Logo mooisonenbreugel.nl
Caroline Kersten en Thom Thalhammer   | Fotonummer: 6aa201
Caroline Kersten en Thom Thalhammer (Foto: Wil Feijen)
Algemeen / Son & Breugel

Wat is het sociaal domein?

Son en Breugel - Burgerparticipatie in het sociaal domein is erg belangrijk. Maar waarom is dat zo belangrijk? En wat is nou eigenlijk het sociaal domein? Aan het woord de voorzitter van de Adviesraad Sociaal Domein Tom Thalhammer en bestuurslid Caroline Kersten.

Redacteur: Sanne van de Sande
Fotograaf: Wil Feijen

Wat is het sociaal domein?
"Alle onderwerpen die binnen de Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo), de Participatiewet en de Jeugdwet vormen gezamenlijk het sociaal domein," legt Caroline uit. Je komt dus in aanraking met het sociaal domein als je ondersteuning uit één van de wetten nodig hebt. Denk bijvoorbeeld aan huishoudelijke ondersteuning, ondersteuning bij de opvoeding en begeleiding bij een arbeidsbeperking.

Wat is de Adviesraad Sociaal Domein?
"De Adviesraad Sociaal Domein is een vereniging waarbij zo'n vijfentwintig lokale organisaties zijn aangesloten", vertelt Tom. "Dit zijn onder andere Chronisch zieken en Gehandicapten platform, de SeniorenRaad en de WSD-cliëntenraad. Ieder bestuurslid heeft een eigen portefeuille (takenpakket, red.) waarvoor hij of zij het aanspreekpunt is." Het bestuur komt maandelijks bijeen en ieder kwartaal is er een algemene ledenvergadering.

Wat zijn de taken van de Adviesraad?
De Adviesraad adviseert het college van burgemeester en wethouders gevraagd en ongevraagd over onderwerpen met betrekking tot het sociaal domein. "We adviseren bijvoorbeeld als er een nieuwe wet of een verandering komt", vertelt Caroline. "We kijken dan wie van de leden van de vereniging het beste aan de werkgroep kunnen deelnemen. De werkgroep denkt mee en schrijft een advies voor het college van burgemeester en wethouders. Op die manier oefenen we invloed uit op de gang van zaken binnen de gemeente."

Tom: "Een recent voorbeeld van een ongevraagd advies is ons advies met betrekking tot de cliëntondersteuner. Tijdens het gesprek met een Wmo consulent (voor bijvoorbeeld huishoudelijke ondersteuning, dagbesteding of een traplift, red.) kan een ervaren cliëntondersteuner je bijstaan zodat je begrijpt welke gevolgen je keuzes hebben. Cliëntondersteuners moeten goed worden opgeleid en mensen moeten op de hoogte zijn dat ze kosteloos deze ondersteuning kunnen aanvragen bij het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD). Volgens de Adviesraad was dit in Son en Breugel niet goed geregeld. Op grond van dat advies vormde de gemeente een werkgroep om voorstellen voor verbetering te formuleren." De advisering door de Adviesraad is overigens niet beperkt tot de drie genoemde wetten. Zij kan ook bijvoorbeeld mantelzorg, eenzaamheid, dementie, passend onderwijs en gezondheidsbeleid betreffen.

Waarom is burgerparticipatie zo belangrijk?
Als je als inwoner van Son en Breugel in aanraking komt met het sociaal domein dan weet je misschien ook hoe het beter kan. Je kunt dan bijvoorbeeld aan een werkgroep over dat onderwerp deelnemen. "Iemand kan vanuit zijn of haar ervaring veel kennis over een bepaald onderwerp hebben en dat kan voor ons heel waardevol zijn," aldus Caroline.

Tom: "Als je denkt dat er iets structureel verbeterd kan worden, bijvoorbeeld met betrekking tot jouw ervaring met de mogelijkheden van de Participatiewet, dan horen we dat graag. Je hebt dan de mogelijkheid om op een georganiseerde manier het gemeentebestuur te adviseren en daar mogelijk ook iets van terug te zien."

Hoe neem je contact op met de Adviesraad?
Je kunt per mail contact opnemen: AdviesraadSociaalDomeinSenB@gmail.com of telefonisch met Tom Thalhammer via: 0499-477082.

Op de hoogte blijven?
Met de digitale nieuwsbrief van het sociaal domein blijf je maandelijks op de hoogte van de lopende activiteiten van de Adviesraad. Tevens word je geïnformeerd over bijeenkomsten in het sociaal domein. Meld je aan voor de nieuwsbrief door een mail te sturen naar: AdviesraadSociaalDomeinSenB@gmail.com.


Wet maatschappelijke ondersteuning (Wmo)
Het doel van de wet is om inwoners te helpen zodat zij zo lang mogelijk zelfstandig maatschappelijk mee kunnen doen (participeren) in hun eigen vertrouwde omgeving. Gemeenten zijn hiervoor verantwoordelijk. Indien dit niet mogelijk is door psychische of psychosociale problemen of doordat betrokkene de thuissituatie, bijvoorbeeld om veiligheidsredenen, heeft verlaten, voorzien gemeenten in de behoefte aan bescherming en opvang.

Participatiewet
Iedereen die kan werken maar het op de arbeidsmarkt zonder ondersteuning niet redt, valt onder de Participatiewet. Het doel van de wet is dat meer mensen werk vinden, ook mensen met een arbeidsbeperking.

Jeugdwet
Gemeenten zijn verantwoordelijk voor jeugdhulp. Zij organiseren de zorg eenvoudig en dicht bij de inwoners. Denk bijvoorbeeld aan ondersteuning bij de opvoeding, preventie, geestelijke gezondheidszorg en jeugdbescherming.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>