PvdaA/GroenLinks Son en Breugel
PvdaA/GroenLinks Son en Breugel Foto: MooiSonenBreugel

Joris van Dam lijsttrekker PvdA/GroenLinks Son en Breugel

Politiek

Son en Breugel - De leden van PvdA/GroenLinks in Son en Breugel hebben fractievoorzitter Joris van Dam (PvdA, 41 jaar) gekozen als lijsttrekker voor de gemeenteraadsverkiezingen op 16 maart.

Fractielid Willem Buurke (Groen Links, 70 jaar) keert terug op plaats vijf. De lijst omvat verder veel nieuwe gezichten. Van Dam: “Door de combinatie van ervaring en vernieuwing leggen we een stevige basis voor de toekomst. Ik ben blij dat we kunnen blijven rekenen op de inzet van Willem Buurke. Hij gaat de nieuwe kandidaten vanuit zijn grote ervaring in de lokale politiek met raad en daad terzijde staan.” 

PvdA/GroenLinks blijft zich de komende jaren inzetten voor een sociaal en duurzaam Son en Breugel. Doel blijft een samenleving waarin iedereen mee kan doen en mee kan delen in de welvaart en waarin verantwoord wordt omgegaan met natuur en milieu. “De afgelopen periode hebben Willem en ik laten zien”, zo stelt Van Dam, “dat ook een kleine fractie veel invloed kan hebben. Dat bereikten we door een kwalitatief goede inbreng te leveren en open en eerlijk te debatteren met raadsleden van andere partijen en met burgemeester en wethouders. Verbinding zoeken en samenwerken levert meer op dan elkaar verketteren. Samen kunnen we meer voor de mensen in Son en Breugel bereiken.”

PvdA/GroenLinks heeft nu met twee personen zitting in de gemeenteraad van Son en Breugel. Over enkele weken zal de partij haar verkiezingsprogramma voor de komende vier jaren publiceren, samen met een korte verantwoording van haar inzet gedurende de afgelopen vier jaar. Van Dam: “We gaan daarover graag in gesprek met de mensen in Son en Breugel en hopen hen ervan te overtuigen dat ze met een stem op PvdA/GroenLinks kiezen voor een betrouwbare en eerlijke partij, die doet wat ze zegt. Met meer dan twee zetels kunnen we onze gezamenlijke idealen sterker in de raad bepleiten. Daar gaan we dan ook voor.”

Hieronder volgt een kort overzicht van de nummers een tot en met acht op de lijst waarmee PvdA/GroenLinks in Son en Breugel de gemeenteraadsverkiezingen in gaat.

Joris van Dam (PvdA, 41)
Joris van Dam werkt als directeur accounting bij energiemaatschappij Essent. Hij is sinds 2016 gemeenteraadslid voor PvdA/GroenLinks en sinds 2018 fractie-voorzitter. Hij is erg gemotiveerd om zich de komende jaren in te blijven zetten voor een sociaal en duurzaam Son en Breugel. Daarbij streeft hij naar een samenleving waarin iedereen mee kan doen en op een eerlijke manier meedeelt in de welvaart. Hij kiest nadrukkelijk niet voor marktwerking en ieder voor zich. Hij beschikt over een brede dossierkennis en legt zich vooral toe op wonen, energie, duurzaamheid, financiën en bestuur.

Steven Grevink (PvdA, 54 jaar)
Steven Grevink is docent bij Fontys Hogescholen in organisatieverandering, management en nieuwe business modellen. Daarvoor was hij actief op het terrein van gebieds-ontwikkeling en stedelijke vernieuwing. Hij gaat graag in gesprek met anderen over maatschappelijke vraagstukken en de manier waarop de politiek daarmee omgaat. Hij voegt nu de daad bij het woord door zelf politiek actief te worden en zich in te zetten voor de idealen van PvdA/GroenLinks.

Yoram Peek (Groen Links, 30 jaar)
Yoram Peek werkt als leidinggevende bij de Rabobank Groep op het terrein van de ontwikkeling en toepassing van software. Daarvoor was hij actief op financieel-administratief terrein. Politieke ervaring deed hij op in Bergeijk, waar hij burgerraadslid was van de Commissie Maatschappelijke Zaken. Nu wil hij zich in Son en Breugel in gaan zetten voor een duurzame en sociale samenleving.

