Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 72381b
Foto: ©pixabay.com
gemeente

Last onder dwangsom op locatie Korein Kinderplein De Ruimte

Son en Breugel - De gemeente is belast met toezicht en de handhaving van de kwaliteit van kinderopvang. De GGD inspecteert in opdracht van de gemeente ieder jaar alle kinderopvanglocaties. De GGD heeft op de locatie van Korein Kinderplein aan de Honingbij al vaker geconstateerd dat er iets niet goed geregeld is met de buitenruimte. Omdat er nog steeds geen passende oplossing is, gaat de gemeente nu over tot een 'last onder dwangsom' op te leggen.

Redacteur: Ineke van Uden

Wat is er nu aan de hand?
Sylvia van Nispen, afdeling communicatie van de gemeente: "De buitenruimte van de babygroep moet worden gedeeld met de peutergroep en de twee onderbouwgroepen van de basisschool. Er is een buitenspeelschema opgesteld waarin is vastgelegd wanneer de kinderen uit de onderbouw buitenspelen. Tijdens deze momenten kan er door de babygroep geen gebruik gemaakt worden van de buitenruimte en biedt deze bovendien onvoldoende veiligheid voor hen. Met deze situatie wordt niet voldaan aan de voorwaarde dat de buitenruimte(s) waar de kinderen verblijven gedurende de tijd dat zij worden opgevangen veilig, toegankelijk en passend zijn ingericht in overeenstemming met het aantal en de leeftijd van de op te vangen kinderen. Dit betekent dat de locatie niet voldoet aan hetgeen vereist is. Herhaaldelijk is de organisatie hierop gewezen. Dit heeft echter nog niet geleid tot een goede oplossing."

Last onder dwangsom Korein Kinderplein
Om druk uit te voeren dat er wel een passende oplossing komt, is er nu een last onder dwangsom opgelegd van 3500 euro aan Korein Kinderplein per keer dat de toezichthouder constateert dat de tekortkoming nog niet is opgelost. Een begunstigingstermijn van twee maanden wordt gehanteerd. De eerstvolgende controle is pas over twee maanden, zodat Korein Kinderplein in deze periode aan een oplossing kan werken.

Reactie Korein Kinderplein
Martijn Arts namens Korein Kinderplein: "Bij eerdere inspecties zijn wij erop gewezen dat de inspecteur kinderopvang het niet op alle punten eens is met de wijze waarop de verschillende leeftijdsgroepen samen gebruik maken van de buitenruimte. Hoewel wij van mening zijn dat de buitenruimte veilig is en de ontwikkeling van kinderen ondersteunt, nemen wij de bevindingen van de inspecteur uiteraard serieus. Derhalve zijn we samen met het schoolbestuur (locatie 'De Ruimte' is onderdeel van een kindcentrum, in samenwerking met basisschool De Ruimte) in gesprek gegaan over de mogelijkheden om de inrichting en het gebruik aan te passen. Inmiddels zijn de plannen volledig afgestemd en uitgewerkt, waarmee we na uitvoering kunnen garanderen dat de buitenruimte weer aan de eisen van de inspecteur zal voldoen."

Vaker last onder dwangsom opgelegd?
Het is nog niet eerder voorgekomen in Son en Breugel dat aan een kinderopvangorganisatie een last onder dwangsom werd opgelegd in het kader van de handhaving kwaliteit kinderopvang. Sylvia van Nispen: "Het komt wel af en toe voor dat er tekortkomingen worden geconstateerd bij een locatie. Voorbeelden uit 2017/2018: het inzetten van een nog niet gediplomeerde VVE pedagogisch medewerker of te veel kinderen per beroepskracht. De eerste stap is dat de locatie/organisatie hierop gewezen wordt door de GGD, dat de gemeente een waarschuwing geeft en een hercontrole laat uitvoeren. Is de tekortkoming opgelost, dan worden geen verdere stappen ondernomen. Deze aanpak is tot nu toe voldoende geweest om tekortkomingen binnen afzienbare tijd op te lossen."

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>