Afbeelding
Foto: Wil Feijen

Draadloos of toch liever niet?

Algemeen

In het dagelijkse leven treft men overal om zich heen steeds meer draadloze apparatuur aan. Jonge kinderen, die je juist weg zou moeten houden van draadloze speeltjes, worden zoet gehouden met draadloze iPads, onwetend dat het zeer schadelijk voor ze is.

Overal om je heen is wifi. Op scholen worden iPads gebruikt en in de meeste huizen staat dag en nacht de wifi aan, terwijl deze slechts af en gebruikt wordt. Netbeheerders willen in alle huizen een slimme meter plaatsen, nog een sterke stralingsbron erbij.

Dat er mensen zijn die nu ernstige gevolgen van straling ondervinden, kun je zien als een waarschuwing voor wat er aan de hand is. Men wordt overstelpt met onafhankelijk onderzoek van honderden wetenschappers uit meer dan 42 landen die overheden waarschuwen voor de gevaren van straling. Het wordt tijd dat men zich ervan bewust wordt dat men met het draadloze tijdperk een weg is ingeslagen waarvan men niet alle consequenties kan overzien. Het moet en kan anders.

Situatie Son en Breugel en oplossingen
Uit onwetendheid zijn zendmasten in woonwijken bij basisscholen en kinderdagverblijven geplaatst. De zendmasten staan te dichtbij, een enkele op minder dan 20 meter afstand, terwijl er voorschriften zijn die aangeven dat de afstand minstens 400 meter moet zijn. Baby's, peuters, kleuters en basisschoolkinderen slapen, spelen en verblijven hele dagen in het stralingsveld. Het stralingsveld is al veel te hoog, maar zonder dat de gemeente ervan op de hoogte is, worden er extra zenders bij geplaatst waardoor de stralingssterkte alleen maar toeneemt. Het is duidelijk dat deze situatie de aandacht heeft in de contacten met de gemeente. Stralingsbewust Son en Breugel hoopt dat steeds meer ouders zich gaan verdiepen in de gevaren van draadloze communicatie omdat ze de gezondheid van hun kinderen belangrijk vinden.

De macht van de Industrie
Op de site www.stralingsbewust.info schrijft Silvia Belgraver onder andere: "Naast Roundup en elektromagnetische straling zijn er ook vele andere milieukwesties (zoals roken, asbest en chroom-6) waaruit blijkt dat er zich steeds maar weer dezelfde processen afspelen. De industrie heeft te maken met de belangen van aandeelhouders en is daardoor vooral gericht op de eigen bedrijfswinst. De lobby bij de overheid is altijd succesvol."

Welvaart of welzijn?
De huidige overheid vindt nog steeds dat de economie moet blijven groeien om de welvaart te kunnen behouden. De hele wereldbevolking, dieren, planten en bodemleven, lopen al ernstig gevaar door vervuiling en daar komt dan nog eens de straling van 2G, 3G, 4G (microgolven) en mogelijk 5G (millimetergolven) overheen. De meeste mensen realiseren zich nog niet dat hun vermoeidheid, hoofdpijn, pijn aan de ogen, oorsuizen, spierpijn, slechte concentratie en gebrekkige nachtrust, veroorzaakt wordt door de zendmast in hun woonwijk, de wifi, de dect-telefoon, babyfoon of de mobieltjes om hen heen. Het aantal stralingsbronnen neemt met de dag toe en steeds meer mensen ondervinden de levens-ontwrichtende gevolgen hiervan. Denk aan ongeboren kinderen, baby's en kinderen, chronisch zieken en zeer gevoelige mensen.

De dreiging van 5G
In Het Eindhovens Dagblad van vrijdag 25 januari, schrijft Eke Vriens in het artikel Willen we nog wel 5G als we weten dat het schadelijk is: "Het is niet de vraag óf de straling van 5G schadelijk is voor de gezondheid maar hóe schadelijk, vooral voor de huid en de ogen. In de huid, het grootste orgaan van ons lichaam, zitten onder andere zenuwcellen, bloedvaten en zweetklieren.'' In Wenen, waar al een begin is gemaakt met de uitrol van 5G, wordt melding gemaakt van symptomen van vergiftiging als gevolg van elektromagnetische straling: bloedneus, hoofdpijn, pijn aan de ogen, borstpijn, misselijkheid, vermoeidheid, overgeven, oorsuizen, duizeligheid en griepachtige symptomen. Het draagvlak voor 5G is uiterst klein. Wie wil er nu in iedere lantaarnpaal en bushokje, onder een putdeksel een extra stralende CO2 vervuilende zender, of een zelfrijdende auto, een koelkast die aangeeft of de melk op is? Wat gebeurt er met de informatie als daar ook nog eens camera's bij komen.? Waarom de bevolking, de dieren en planten opzadelen met heel veel ongezonde apparatuur? De energiekosten zijn toch al hoog. "Wie betaalt dit allemaal'' vragen we ons af?

Lezing
Geïnteresseerden kunnen naar de lezing van natuurkundige Leendert Vriens gaan op 22 mei om 19.30 uur in de bibliotheek. Dommeldal Son, Kerkstraat 2a in Son en Breugel. Kosten € 5,00 (voor leden bibliotheek Dommeldal € 3,00). Inschrijving via dommeldal.op-shop.nl/82/spraakmakers-leendert-vriens/22-05-2019. Parkeren is gratis op het plein voor de bibliotheek.

Werkgroep Stralingsbewust Son en Breugel heeft zich verdiept in oplossingen, stappen genomen en behoorlijk wat ervaring opgedaan. Wil je hier meer over weten mail hun en zij ondersteunen je graag.

Meer informatie
Email: stralingsbewustsonenbreugel@hotmail.com of www.stralingsbewust.info/stralingsbewust-son-en-breugel