Logo mooisonenbreugel.nl
Wethouder Paul van Liempd   | Fotonummer: 8a1431
Wethouder Paul van Liempd (Foto: Wil Feijen)
gemeente

Sterke stijging van kosten CMD niet te stoppen

Een nieuwe visie en een andere manier van werken gaan het tekort van 1,6 miljoen in totaal op het Centrum voor Maatschappelijke Deelname (CMD) niet oplossen. Dat is de conclusie van de commissievergadering burgerzaken van dinsdag 19 mei.

Redacteur: Adrie Neervoort

Het beter bekend worden van het CMD in de periode 2018 -2019 en de toename van het aantal ouderen in combinatie met een grote zorgvraag, zouden invloed hebben op het huidige tekort. De kosten voor zorg nemen alleen maar toe, daar heeft mogelijk de coronacrisis ook nog invloed op.

Financiële situatie
Wethouder Van Liempd beantwoordde vragen over het al eerder openbaar gemaakte onderzoeksrapport over het CMD in Son en Breugel. Alle partijen begrepen dat zorg nu eenmaal geld kost, maar Don Pasanea (VVD) maakte zich wel zorgen dat deze kosten niet inzichtelijk kunnen worden gemaakt. Daarbij leek hij niet alleen op het verleden te duiden, maar ook op het heden. Want op de vraag hoe de financiële situatie over januari, februari en maart 2020 was, kon de wethouder geen antwoord geven. Hij had namelijk de cijfers niet.

Langs elkaar werken
Don Pasanea leek in het debat dan ook de enige die het de wethouder moeilijk maakte. De andere partijen waren misschien wel geschrokken van de problemen bij het CMD, die duidelijk naar voren kwamen in het onderzoeksrapport. Uit dit rapport bleek onder meer dat het CMD en de gemeente Son en Breugel op veel terreinen langs elkaar leken te werken. Toch geloofden zij in een oplossing door een nieuwe visie en werkwijze te gaan uitvoeren binnen het CMD en de gemeente als het om zorg ging. Want het rapport liet ook zien dat ondanks, of misschien dankzij, het tekort er veel dingen heel goed gingen, cliënten werden sneller geholpen dan ooit en waren tevreden.

Geen antwoord
Dat papier en werkelijkheid niet altijd hetzelfde zijn, bleek uit een inspreker aan het begin van de vergadering. Hij vertelde over het feit dat hij ‘moegestreden was’ als het om de zorgen ging die hij had over zijn kind. Hij kreeg juist geen antwoord op zijn vragen en hij was volgens het CMD ‘vooral lastig’. Hij vroeg aandacht voor zijn situatie, omdat het juist nu om veranderingen ging bij het CMD. Hij vroeg ook om een gesprek met de wethouder, nadat hij dit al eens per mail had gedaan maar daar geen antwoord op had gekregen.

Huisvesting
Wat opvalt binnen de discussie is dat er nergens cijfers gekoppeld worden aan veranderingen. Er wordt gesproken over bezuinigingen, maar deze mogen van wethouder Van Liempd niet ten koste gaan van de kwaliteit, zoals hij eerder liet weten. Er moet een extra coördinator worden aangesteld die vraag, aanbod en doelstelling gaat afstemmen. Ook daarbij geen kostenplaatje. Mogelijk zal er moeten worden nagedacht over de huisvesting van het CMD, zo laat wethouder Van Liempd tijdens de vergadering weten. Het huidige gebouw staat al in de verkoop. Komt daarmee een verhuizing van het CMD naar het nieuwe Dorpshuis in een ander daglicht te staan?

Geen sprake van te kort
Volgens Dorpsvisie is er op dit moment geen sprake van een tekort op het CMD. Het tekort is geld dat geïnvesteerd is in juist een goede zorg en daarom ziet Jelle de Jong van Dorpsvisie het als een investering in de toekomst.

Plan van aanpak
De wethouder kiest voor een plan van aanpak waarbij het CMD en de gemeente stukje bij beetje komen tot de gewenst situatie. Onderweg naar een beter CMD, met ook betere financiële resultaten. Een garantie daarvoor kan de wethouder niet geven, net zo min als het onderzoeksbureau dit kan volgens hem.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>