Foto ter illustratie
Foto ter illustratie Foto: MooiSonenBreugel

Dunning bossen bij Oud Meer start in februari

Politiek

Son en Breugel - De bossen bij Oud Meer worden geleidelijk omgevormd naar een gevarieerder, voller en gezonder bos waar dieren graag leven en planten en bomen groeien. Een gezond bos is weerbaarder en minder gevoelig voor verzuring, verdroging en klimaatverandering. 

De bosontwikkeling gaat stapsgewijs en duurt vele jaren. Sommige bomen worden weggehaald zodat andere bomen de kans krijgen om hoger en voller te groeien. Grote stevige bomen zorgen voor een gezonder en robuuster bos. Door licht en ruimte is er plek voor natuurlijke verjonging en nieuwe aanplant met bodemverbeteraars. Dit geeft variatie, draagt bij aan een goede biodiversiteit en is aantrekkelijk voor recreatie. De soorten die minder goed zijn voor het bos halen we weg en de loofsoorten blijven. Daarnaast worden er voor de veiligheid ook bomen verwijderd langs paden. 

Let op tijdens werkzaamheden
Mocht u tijdens de werkzaamheden in het bos zijn, blijf dan op veilige afstand. De wegen en paden zijn tijdelijk slechter begaanbaar. De wegen en paden worden zo snel mogelijk hersteld na de uitvoering. De gemeente is hierbij wel afhankelijk van de juiste weersomstandigheden. Er wordt gewerkt met een speciale machine waarna het hout op stapels verzameld wordt aan de bospaden. Dit hout wordt verwerkt tot constructiehout.

Planning
De uitvoering start begin februari 2023 en duurt ongeveer 4-5 weken. Het werk wordt afgerond vóór het broedseizoen en er wordt rekening gehouden met beschermde elementen zoals horsten van roofvogels, holen en zeldzame planten.

Excursie
Op zaterdag 11 februari is er een excursie waarbij toelichting wordt gegeven over de uitvoering van de werkzaamheden. Aanmelden kan via postbus@bosgroepzuid.nl. Er is ruimte voor maximaal 30 personen.

Meer informatie
Kijk voor meer info en de meest gestelde vragen www.sonenbreugel.nl/bosontwikkeling. Inwoners die vragen hebben over de uitvoering kunnen contact opnemen met Willem Aarts van Bosgroep Zuid-Nederland via w.aarts@bosgroepen.nl of 040 206 6360.