad ook haar steentje bijdragen aan het vernietigen van de natuur in onze bossen”, zo hield zij de raad voor. “Laat de natuur zijn gang gaan en stop de vervuilende activiteiten van de mens”, aldus Marianne van der Putte.

In een toelichting van het waarom van het amendement vond Mireille Bonnier van het CDA dat er weinig aandacht was voor de inwoners in de ontwikkelingsvisie. Waar zijn de inwoners gebleven in deze ontwikkelingsvisie, bezorgde inwoners, zoals zij ze noemde. Het amendement was dus een aanvulling op de visie en zou moeten regelen dat de inwoners worden bevraagd over hun mening over de bossen, en hun inbreng wordt verzameld, zodat de raad daarmee de mogelijkheid heeft nieuw beleid te maken. “Het bos is namelijk van ons, voor ons, en met het amendement ook door ons”, zo liet Mireille  weten.

Verbetering
Dorpsbelang zag een belangrijke verbetering in de visie. Zo is er volgens José Goosens van Dorpsbelang nu extra aandacht voor de bossen ten oosten van de A50 naast de wijken ‘t Zand, ’t Harde en De Gentiaan. “Evenzeer belangrijk is de aparte visie voor de Sonse Bergen die de komende jaren wordt opgesteld”, merkte zij op.

Ook D66 vindt dat door de huidige visie er een gezond en toekomstbestendig natuurgebied ontstaat. Ook burgerparticipatie is verwerkt in de visie, en daarom vindt D66 het amendement dan ook overbodig, zo liet Flip Verhagen namens D66 weten.

Volgens Martien Merks van de VVD had er best meer eigen visie mogen liggen, terwijl er nu een gezamenlijke visie met Son en Breugel en Best ligt. Er is veel geschreven en gepraat, en ook was er nog een Bosgroep die niet alleen de visie heeft geschreven maar ook nog eens het beheer uitvoert. Kortom, het is allemaal niet zo fraai, was zijn mening. “Het bosdossier is een voorbeeld van hoe wij het als raad niet meer moeten doen”, aldus Merks. Ondanks de kritiek stemde de VVD wel in met de visie en het amendement.

Vertrouwen
Wij kunnen niet zonder onze bossen en de bossen kunnen niet zonder ons, aldus het CDA. Volgens het CDA was het plan zoals het er nu lag een plan met veel meers: meer visie over het eindplaatje, meer boomgericht beheer, meer variatie in beheer, meer natuurbos en meer aandacht voor de verscheidenheid van de bosdelen. En voor de Sonse Bergen is een bosvisie toegezegd. Een flinke verbetering van het oorspronkelijke plan, maar toch was volgens Mireille  Bonnier van het CDA een amendement nodig, omdat het in de discussies niet alleen over het bosgebied ging, maar ook over vertrouwen in de politiek en dus vertrouwen in de raad. Juist daarom het amendement, dat oproept om inwoners meer te betrekken bij het beleid over de bossen.

Joris van Dam van PvdA/GroenLinks merkte daarbij op dat de debatten over de bossen niet altijd even leuk waren. “Er werd een beeld geschetst van voor- en tegenstanders als het om de bossen in Son en Breugel ging”, zo concludeerde hij, “en er is niemand te vinden in deze raad die tegen het bestaan of het behoud van deze bossen is.” Volgens hem is de visie een herstelplan van het gebied. Ook ziet hij het beheerplan als een los project dat snel gestart moest worden omdat er groot achterstallig beheer was aan de bossen, en dat komt nu dus samen met de visie zoals die er nu ligt. “Er is klimaatverandering en het bos heeft er last van, en wat kunnen wij nu doen zodat er over vijftig of honderd jaar nog een mooi bos is in Son en Breugel”, aldus Van Dam. Ook PvdA/GroenLinks steunt het amendement niet. De inbreng van de inwoners is al onderdeel van en dus al geregeld in de visie volgens Van Dam.

De visie gaat over gezonde bossen waar we zo graag komen, volgens wethouder Steven Grevink. Dat komt volgens hem ook door de toevoegingen in de huidige visie. VoorU! wilde nog graag een klankbord waarin inwoners hun mening over het bosbeleid zouden kunnen geven. Wethouder Grevink vond dat overbodig, juist omdat dit in de visie en met de toevoeging van het amendement al is geregeld.

Willy Horden van Dorpsvisie was van mening dat de volgende conclusie kon worden getrokken: “Niet alles is goed gegaan in dit dossier, en laat dat een goede les zijn voor de raad.”