V.l.n.r.: Martin v.d. Ven, Rob van Stuivenberg, Jeanne van Roosmalen en Hein Voets
V.l.n.r.: Martin v.d. Ven, Rob van Stuivenberg, Jeanne van Roosmalen en Hein Voets Foto: MooiSonenBreugel

Lege percelen op volkstuincomplex Planetenlaan wachten op nieuwe huurders

Algemeen Algemeen / Son & Breugel

Son en Breugel - Het is populair om zelf groentes, kruiden en fruit te kweken. Sommige mensen maken in hun tuin een eigen hoekje, andere doen dit in hun volks- of moestuin die niet bij hun eigen woning ligt. De afgelopen twee jaar is de vraag naar een volkstuin landelijk enorm gestegen, waardoor er lange wachtlijsten zijn ontstaan. In Son en Breugel liggen drie percelen op het volkstuincomplex aan de Planetenlaan al ruim een half jaar te wachten op nieuwe eigenaren. Waarom die lege plekken niet gevuld worden, is voor de huidige tuinders een groot raadsel.

Redacteur: Emmy Grit

Is er in Son en Breugel dan geen behoefte aan volkstuintjes? Volgens Hein Voets (73) uit Son en Breugel wel. Hij maakt al bijna veertig jaar gebruik van een volkstuin aan de Planetenlaan, waar hij jaarlijks verschillende groentes, aardappelen en fruit verbouwt. Door zijn ziekte heeft zijn partner Jeanne van Roosmalen zijn rol geleidelijk overgenomen, en de laatste jaren zelfs helemaal. Ze hebben er jaren veel plezier aan beleefd, maar de laatste tijd is dat plezier minder geworden. Jeanne: “Er liggen drie percelen, waarvan een dubbel perceel, braak op het complex. Er zijn een paar keer leegstaande percelen opgeknapt door de gemeente, waardoor de huidige huurders dachten dat er nieuwe huurders zouden komen. Maar die gedachte was vergeefs: er gebeurde niets. Een half jaar geleden zijn er weer tuinen opgeknapt, en onder andere werd het onkruid verwijderd door de gemeente, maar vervolgens is er weer niets veranderd.”

Wachtlijst
Jeanne vindt, net als andere tuinders, de situatie rondom de lege tuinen vreemd: “Landelijk is er veel vraag naar een volkstuin, en dat is in Son en Breugel niet anders. Er zijn mensen die aangeven dat ze op een wachtlijst staan. Regelmatig stoppen wandelaars en fietsers bij onze tuinen en vragen hoe zij in aanmerking kunnen komen voor een van de lege percelen. Ik verwijs ze dan naar de gemeente, want die verhuurt de tuinen.” Een ambtenaar van de gemeente Son en Breugel laat weten dat er twintig mensen op de wachtlijst staan en er op dit moment drie percelen gereserveerd zijn voor uitgifte. “Door een samenloop van omstandigheden liep de communicatie met een van de huurders vertraging op, waardoor de andere percelen nog niet verhuurd konden worden. Dit is nu opgelost en de drie percelen zijn gereserveerd voor nieuwe huurders. Voordat die gebruik kunnen maken van de tuinen, gaat de gemeente eerst weer de lege percelen egaliseren en gebruiksklaar maken”, aldus de ambtenaar.

Contract
Jeanne heeft het probleem van de lege percelen in februari 2020 aangekaart tijdens de eerste inspraakavond van de gemeente. “Als huurders zijn wij niet verenigd in een vereniging en daarom heb ik, uit het oogpunt van burgerparticipatie, gevraagd om mij beheerder te maken. Daar is helaas niets mee gedaan”, aldus Jeanne. Later in het jaar kregen de huurders wel een contract van de gemeente met afspraken, waar ook het huurbedrag in vermeld staat. Volgens de huurders is er geen controle op het beleid en op de regels van het contract, zelfs niet op de betaling. “Deze controle vindt periodiek plaats, maar is waarschijnlijk niet altijd zichtbaar”, aldus de ambtenaar van de gemeente.

Onkruid
In het contract staat onder meer te lezen dat de volkstuin en het buitenaanzicht een verzorgd aanzien dienen te hebben ten genoegen van de gemeente. De huurder onderhoudt de volkstuin op een zodanige wijze dat overige huurders geen hinder ondervinden, bijvoorbeeld door boven- of ondergrondse woekering van planten. “Dat is precies hoe wij het voor ogen hebben, maar doordat de lege percelen niet verhuurd worden, vindt er juist woekering van onkruid plaats”, aldus de twee gebruikers. Toen het onkruid zeker tot een meter hoog stond, heeft een huurder dit gemaaid, zodat hij zelf geen overlast meer had van het onkruid. Ze vervolgt: “Dat kan toch niet echt de bedoeling zijn.”

Kennis, kunde en gewassen
Hein vult aan: “Het ziet er nu a-sociaal uit, maar het moet weer sociaal worden, zoals voorheen.” Waarom komen er geen nieuwe huurders als er wel een wachtlijst is. De oplossing is volgens Jeanne heel simpel: verhuur die lege percelen aan potentiële huurders waardoor ieder perceel gebruikt wordt waarvoor het bedoeld is en controleer daar regelmatig op. “Dan hoeven de huidige gebruikers niet meer bezig te zijn met de andere tuinen die braak liggen, en kunnen we weer, net als vroeger, kennis, kunde én gewassen met de buren delen”, aldus beiden.

Een van de lege percelen op het complex