Sylvia Corsten (PvdA, 63 jaar)
Sylvia Corsten is beleidsmedewerker bij KBO Brabant, vereniging ter belangenbehartiging voor ouderen. Als organisatiekundige heeft zij een ruime werkervaring in interne bedrijfsvoering en persoonlijke ontwikkeling. Ze is van jongs aan als vrijwilliger of bestuurslid actief in het sociale en culturele domein en momenteel voorzitter van de Stichting Belangenbehartiging Mantelzorgers Son en Breugel en bestuurslid van de Stichting Statiegeld op Jeugd (voor duo-wonen en woningsplitsing). Zij wil zich onder meer inzetten voor kleinschalige collectieve woonvormen voor oud en jong en voor een andere inrichting van Kanaalstraat/Nieuwstraat/Hendrik Venemanstraat, zodat daar veilig en comfortabel kan worden gefietst.

Willem Buurke (Groen Links, 70 jaar)
Willem Buurke maakte carrière in de universitaire wereld, eerst als onderzoeker en daarna bij de TU Eindhoven als manager van de studentenadministratie, studie-adviseur en hoofd van een facultair onderwijsbureau. In de politiek is hij al actief sinds 1969, eerst bij de PSP en later bij Groen Links, waar hij diverse bestuursfuncties vervulde. Van 2002 tot 2010 was hij lid van de gemeenteraadsfractie van PvdA/GroenLinks in Son en Breugel en sinds 2018 is hij dat ook weer. Hij komt op voor mensen die het minder goed getroffen hebben in het leven, voor een rechtvaardige verdeling van schaarse middelen, voor de realisering van zo veel mogelijke sociale woningbouw, voor verduurzaming van de samenleving, voor het behoud van de groene omgeving en voor het verbinden van mensen.

Ilse van Weperen (Groen Links, 36 jaar)
Gepromoveerd technisch natuurkundige Ilse van Weperen werkt als onderzoeker bij ASML. Zij wil zich de komende jaren verdiepen in de lokale politiek en ondersteuning bieden aan de fractie van PvdA/GroenLinks in Son en Breugel op met name de gebieden kinderopvang, onderwijs en de energietransitie. “Ik denk en praat graag mee over de vraag hoe uitdagingen op deze gebieden het beste aangepakt kunnen worden.”

Peter van Dam (PvdA, 69 jaar)
Peter van Dam heeft een carrière achter de rug als journalist, communicatiemanager, woordvoerder en bestuursadviseur strategische beleidsontwikkeling en geldt als onderwijsexpert. Internationale ervaring deed hij op als voorzitter van een Europese organisatie van universitaire communicatiemanagers. Als vrijwilliger zet hij zich nu onder meer in bij het Taalpunt in Son en Breugel. Hij vindt het een uitdaging de verankering van de PvdA/GroenLinks-fractie in de dorpsgemeenschap te versterken. Voor de fractie ziet hij als speerpunten voor de komende jaren onder meer sociale woningbouw, vraag-gestuurde maatschappelijke ondersteuning en dienstverlening, verduurzaming, natuurbehoud, beperking van de verkeersoverlast, veilige fietspaden en specifieke voorzieningen voor jongeren.

Albert-Jan Pomper (PvdA, 45 jaar)
Econoom Albert-Jan Pomper werkt bij ASML als programmamanager. Hij is al 27 jaar lid van de PvdA, was een aantal jaren voorzitter van de afdeling Den Haag en leverde actief bijdragen aan meerdere verkiezingscampagnes. In Son en Breugel is hij actief als jeugd-trainer bij SBC. Hij wil zich inzetten voor betaalbare woningen in het dorp en voor de succesvolle herinrichting van het centrum van Breugel. Verder vindt hij dat de gemeente meer kan doen aan de fietsveiligheid in het dorp.

Aanvulling lijst
De kieslijst van PvdA/GroenLinks wordt nog aangevuld met huidige en toekomstige fractie-ondersteuners en -volgers en met enkele lijstduwers, onder wie Raf Daenen (PvdA, 67 jaar), oud-wethouder in Oirschot, die zich de afgelopen maanden bijzonder heeft ingespannen voor de vernieuwing van PvdA/GroenLinks in Son en Breugel en voorzitter was van de commissie die de voordracht van kandidaten in goede banen leidde.

Meer informatie 
Nadere informatie is te vinden op www.pvdagl.nl.