Logo mooisonenbreugel.nl

Beschermd Wonen krijgt geen geld van gemeente

In de commissievergadering van 26 februari steunde de meerderheid van de leden een voorstel van Monique van Zwieten (D66), om alles in het werk te stellen om het bedrag dat weg zou vallen door de bezuinigen van de gemeente Eindhoven, aan te vullen vanuit de gemeente Son en Breugel.

Redacteur: Adrie Neervoort

Drie weken later, tijdens de raadsvergadering, was er van steun geen sprake meer. Een motie ingediend door Dorpsbelang, VVD en D66 om het voorstel concreet te maken, kreeg toch geen steun van de coalitie. De motie voorzag onder andere in een bedrag van € 115.000 voor dit jaar en volgend jaar. Het bedrag is het tekort dat er door de bezuinigen door de gemeente Eindhoven is ontstaan bij het project beschermd wonen in Son en Breugel.

Door het bedrag beschikbaar te stellen zou er zekerheid ontstaan voor het project, de komende twee jaar. Volgens de coalitie en wethouder Frenken (DorpsVisie) is dat helemaal niet nodig, omdat er een zogenaamde hardheidsclausule is waar bij schrijnende gevallen gebruik van kan worden gemaakt. Deze regeling wordt betaald door de gemeente Eindhoven en biedt wat de wethouder betreft de zekerheid die ouders en bewoners van het project beschermd wonen zoeken.

Maar ook het gevaar van een precedentwerking was voor Joris van Dam (PvdA/GroenLinks) een reden om tegen de motie te stemmen. Volgens hem kun je nu eenmaal geen uitzondering maken in de zorg, want niet alleen het genoemde project heeft last van de bezuinigingen.

Wethouder Frenken is duidelijk. Wat hem betreft is hij bereid om in schrijnende gevallen hulp te bieden maar dit moet per geval bekeken worden. Want de zorg is gewaarborgd door de gemeente Eindhoven. Maar de zorg kan hierbij ook door een andere aanbieder geleverd worden.

De wethouder liet de raad desgevraagd weten dat het college bezig is met het kijken naar vervolgstappen. Een evaluatie van de geleverde zorg door RAC in het project beschermd wonen maakt daar ook zeer waarschijnlijk deel van uit. Het lijkt er steeds meer op dat de wethouder en de coalitie in Son en Breugel er steeds meer moeite mee hebben dat voor het project beschermd wonen maar één zorgaanbieder actief is, namelijk het RAC.

De raad kan dan ook eind mei een voorstel hierover verwachten, aldus Frenken. Wederom kregen ouders en bewoners van het project Beschermd Wonen niet de zekerheid waar zij om vroegen. Oorzaak: het wegstemmen van de motie van de oppositiepartijen door de coalitie.

Emmy Grit
Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>