De deelnemers tijdens de discussieavond
De deelnemers tijdens de discussieavond Foto: Wil Feijen

Fietsen eerste onderwerp nieuwe stijl politiek

Politiek

Son en Breugel - Veiligheid en verkeer, ze horen bij elkaar. Want hoe veilig ben je in het dagelijks verkeer, bijvoorbeeld als fietser? En hoe verbeter je die veiligheid dan in je eigen dorp? Dat wilden enkele politieke partijen in Son en Breugel graag horen van de inwoners.

Redactie: Adrie Neervoort

Alle partijen hadden wel iets over fietsen in het dorp in hun verkiezingsprogramma. Om daar dan ook wat aan te doen heeft de VVD Son en Breugel over dit onderwerp een enquête gehouden die erop gericht was om met de inwoners te kijken naar wat nu belangrijk is als we het hebben over fietsen.

Informatieavond
De uitkomst van de enquête werd gebruikt tijdens een informatieavond in het Dommelhuis; voor deze avond konden belangstellenden zich vooraf aanmelden. Zowel de deelname aan de enquête, 55 ingevulde formulieren, als het aantal bezoekers van de informatieavond was klein. De avond werd in samenwerking met VoorU!, D66 en Dorpsbelang georganiseerd. Tijdens de avond werd de enquête gepresenteerd en vond er een discussie plaats naar aanleiding van een zevental stellingen.

Naast de organiserende partijen was ook Renzo Noben van de Fietsersbond Son en Breugel aanwezig. De aanwezigen hadden het gevoel dat fietsers in de gemeente Son en Breugel vaak betrokken waren bij ongelukken. De statistieken laten een relatief hoog aantal ongelukken per 10.000 inwoners (5.1) zien t.o.v. de omringende gemeenten. Toch zijn er volgens Renzo geen ‘hotspots’ in onze gemeente aan te wijzen op basis van de ongevallenstatistieken, terwijl de aanwezigen wel makkelijk meerdere onveilige punten konden benoemen.

Op de vraag of er een minimale en maximale breedte was voor een fietspad, vertelde Renzo de zeer geïnteresseerde deelnemers, dat die er inderdaad was. Maar deze maten worden alleen als advies aan een gemeente gegeven; het is geen plicht om je daar als gemeente aan te houden. De adviesbreedte voor allerhande soorten fietspaden komt van CROW; dit is een kennisplatform voor infrastructuur, openbare ruimte, verkeer en vervoer, en elke gemeente kan hier gebruik van maken.

Veiligheid
Behalve de verkeerssituatie werd ook het gevoel van veiligheid besproken als je gebruikt maakt van de fiets. Als voorbeeld werd het fietspad Dommelpas bij het hertenkamp genoemd. Doordat er een gevoel van onveiligheid is, nemen met name vrouwelijke fietsers daardoor een andere route, of soms zelfs een ander vervoermiddel. Betere verlichting op dit fietspad, maar ook op andere fietspaden die wijken onderling verbinden, zouden dit gevoel weg kunnen nemen.

Na een inhoudelijke discussie werd duidelijk dat er nog heel veel te verbeteren viel aan de veiligheid van de fietser in het verkeer. “Mijn kinderen voelen zich in Eindhoven veiliger op de fiets dan in Son en Breugel”, liet een van de aanwezigen zich ontvallen.

Er zijn een aantal onduidelijke situaties in het dorp waardoor de veiligheid van zowel fietsers als voetgangers in gevaar kan komen. Opvallend was dat volgens de aanwezigen de oplossing vaak simpel is; een betere signalering bij de situatie met borden of aanduidingen op het wegdek zou mogelijk al een oplossing zijn. Ook het anders inrichten of verplaatsen van een fietsoversteek of voetgangerspad zou bij sommige locaties, zoals de ovatonde bij de Hendrik Veenemanstraat en de Rooijseweg, al helpen. Maar ook beter onderhoud van de fietsstroken en -paden en het groen hierlangs verhoogt de veiligheid.

Aanpak
Enkele inwoners gaven aan moe te zijn van het steeds maar benoemen van een gevaarlijke situatie in hun straat of directe omgeving; ze hadden het gevoel dat er toch niets aan gedaan werd. Martien Merks (VVD) die namens de deelnemende partijen de discussie leidde, begreep de frustratie. Maar juist met de nu gekozen aanpak wil de VVD, en ook de andere partijen die deze avond mede organiseerden, de uitkomst meenemen naar de raad. Deze kan dan gebruikt worden bij de kaderstelling als het om fietsveiligheid gaat.  “Daarom willen wij samen met de andere partijen meer van dit soort avonden organiseren, waarbij wij, voordat het onderwerp in de raad wordt behandeld, gaan vragen wat u daar als inwoner nu van vindt”, aldus Martien Merks

Een bijzondere conclusie was er ook: hoe veiliger je het maakt, hoe onveiliger het kan worden. Want als je denkt dat je veilig bent, krijg je vaak een gevoel van ‘mij kan niets gebeuren’, en dat is zeker in het verkeer niet de juiste gedachte, zo was de mening van de deelnemers.

Fietsersbond
Aan het eind van de avond waren de zeven stellingen besproken en daar waar nodig aangepast. Daardoor kunnen deze straks door de raad gebruikt worden als een soort toetsingskader. De zeven stellingen komen grotendeels overeen met de acht speerpunten van de Fietsersbond Son en Breugel. Deze zijn: goede fietsverbindingen vanuit alle wijken naar het centrum, directe fietsverbindingen tussen wijken, doorfietsroutes naar omliggende plaatsen, verwijderen van paaltjes waar deze niet noodzakelijk zijn, herinrichten van straten op maximaal 30 km, duidelijke inrichting van rotondes, duidelijkheid over voorrang van rechts voor fietsers, terugdringen hinder van auto’s bij scholen.

Hoewel verlichting hierbij ontbreekt, merkt Renzo op dat die in Son en Breugel recentelijk al veel is verbeterd, maar dat het altijd beter kan. Ook de jeugdgemeenteraad is al bezig om de veiligheid rondom de scholen onder de aandacht te brengen en te verbeteren.

De deelnemers tijdens de discussieavond
De deelnemers tijdens de discussieavond
De deelnemers tijdens de discussieavond
De deelnemers tijdens de discussieavond
!
Afbeelding
Algemeen 21 uur geleden Gemeenteberichten woensdag 7 december
Afbeelding
Algemeen 21 uur geleden Eerste editie Sinterklaas voorspeel- en leesmiddagen groot succes
Afbeelding
Algemeen 8 dec, 16:30 Scouting Dutmella bedankt alle enthousiaste vrijwilligers
Afbeelding
Algemeen 8 dec, 15:58 Energietoeslag voor grotere groep inwoners
Afbeelding
Ingezonden 8 dec, 11:20 Pleeggezinnen gezocht in regio Eindhoven
Afbeelding
Algemeen 8 dec, 11:11 Met het Sons Kamerkoor ‘Op weg naar Kerst