Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 9d66ef
Foto: Wil Feijen
Foto's School

Parttime naar school is voorlopig nieuwe standaard

Son en Breugel - Sinds 21 april is het al bekend dat de basisscholen op 11 mei weer opengaan en dat de leerlingen weer op school les krijgen. Het kabinet wil dat de basisscholen zo snel mogelijk weer volledig opengaan. Als er zich geen complicaties voordoen in de komende weken, zullen in juni alle leerlingen weer tegelijkertijd naar school kunnen.

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Door de maatregelen rondom het coronavirus is de standaard van iedere dag naar school veranderd in een nieuwe standaard: parttime naar school en parttime thuis schoollessen volgen. De scholen mogen zelf invulling geven aan hoe zij ‘het parttime onderwijs’ gaan regelen. Zo gaan de leerlingen van basisschool De Ruimte van de acht lesdagen vier hele dagen naar school. De leerlingen die thuis zijn, volgen geen digitaal onderwijs meer, maar krijgen opdrachten, werkjes en oefeningen om thuis te doen. Op De Bloktempel worden de groepen verdeeld: zij gaan 2 à 3 dagen per week naar school. De focus ligt vooral op het onderwijs in de klas; de kinderen die niet op school zijn, volgen nog een vorm van thuisonderwijs, een afgeslankte vorm van het eerdere thuiswerk.

Indeling
De Krommenhoek heeft ervoor gekozen om de hele groep bij de eigen leerkracht les te laten volgen. De helft van de groepen gaat op maandag en donderdag naar school, de andere helft op dinsdag en vrijdag. Normale lestijden worden aangepast naar vier gelijke dagen van 8.30 tot 15.00 uur met een verspreide inloop en vertrek. De overige twee dagen hebben kinderen thuisonderwijs. De woensdag wordt door het team gebruikt om programma’s voor te bereiden, bij te stellen en voor overleg. Bij basisschool De Sonnewijzer wordt de woensdag ook voor het team gebruikt voor overleg. Op deze school gaan de even-groepen op dinsdag en vrijdag naar school, de oneven-groepen op maandag en donderdag. Gerry Bosch, directeur, vertelt: “De groepen worden wel gesplitst. Een aantal groepen heeft twee leerkrachten. Beiden komen nu naar school en geven ieder een deel van de groep les. Zo gebeurt dat ook in andere groepen. Per groep wordt maatwerk aangeboden.” Basisschool De Stokland heeft ook gekozen om de hele groep naar school te laten komen, maar wel verdeeld in twee klaslokalen om les te geven. Samen, maar toch apart. Directeur Marianne van Lent: “We hebben bewust gekozen voor het compleet houden van de groep, zodat de leerlingen hun klasgenoten eindelijk weer kunnen zien, samen met hun eigen meester of juf. De thuisdagen worden ingevuld met schoolopdrachten.”

Terugkijken 
De leerkrachten van de basisscholen kijken met een goed gevoel terug op het onderwijs op afstand. Zowel De Ruimte, De Krommenhoek als De Bloktempel zijn positief. Michiel van Dijck, directeur van basisschool De Ruimte, vertelt: “Er is de laatste weken hard gewerkt om het onderwijs zo goed mogelijk invulling te geven. Met de inzet van de kinderen, de medewerking van ouders en de tomeloze inspanningen van het team zijn we hier goed in geslaagd.” Meerdere directeuren van de basisscholen beamen dit. Directeur Sandra Buys van De Krommenhoek kijkt zelfs al naar de toekomst als het gaat om digitaal onderwijs: “Online-onderwijs biedt veel mogelijkheden en ik denk dat -uiteraard altijd uitgaande van fysiek onderwijs als basis - er mogelijkheden zijn om in de toekomst structureel uit te breiden. Zeker ook in het licht van het lerarentekort.”

In de klas
De leerkrachten en de leerlingen zijn in ieder geval enthousiast dat ze elkaar weer in de klas zien. In de school is wel het een en ander veranderd. Zo zijn er looproutes uitgezet en liggen ontsmettingsmiddelen klaar. Verder hebben alle kinderen een grote extra tas meegenomen om hun jas in te doen. Ondanks dat het volgens het RIVM niet noodzakelijk is dat leerlingen niet naast elkaar mogen zitten, kiest De Krommenhoek ervoor om bij de bovenbouw de bureaus uit elkaar te zetten en bij de groepen daaronder zoveel mogelijk. Op de andere scholen wordt met minder leerlingen gebruik gemaakt van de hele school, waardoor er vanzelfsprekend meer ruimte is tussen de leerlingen onderling. De afstand tot de leerkracht wordt wel in acht genomen. De schoolteams waren er maandag 11 mei klaar voor. Zowel De Ruimte, De Krommenhoek als De Bloktempel zijn gestart met een compleet team. De Sonnewijzer en De Stokland begonnen met bijna het complete team.

Ouders
Behalve de maatregelen die zijn genomen zodat de leerlingen weer naar school kunnen, wordt er ook een beroep gedaan op de ouders. Zo mogen ouders niet op het schoolplein komen en is hen gevraagd om buiten op het schoolplein afscheid te nemen van hun kinderen.

In de krant van 6 mei is samen met de directeuren van De Regenboog, De Harlekijn en De Emeliusschool teruggeblikt op de afgelopen periode. 

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>