Logo mooisonenbreugel.nl
De huidige ingang bij Zonhove die in het nieuwe plan wordt verplaatst   | Fotonummer: fd9b42
De huidige ingang bij Zonhove die in het nieuwe plan wordt verplaatst (Foto: Wil Feijen)
Algemeen / Son & Breugel

Herziening nieuwbouwplan Zonhove en ontsluitingsweg bouwverkeer gepresenteerd

De plannen voor de herontwikkeling van het terrein Zonhove en het voorlopig ontwerp hiervan lagen al enkele maanden klaar. Het enige waar nog een beslissing over gemaakt moest worden, was de ontsluitingsweg voor het bouwverkeer en de definitieve toegangsweg voor de leveranciers. Op de voorgestelde opties kwam veel weerstand vanuit de omwonenden en de belangenbehartigers tijdens de online vergadering die eind juni was belegd door het bestuur van SWZ Zonhove om in gesprek te gaan met afgevaardigden van de omliggende straten, de gemeente en andere betrokkenen, zoals de Emiliusschool, basisschool De Harlekijn en het IVN.

Tijdens deze online vergadering werden de voor- en nadelen van de ontsluitingsweg via de Antoon van de Venstraat, het bos bij de De Bontstraat en de Zandstraat besproken, waarbij de emoties en frustraties soms hoog opliepen. Nadat iedereen zijn zegje had gedaan, kondigde Jody Cath, bestuurder van SWZ Zonhove, aan het einde van de vergadering aan dat ze graag alternatieven of ideeën tegemoetziet, die allemaal serieus bekeken zouden worden. Een aantal onderdelen van deze ideeën hebben uiteindelijk geleid tot een nieuwe optie: model 5.

Jody: “De omwonenden waren kritisch, maar hebben positief meegedacht. Er is een aantal voorstellen ingestuurd en die hebben we allemaal zorgvuldig onderzocht. We hebben ook een aantal een-op-eengesprekken gehad met dorpsgenoten. Ook daar kwamen goede voorstellen uit.” Sommige plannen waren financieel niet haalbaar, andere waren niet uitvoerbaar vanuit de zorgvraag van de clienten. Toch waren er overeenkomsten in alle voorstellen: veiligheid voor de omgeving, voor de schoolgaande kinderen en voor de cliënten van Zonhove én het behoud van zoveel mogelijk groen.

Onderdelen van de ideeën zijn meegenomen en toegevoegd, zo ontstond ‘model 5’. Jody licht dit toe: “We hebben een aantal moeilijke beslissingen moeten nemen, waardoor we aanpassingen hebben moeten maken in het huidige plan.

Lees hier verder (er zal een pdf-file geopend worden)

Meer berichten