Afbeelding
Foto: Wil Feijen

Drie locaties in beeld voor pumptrack

Algemeen

Son en Breugel - Het begon allemaal in 2021: de vrienden Willem, Jack en Chiem startten een petitie om een pumptrack te krijgen in Son en Breugel. Deze sport is zeer populair geworden onder een brede doelgroep, van kinderen en jongeren, tot skaters, steppers en BMX’ers; zo ook in Son en Breugel. 

Redactie: Adrie Neervoort

Vanaf het moment dat de petitie online stond, liep het storm en in korte tijd werd die meer dan 850 keer ondertekend en aan toenmalig wethouder Jos de Bruin overhandigd. Zo werden de wens en de animo voor een pumptrack in de gemeente duidelijk. De gemeente heeft het initiatief omarmd en wil graag kijken naar de mogelijkheden, zowel qua locatie als financiële ruimte en maatschappelijke impact.

Locaties
De jeugdgemeenteraad heeft als voorkeur al de volgende locaties genoemd: het grote veld aan de Beemdstraat, het Oranjeveld, en het grasveld achter de Weegschaallaan. In eerste instantie ging het om acht locaties die mogelijk in aanmerking kwamen voor het aanleggen van een pumptrack. Na het toetsen van verschillende criteria, zoals de ligging en de inbreuk op de natuur, nabijheid van woningen, maar ook de toekomstige ontwikkelingen in de omgeving van de locatie, en natuurlijk ook de uitvoerbaarheid, bleven er uiteindelijk volgens het onderzoek van bureau Antea Groep drie geschikte locaties over: het grasveld bij de kruising Doormanlaan/Beemdstraat, Sonniuspark-Noord en het grasveld achter de Weegschaallaan.

Enkele omwonenden reageerden tijdens een beeldvormende vergadering over de pumptrack niet erg enthousiast. Hoewel ze wel enthousiast waren over het creëren van een pumptrack in Son en Breugel, zagen zij het om diverse redenen liever niet voor ‘hun deur’ gebeuren. Een betere locatie vond een van de insprekers vlakbij een van de bestaande sportverenigingen.

Overlast
Onbegrip was er ook vanuit de nieuwbouwwijk Sonniuspark te horen; daar wachten de nieuwe bewoners alweer enige jaren op een nog te realiseren nieuw park in hun wijk. Hiervan is nog niets gerealiseerd, en nu horen zij dat er mogelijk een pumptrack in het nog aan te leggen park komt.
Ook het plan om een zogenaamde JOP (Jeugd Ontmoetings Plek) bij de pumptrack te realiseren werd bij de insprekers uit de genoemde wijken niet met applaus ontvangen; zij vrezen voor mogelijke overlast.

Ook Cato, Nathalie en Emy spraken namens de jeugdgemeenteraad in. Zij gaven aan dat de jeugdgemeenteraad een voorkeur had voor de Beemdstraat; ze willen daar graag een pumptrack met asfaltondergrond van in totaal 1000 m2.
Marij Martens, moeder van Willem ziet ook mogelijkheden op deze locatie. Wat betreft mogelijke overlast van een pumptrack is haar mening dat de baan nauwelijks voor geluidoverlast zorgt, alleen het geluid van spelende kinderen. En omdat de baan geschikt is voor alle leeftijden is het sociale aspect van een dergelijke baan ook groot.

Vanuit de raad werd er ook aandacht gevraagd voor de veiligheid op en rondom de baan en maatregelen om misbruik van de pumptrack te voorkomen, zoals het rijden met scooters op de baan. Volgens Martens is een goed aangelegde pumptrack helemaal niet te berijden met een scooter.

Het aanleggen van een pumptrack kost volgens de eerste berekeningen rond de 100.000 euro en er is 80.000 euro gereserveerd door de gemeente voor het realiseren hiervan. Het gat van 20.000 euro zou mogelijk door subsidies of een inzamelingsactie gedicht kunnen worden. Wel moet er ook nog rekening worden gehouden met beheerkosten en ander bijkomende kosten.