Afbeelding
Foto: Wil Feijen

Carnavalsmis: plechtig startschot carnaval

Algemeen

Flarden muziek kwamen me al tegemoet toen ik de Sint Genovevastraat in fietste. Naarmate ik dichter bij de Sint Genovavakerk zelf kwam, kwamen de flarden samen en vormden prachtige muziek. O jee, dacht ik, ben ik te laat? Om 11.00 uur zou de carnavalsmis pas beginnen, ik was toch iets te vroeg?

Door: Lucas van As

Foto's: Wil Feijen

Gauw ging ik de kerk binnen, die zat al aardig vol! Nee hoor, ik was op tijd, De Bloaskaken waren alleen bezig het publiek wat op te warmen. Niet dat het nodig was, de temperatuur was prima! Behulpzame mensen drukten me een programma in de handen en gaven aan dat er rechts voorin, achter De Bloaskaken, nog plek was. Nog voordat ik daar aankwam, zag ik een open plekje. Gelukkig was het vrij, daar had ik toch beter zicht!

Nauwelijks had ik plaats genomen, of pastoor Bakermans kwam plechtig binnen, begeleidt door prins Wim, jeugdprins Jaimy en Jeugdprinses Britt, plus afgevaardigden van CV De Krutjesrapers en CV De Dommelsoppers.

Door historie en traditie verbonden

Carnaval en de katholieke kerk, ze zijn door historie en traditie met elkaar verbonden, in de carnavalsmis zelfs vervlochten. De mis, geleid door pastoor Bakermans, was een combinatie van plechtige momenten van (gezamenlijk) gebed en prikkelende opmerkingen met een knipoog en kwinkslag, geheel in de traditie van carnaval.

Zo refereerde de pastoor aan 'de directeur van een grote fabriek', wiens naam hij niet wilde noemen. Want 'voor sluikreclame wordt ik niet betaald!'. De pastoor doelde op de recent gestarte actie om van carnaval officiële vrije dagen te maken, 'terwijl het personeel van de betreffende fabriek gewoon door moet werken tijdens carnaval'. Tja, daar had meneer pastoor een punt!

Ook merkte pastoor Bakermans op dat hij blij was dat de mis onderdak gevonden had in de Sint Genovevakerk. De tent op het kerkplein was wellicht ook nog een optie, zei meneer pastoor, maar dan was er kans geweest dat het niet door kon gaan als er ook daar dwergvleermuizen gevonden zouden worden…

Vier het leven!

'Carnaval gaat om vreugde en vriendschap, om de eentonigheid van het leven te doorbreken en aandacht te schenken aan onbekenden, zieken en mensen die hulp nodig hebben. Het gaat om het vieren van het leven, met Jan en alleman', aldus pastoor Bakermans. Mooier kan ik het niet verwoorden, in elk geval.

Naast de gebeden door, die afwisselend door de pastoor en prins Wim, jeugdprins Jaimy en –prinses Britt uitgesproken werden, was er een muzikaal intermezzo van De Bloaskaken. Halverwege was er een optreden van Showgroep Magic van de Dommelsoppers, de dames dansen vol overgave, zo klein als ze zijn! Al gauw klapt het publiek enthousiast mee!

Askruis

Na het slotgebed en wat algemene mededelingen sluit pastoor Bakermans de mis af, met als uitsmijter een herinnering aan alle carnavalsvierders om niet te vergeten op Aswoensdag een askruisje te komen halen.

Onder muzikale begeleiding verlaten pastoor Bakermans, prins Wim, jeugdprins Jaimy en –prinses Britt de kerk, en gaat iedereen zijns weegs. Son en Breugel is er klaar voor, laat carnaval 2018 maar beginnen!

Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding
Afbeelding