Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 4d4a33
Foto: MooiSonenBreugel
Coronavirus

Drukke en hectische tijden in de zorg

Son en Breugel - Het zijn bizar rare tijden voor iedereen; de omvang van de crisis is ongekend en de afloop is onbekend. Ook bij de ambulancezorg – GGD Brabant-Zuidoost worden alle zeilen bijgezet. De woordvoerder van de GGD Zuidoost laat weten dat de druk almaar toeneemt, waardoor ook de druk op het ambulancevervoer stijgt. Het ambulancepersoneel zet, net als iedereen in de zorg, een extra tandje bij. Op je tandvlees lopen hou je wel even vol, maar hoelang?

Redacteur: Ivo van Hoek

Het personeel werkt volgens de laatste protocollen, die vrijwel dagelijks worden aangepast en aangescherpt. In deze extreme situatie zijn er voor het personeel wel duidelijke richtlijnen waar iedereen zich aan moet houden. De woordvoerder: “Veilig werken is op dit moment het allerbelangrijkste en heeft onze continue aandacht. Zowel onze chauffeurs als verpleegkundigen zijn uitgerust met beschermende kleding zoals overalls, een spatbril en een masker. Mede omdat ze deze beschermende outfit vaak wisselen, is er schaarste aan beschermingsmiddelen ontstaan op de markt. Ook wij kampen hier dagelijks mee, maar gelukkig hebben we een aantal donaties van bedrijven ontvangen.”

PBM Corona app
Een ander prachtig voorbeeld van goed samenwerken op dat vlak is de PBM Corona app. De unieke combinatie van technologie en razendsnel schakelen heeft er binnen het ministerie van WVS voor gezorgd dat deze app binnen een extreem korte periode is ontwikkeld en getest. Begin maart is er gestart met het ontwikkeling en vorige week was de app al in de lucht! Landelijk is men nu in staat om razendsnel inzicht te krijgen in voorraad, verbruik en behoefte van deze persoonlijke beschermingsmiddelen (PBM).

Deze PBM Corona app is beschikbaar voor ziekenhuizen, huisartsen(posten), ambulancediensten en GGD’en. Betreffende zorginstellingen wordt gevraagd elke dag op de app in te vullen wat hun voorraad en hun dagelijks verbruik is. Op die manier kan er landelijk regie worden gehouden op de vraag, aanschaf en verdeling van deze PBM’s. Op korte termijn zullen ook de acute mondzorg, de verpleeg- en thuiszorg en de gehandicapten- en ouderenzorg op deze app worden aangesloten.

Juiste middelen op de juiste plek
Op dit moment zijn de tekorten vooral op het vlak van:
• Mond/neus maskers: chirurgisch, FFP1 en FFP2
• Handschoenen in 4 maten
• Isolatiejassen (lange mouw)
• Beschermingsbrillen
• Desinfectiemiddelen (met name handalcohol)
• Corona testkits

Hoe werkt het
Hoewel Nederland elf ROAZ (Regional Overlegorgaan Acute Zorg)-regio’s kent, die in nauw contact staan met de zorginstellingen, kan men via deze app nog sneller regionale knelpunten (lees: tekorten) oplossen.

In de praktijk inventariseert en (her)verdeelt het PBM-team van GGD-GHOR Nederland de bestaande en nieuwe voorraden. Alle ziekenhuizen, huisartsenposten, ambulancediensten en GGD’en zijn recent door hun regionale ROAZ-coördinator aan deze handige webapplicatie toegevoegd.

Ook U als eenvoudige burger kunt, met of zonder app, een verschil maken en wellicht zelfs een mensenleven redden. Daarom wordt met klem gevraagd om eventuele voorraden aan zorg PBM’s op het werk of thuis te doneren. Op die manier kun je actief je steentje bijdragen aan de oplossing.

Kijk hiervoor op: https://www.rodekruis.nl/nieuwsbericht/rode-kruis-zamelt-beschermingsmiddelen-coronavirus-in/

Uiteindelijk koelt ‘iedere druppel’ de gloeiende corona plaat.

Meer berichten

Wat vindt u?

Doet u in deze tijd bewust uw boodschappen wat meer bij de lokale ondernemersReageren!
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>