Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 3d95bb
Foto: Wil Feijen

Chris Spooren nauw betrokken bij veel projecten

Son en Breugel - Chris Spooren (61) had geïnterviewd kunnen worden over de hengelsport; samen met zijn vrouw is hij de organisator van de jeugdviswedstrijd met Koningsdag in Son en Breugel. Of zijn inbreng in de lokale politiek had het onderwerp kunnen zijn, want Chris is raadslid en fractievoorzitter geweest in Son en Breugel en is nu algemeen bestuurslid van het Waterschap De Dommel. Toch is niet gekozen voor een van deze twee onderwerpen. Dit interview gaat over zijn rol als projectleider bij de ombouw van de voormalige Sint Petrus Bandenkerk naar een dorpshuis; een veelbesproken project in het centrum van Son en Breugel.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Eind 2017 was de laatste dienst in de kerk en sindsdien staat het gebouw leeg. Nu krijgt het dan toch zijn nieuwe bestemming, na jaren dienst te hebben gedaan als kerk. Chris: "De jaren van leegstand vormen relatief gezien een korte periode. In maart 2018 zijn de verkiezingen geweest. In september kwam de politieke opdracht om te kijken of het gebouw geschikt was voor hergebruik. Een bouwkundig onderzoek volgde. Daarna kwam een vervolgonderzoek naar de mogelijkheden van het gebouw naar aanleiding van de conclusies van het bouwonderzoek. Vervolgens volgde het programma van eisen en een besluit over de manier van aanbesteden. En nu is de aanbesteding rond. Dit kan echt niet sneller."

Complexe projecten
Chris weet waar hij over praat. In het centrum was hij ook al projectleider voor de nieuwbouw van de vleugel aan het gemeentehuis en bij de huidige renovatie van het gemeentehuis. Chris: "Ik doe de meer complexe projecten binnen de gemeente Son en Breugel. Vanaf nul tot en met de oplevering. Uiteraard in nou overleg met de verantwoordelijke projectwethouder." Chris was ook betrokken bij de nieuwbouw van de huidige basisscholen in Son en Breugel, het regelen van noodvoorzieningen na het afbranden van de toenmalige Stoklandschool in Breugel en de bouw van sporthal De Landing.

Efficiënte werkwijze
"Projectmanagement is een van de mooiste vakken die er is. Je begint van nul af aan en je bouwt iets op. Daarna begin je weer met iets nieuws", aldus Chris. Er zijn veel manieren van aanbesteding. Chris werkt graag samen met een bouwteam; deze vorm van aanbesteding heeft zijn voorkeur. Ook de gemeente heeft bij de aanbesteding gekozen voor deze vorm. Chris: "Het werken met een bouwteam is een efficiënte werkwijze, die ook in het verleden goede resultaten heeft gebracht." Volgens Chris is het ook een voordeel dat de architect en de aannemer elkaar in evenwicht houden. Dit voorkomt vertraging in het proces, want de architect en aannemer hebben in het bouwteam namelijk continu contact met elkaar en stemmen zaken met elkaar af, met als doel het gezamenlijke gewenste resultaat. "Zelf gebruik ik in mijn werk de GOTIK-methode. Dit staat voor 'Geld, Organisatie, Tijd, Informatie en Kwaliteit'. Deze vijf aspecten leggen samen met een goede samenwerking met bestuurders de basis onder ieder project. Dit principe helpt bij het opzetten van de structuren en signaleert vooraf de risico's, waardoor je deze kunt verkleinen of elimineren ", aldus Chris.

Budget
Bij de herontwikkeling van de voormalige kerk heeft de gemeente bij de aanbesteding gekozen voor een bouwteam. Er is een budget meegegeven waarbinnen het plan uitgevoerd moest worden. Uiteindelijk hebben vijf bureaus hun 'schetsontwerp' gepresenteerd aan de inwoners van Son en Breugel. Bij de aanbesteding is tevens gekeken naar de exploitatiekosten van het gebouw. Door te kiezen voor bepaalde materialen, kun je bijvoorbeeld de onderhoudskosten laag houden. Dit vindt uiteindelijk zijn weerslag in de huurprijs voor de gebruikers.

Weloverwogen keuze
"Ik kijk terug op een snel en, transparant proces van aanbesteden, waarbij alle partijen inspraak hebben gehad, zowel de specialisten als de leken", gaat Chris verder. "De keuze is gemaakt op een schetsontwerp en niet op een definitief ontwerp. Een weloverwogen keuze voor de kosten." Aan het uitwerken van een schetsontwerp naar een definitief ontwerp hangt namelijk een behoorlijk prijskaartje. Deze kosten moeten wel betaald worden ook als een ontwerp niet doorgaat.

Medio zomer
Nu wordt het gekozen ontwerp samen met de gebruikers omgezet naar een definitief ontwerp. Daarna wordt dit ontwerp besproken met de aannemer en gaat de gemeente nogmaals met de gebruikers van het nieuw te realiseren dorpshuis in gesprek. Samen met wethouder de heer Boersma is de planning opgesteld en medio zomer van dit jaar gaat het definitieve ontwerp met alle informatie die erbij hoort naar de raad. Als deze instemt met het ontwerp, wordt de bouw aanbesteed en met een contract bevestigd. Daarna kunnen de materialen besteld worden en kan er begin 2021 gestart worden met de bouw. In het eerste kwartaal van 2022 kan het gebouw in gebruik worden genomen.

Bewaken en controleren
Tot aan de oplevering bewaakt en controleert Chris namens de gemeente het project en rapporteert aan de projectwethouder de heer Boersma. Daarbij zijn de uitvoering van de gemaakte afspraken over kosten en het kwaliteitsniveau natuurlijk belangrijk, maar ook eventuele noodzakelijke wijzigingen moeten aan de vooraf gestelde eisen voldoen. Chris: "Ik bewaak het detailniveau." Ondanks de gekozen procedure van aanbesteding en keuzevorming van het definitieve ontwerp zou het afwijzen van het definitieve ontwerp nog altijd tot de mogelijkheden horen. "De gemeenteraad beslist", sluit Chris af.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>