De Dommel  in de zomer net voor de
De Dommel in de zomer net voor de "dode arm" in Son Foto: Annemieke van Tinteren

Grondruil in het kader van natuurontwikkeling in Dommeldal

Politiek

Son en Breugel - Het college heeft een voorgenomen besluit genomen om een aantal grondpercelen te ruilen met een particuliere eigenaar met het doel de aan te kopen percelen in te zetten voor natuurontwikkeling in het Dommeldal.

Al eerder dit jaar besloot de gemeente om 5 percelen nabij Bokt aan te kopen in het project 'Dommeldal uit de verf 2.0.' Daarnaast heeft het college nu het voornemen om drie percelen te verkopen en vier grondpercelen nabij Wolfswinkel aan te kopen. De aan te kopen gronden liggen tegen de Dommel aan en maken onderdeel uit van het Natuur Netwerk Brabant. Na de aankoop van de gronden kunnen deze in het kader van natuurontwikkeling daadwerkelijk worden omgezet naar natuurgronden.

Op basis van de financiële verordening wordt de gemeenteraad via de raadscommissie Grondgebiedszaken (GZ) in de gelegenheid gesteld om wensen en bedenkingen te uiten tegen deze voorgenomen besluiten.

Wat is 'Dommeldal uit de verf 2.0' 
Het stroomgebied van de Dommel en de Kleine Dommel vormen binnen vijf jaar een aaneengesloten natuurgebied. Daarvoor hebben Brabants Landschap, Waterschap De Dommel, Staatsbosbeheer en de gemeenten Eindhoven, Nuenen, Geldrop/Mierlo en Son en Breugel in 2018 een intentieovereenkomst getekend. De overeenkomst heeft als naam 'Dommeldal uit de verf 2.0' 

Door het beekdal van de Dommel en Kleine Dommel te transformeren, zullen de Urkhovense Zegge, Nuenens Broek, Heerendonk en Rietmusschen niet langer geïsoleerd liggen, maar met elkaar verbonden raken. De organisaties gaan intensief samenwerken om dit te realiseren door hun gronden in het gebied te transformeren. Over vijf jaar is de herinrichting klaar. Vanaf dat moment is het stroomgebied volwaardig onderdeel van Natuurnetwerk Brabant, het programma van de provincie Noord-Brabant om een aaneengesloten netwerk van Brabantse natuurgebieden te realiseren.

Deelprojecten gerealiseerd
Onder de noemer 'Dommeldal uit de verf' werden eerder al deelprojecten uitgevoerd om het beekdal tussen het Wilhelminakanaal en het Eindhovens Kanaal om te vormen tot natuur. Het ging daarbij om losse projecten zoals het hermeanderen van de Dommel en de Kleine Dommel en het aanbrengen van diverse faunapassages.

Krachten bundelen
Met 'Dommeldal uit de verf 2.0' bundelen de samenwerkingspartners nu hun krachten. Ze gaan zich in samenhang en mét elkaar inspannen om van het stroomgebied van Dommel en Kleine Dommel een aaneengesloten natuurlandschap te maken, zonder 'doorsnijdingen'. Daarmee kunnen ook de activiteiten in het Nuenense natuurgebied De Ruit doorgaan die eerder stagneerden. Het gebied ten noorden van het Wilhelminakanaal (tot aan de Planetenlaan) en het gebied ten zuiden van het Eindhovens Kanaal (tot aan de Mierloseweg) worden eveneens bij de herinrichting betrokken.

Toegankelijk en beleefbaar
Bij de transformatie zal aandacht zijn voor natuur, landschap, erfgoed en cultuurhistorie. Daarmee willen de partners het gebied beleefbaar maken voor omwonenden en de mensen uit de grote steden. Daar hoort ook bij dat het gebied goed ontsloten wordt voor wandelaars en fietsers. Hiervoor zullen de partners onder meer bestaande horecalocaties, recreatieplaatsen en recreatieve routes in beeld brengen en waar nodig verbeteren.

Bron: dommelmozaiek.nl

Yannick Vrielink en Harm van Koppen winnen de 59e editie van de ELE Rally
Sport 16 uur geleden Yannick Vrielink wint op grootse wijze ook de ELE Rally
Thema:'Fotografeer kunst in Son en Breugel'
Algemeen 16 uur geleden Fotoclub Son en Breugel bestaat een jaar
Archieffoto Lazy Sonnie: Ted Swinkels & Maikel van Hak
Algemeen 18 uur geleden Big Chief & The Greasy Spoons tweede band op Lazy Sonnie Festival
Wateroverlast Wilhelminalaan in Son en Breugel
112 Berichten 25 mei, 19:44 Wateroverlast Wilhelminalaan in Son en Breugel
Prachtige doorkomst van Gerard de Rooy en Tom Colsoul in de Subaru S5 WRC
Sport 25 mei, 17:38 Eerste avond in de ELE Rally bracht verrassingen
Bouke Scholten
Algemeen 25 mei, 17:00 Blauwe Kei, Theater aan de Noordkade pakt groots uit in nieuw seizoen