Logo mooisonenbreugel.nl
De woning aan De Klerkstraat   | Fotonummer: 78a4ee
De woning aan De Klerkstraat (Foto: Wil Feijen)
gemeente

Gemeente besluit tot verkoop stukje grond als oplossing

Son en Breugel - De gemeente Son en Breugel kent sinds 2016 een reststrokenbeleid. Dit houdt in dat gemeentegrond die zonder toestemming van de gemeente in gebruik is door inwoners moet worden teruggeven. Daarbij is een overzicht gemaakt waar het mogelijk is de grond te kopen of te huren. In sommige situaties is dat niet mogelijk en moet alles weer in de oude staat worden hersteld.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Maar wat te doen als een stuk gemeentegrond al jaren in gebruik is, dit niet bekend is bij de gemeente en er onduidelijkheid bestaat over het eigenaarschap van de grond? Dit was het geval bij een stuk grond aan De Klerkstraat nummer 1 en 3. Het stuk grond maakt onderdeel uit van de tuinen aan de achterzijde van de woningen. Het gaat daarbij om een strook van in totaal 1,25 bij 30 meter.

Dat de grond volgens de gemeente niet bij de woningen hoorde, werd bij toeval ontdekt door een erfgrenzenmeting in 2019. In eerste instantie kregen de bewoners een brief waarin stond dat de gronden teruggegeven moesten worden aan de gemeente. De Klerkstraat nummer 1 was zeer recent verkocht en de huidige bewoners, en ook de bewoners van huisnummer 3, vonden het verzoek om teruggave onterecht. Zij wezen de gemeente erop dat, op advies van het Ministerie van Veiligheid en Justitie, in december 2015 bij huisnummer 1 een hekwerk was geplaatst door de gemeente. Hierbij werd de lijn aangehouden van de bestaande taxushaag.

Het hekwerk werd geplaatst bij het huis van de burgemeester van Son en Breugel, die de vorige bewoner was. De overheid eiste enkele jaren geleden dat woningen van burgemeesters in Nederland beveiligd zouden worden, ondermeer door een deugdelijk hekwerk. Het hekwerk werd toen op de plaats gezet van het aanwezige groen dat tot die tijd de erfgrens aangaf. En dit groen was weer aangelegd op de plaats waar voorheen betonnen paaltjes met ijzerdraad stonden als erfgrens, zoals ook opgenomen in de vergunningaanvraag (1958) en -verlening in 1960.

Waarschijnlijk is 60 jaar geleden een fout gemaakt bij het plaatsen van de paaltjes. Omdat ook de gemeente van mening was dat het hier om een heel bijzondere situatie ging, is in overleg met de bewoners van nummer 1 en 3 besloten dat zij de mogelijkheid kregen om de grond alsnog te kopen. Door deze overeenkomst kunnen gronden, die in een vergelijkbare situatie in het betreffende deel van de wijk in gebruik zijn, ook gekocht worden.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>