Het Dorpshuis was onderwerp van gesprek tijdens het interpellatiedebat dat was aangevraagd door de oppositie (archieffoto)
Het Dorpshuis was onderwerp van gesprek tijdens het interpellatiedebat dat was aangevraagd door de oppositie (archieffoto) Foto: Wil Feijen

Lezerspodium: Struisvogelpolitiek

Algemeen Lezerspodium

Son en Breugel - Vindt u het gek als wij vragen hoe het kan dat er een budget is van 4 miljoen euro voor de verbouwing van de kerk en dat het werk zomaar wordt gegund voor meer dan 5,2 miljoen euro, wetende dat we dan nog bijna 4 miljoen tekort gaan komen?

Zijn wij dan zeurders, die niet tegen hun verlies kunnen of wil de coalitie met alle geweld een kostbare prestige zaak winnen? Arrogant de zeurders wegwuiven is één, de verantwoordelijkheid als raadslid moeten dragen voor een niet uit te leggen investering is een ander. Alleen al het gezeur of de discussie aan het begin van de vergadering of aan het einde, ná de rondvraag gaat plaatsvinden en die ruim 20 minuten heeft geduurd, getuigt van onwil om aan enige zelfreflectie te doen. Beschamend en de hele politiek onwaardig.

Wij blijven vechten voor openheid, transparantie en duidelijkheid, ook al raffelt de wethouder 25 vragen in amper 10 minuten vanaf een papiertje af.

Fractie Dorpsbelang
Eef van Turnhout, raadslid