De Dommel in winterse sferen
De Dommel in winterse sferen Foto: Wil Feijen

Water onttrekken uit beken en sloten weer toegestaan

Algemeen Algemeen / Son & Breugel

Son en Breugel / Regio - Het is vanaf vandaag, 29 december, weer toegestaan om water te onttrekken uit beken en sloten in het gebied van Waterschap De Dommel. Het onttrekkingsverbod wat nog gold voor een deel van het Dommelgebied is opgeheven. Nooit eerder was een verbod op het gebruik van water uit beken en sloten zo lang van kracht.

De recente neerslag in het gebied heeft gezorgd voor voldoende water in sloten en beken om het verbod op te heffen. De opheffing van het verbod geldt voor het gehele gebied van De Dommel, met uitzondering van de inlaatgebieden Olen en Sonse Heide (Sonniuswijk), waar een permanent onttrekkingsverbod geldt.

Grondwaterpeil nog altijd laag
In dit derde droge jaar op een rij zijn de grondwaterstanden in het Dommelgebied nog altijd zeer laag. Onder de grond staat het grondwaterpeil op veel plaatsen nog ‘in het rood’. Serieus werk maken van water vasthouden in het gebied blijft noodzakelijk om de grondwatervoorraad aan te vullen. Ook als waterschap houden we de komende periode waar mogelijk water vast met tijdelijke (rijplaat-)stuwen. Ziet u zelf kansen voor extra waterconservering? Meld dit dan bij de betreffende gebiedsbeheerder via het Klantcontactcentrum van het waterschap, telefoonnummer 0411-618618. Er zijn diverse subsidies beschikbaar voor watermaatregelen.

Meer informatie
Voor meer informatie over onttrekkingsverboden en een actuele kaart kijk op www.dommel.nl/onttrekkingsverbod. Ook de app Perceelwijzer biedt deze informatie. Informatie over droogte in het Dommelgebied staat op www.dommel.nl/droogte.

Klik hier voor het Dommelgebied met de actuele informatie.