Een van de inhammen bij de Hoberglaan
Een van de inhammen bij de Hoberglaan Foto: MooiSonenBreugel

Maatregelen rond homo-ontmoetingsplaats roepen vragen op

Algemeen Algemeen / Son & Breugel

Son en Breugel - Deze ontmoetingsplaats is er al jaren, en velen kennen de plek en mijden hem daarom of bezoeken hem juist. Er worden grapjes over gemaakt en er gaan verhalen over rond. Maar sinds kort is het een politiek onderwerp doordat het college van de gemeente Son en Breugel signalen kreeg van overlast en daarom maatregelen nam om de overlast op de homo-ontmoetingsplaats tegen te gaan; volgens het college passende maatregelen, zoals het afsluiten voor verkeer van de homo-ontmoetingsplek (HOP) en het uitdelen van boetes bij geconstateerde overtredingen op de bewuste plek, zoals het daar aanwezig zijn na zonsondergang.

Redacteur: Emmy Grit/Adrie Neervoort

Raadsleden Monique van Zwieten (D66) en Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) vonden de maatregelen niet passend en het afsluiten van de homo-ontmoetingsplek onbegrijpelijk. Reden voor een interpellatiedebat dat niet de antwoorden gaf waarop zij hoopten en dus daarna reden om nu schriftelijk weer aanvullende vragen te stellen aan het college en aan burgemeester Hans Gaillard, die als portefeuillehouder verantwoordelijk is voor de uitgevoerde maatregelen en handhaving hiervan.

Verbaasd

Stichting Platform Keelbos komt op voor de belangen van de bezoekers van dergelijke ontmoetingsplaatsen, waar ook biseksuele mannen komen. Anthony Mathijssen is voorzitter van Platform Keelbos en is verbaasd over de maatregelen die zijn genomen in Son en Breugel.

Andere locaties
Anthony: “Pas nadat de parkeerplaatsen aan de Hoberglaan met slagbomen in 2019 werden afgesloten, zijn er klachten en signalen gekomen van overlast bij de HOP aan de Hoberglaan in Son en Breugel. Door het afsluiten van de vier parkeerplaatsen worden mannen die gebruik maakten van die ontmoetingsplaats gedwongen om uit te wijken naar andere locaties, met alle gevolgen van dien.”

Stilzwijgend
De afsluiting van de inhammen werd volgens de gemeente in eerste instantie gedaan om het afvalprobleem en de overlast terug te dringen. Later is de slagboom naar voren gehaald om het parkeren aldaar te ontmoedigen. Anthony: “De slagboom bij de inham die gebruikt wordt bij de HOP werd naar voren gehaald, waardoor gebruikers ervan niet meer hun auto konden parkeren.” De afgelopen veertig jaar is stilzwijgend onder de hoogspanningskabels een centrale plek door bezoekers van de HOP-plaats in gebruik genomen, zonder dat andere gebruikers van het bos daar overlast van hadden. De voorzitter: “Wij zien het liefst dat die slagbomen weer naar achteren gaan en dat de gebruikers van de HOP, net als voorheen, elkaar veilig, en niet zichtbaar voor anderen, kunnen ontmoeten.”

Aanpassingen
Inmiddels is bekend dat er aanpassingen worden gedaan aan de huidige situatie aan de Hoberglaan. Zo wordt de meest noordelijke inham weer opengesteld, de middelste inham blijft afgesloten, en de meest zuidelijke inham zal niet worden afgesloten. Bij de noordelijkste inham zal de inrichting zodanig worden aangepast dat er wederzijds geen overlast meer zal zijn; wat deze aanpassingen dan zullen zijn, is niet bekendgemaakt, en ook Anthony heeft daar nog niets over gehoord. Anthony hoopt dat door het openstellen van de inham er weer rust komt en de overlast zoals die ervaren wordt, minder wordt. Hij heeft wel ideeën om de overlast te verminderen: “Zorg ervoor dat er een beschut terrein met veel laag groen in het bos gecreëerd wordt, zodat het in het landschap past. Voor de gebruikers van de HOP zou een stuk bos met veel groen ideaal zijn om elkaar te ontmoeten. Zo zijn er ook een mountainbikepad, een paardenroute en wandelpaden aangelegd. En prullenbakken neerzetten bij de ingang van het bos, die ook regelmatig worden geleegd, dat zou pas een ideaalbeeld zijn. Op die manier kunnen alle gebruikers van het bos naast elkaar van hetzelfde gebied gebruik maken.”

Spontaan
Anthony legt nog uit waarom het belangrijk is dat de inham bij de HOP weer opengaat. “Gebruikers van de ontmoetingsplaats komen spontaan naar het bos en ontmoeten daar andere mannen. In het bos is het anoniem, in tegenstelling tot bijvoorbeeld afspreken in een hotel, want daar zit je daar de hele avond in je eentje te koekeloeren”, aldus Anthony.

Prostitutie en mensenhandel
De voorzitter van Platform Keelbos 2.0 kan zich niet vinden in de bewering van de gemeente dat er op de ontmoetingsplaats signalen zijn van mensenhandel en drugsgebruik, en mogelijk ook prostitutie. “De bestaande jongensprostitutie speelt zich met name in bordelen af, waar sprake kan zijn van dwang en drang, terwijl op een HOP uitsluitend sprake kan zijn van wilsovereenstemming. Als dergelijke jongens zich opdringen aan mannen op de HOP om geld te verdienen, dan is dat onaangenaam voor de meeste bezoekers van een HOP en die zijn, hoewel het verleidelijk is, daar echt niet van gediend in verband met eventuele chantageaspecten, gezien de thuissituatie van de mannen die de HOP bezoeken”, aldus de voorzitter. Uit het rapport van Lumens (onderzoek naar prostitutie en mensenhandel, red.) dat bekend is bij de gemeente en ook in handen is van Platform Keelbos 2.0, is dat ook terug te lezen.

Met twee maten
Anthony is van mening dat aangaande het gebied rond de HOP bij de Hoberglaan met twee maten gemeten wordt als het gaat om het actief controleren door politie of boa’s van de gebruikers van het bos. “Wandelaars die na zonsondergang hun hond uitlaten in dat gebied worden niet aangesproken door een boa of politie, terwijl mannen die naar de homo-ontmoetingsplaats komen wel worden gecontroleerd; een aantal heeft zelfs een bekeuring hiervoor gekregen”, aldus de voorzitter. Volgens hem gaat dit in andere gemeenten anders: die laten het op zijn beloop en er wordt niet op aanwezigheid van mannen gecontroleerd. Het zou beter zijn om de nachtelijke controles te stoppen, zodat de veiligheid van de gebruikers weer gegarandeerd wordt.