Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 6a681c
Foto: © Heemkundekring Son en Breugel
Heemkunde

Oma's schoenendoos

Son en Breugel - De beschrijving van de vorige foto in deze rubriek (foto 70383, editie 6 november 2019) over het gemeentebestuur van Son en Breugel bevatte een storende fout. Wij schreven dat de afgebeelde personen op de burgemeester en secretaris na allen wethouders waren. Dit had moeten zijn: twee wethouders en vijf raadsleden zijn. De foto is van kort na 23 februari 1938 want dan besluit de raad als geschenk in dank te aanvaarden de ingelijste foto van boerderij Uivernest (Ooievaarsnest) die deels zichtbaar is op de rechterwand van de raadzaal. De foto was een geschenk van de familie Holleman. De raad zal de familie Holleman per brief laten weten: "…dat de reproductie een eereplaats op de raadzaal heeft verkregen…".

Op de foto van deze week uit de jaren dertig staat een huis afgebeeld dat rechts stond van de voormalige kerk aan een paadje, dat uitkwam bij het patronaat (Sint Corneliushuis) aan de Kerkstraat en dat het einde vormde van het vroegere kerkpad van Bokt via Driehoek naar de kerk. Links de toegangspoort naar de kerk. Het huis is lang bewoond geweest door schoenmaker-kapper Willem van den Eertwegh die men De Schuit noemde naar een voorvader, die schout(-civiel) van Son en Breugel was geweest. Later werd de benaming van zijn functie maire en daarna burgemeester. Deze bestuurder, Wilhelmus van den Eertwegh geheten, was een verstandig man en riep in 1826 zijn dorpsgenoten op om zich toch vooral te laten inenten tegen de pokken. Deze besmettelijke ziekte was in die tijd zeer gevaarlijk en eiste ieder jaar vele slachtoffers. De oproep van de burgemeester luidde als volgt:

"De Burgemeester brengt ter kennis van een ieder dat de Heer Van Genk Chirurgijn wonende te St. Oedenrode op dynsdag maandagmiddag ten 2 uren ten huize van L. Swinkels herbergier te Breugel en ten 4 uren ten huizen van Ant. v.d. Laar te Zon Ziddaghouden tot het inenten der Koepokken. Een ieder weldenkend hart wordt aangespoord van dit heilzaam en zoo nuttig middel voor Zijne kinderen te gebruiken en niemand zich zal konne verschoonen omdat zulk Gratis gedaan. Waarop de Burgemeester hoopt en vertrouwd dat een ieder met Zijne kinderen die noch niet gevalecineerd zijn op die tijd en plaats zullen komen. Son den 8 April 1826. De Burgemeester."

Hoeveel mensen aan deze oproep gevolg hebben gegeven is onbekend, maar Van den Eertwegh liet zien een goed burgervader te zijn. Alleen het woordje vaccineren had hij nog niet onder de knie. Maar niemand zal hem dat kwalijk willen nemen. U kunt de foto bekijken op de website van de Heemkundekring. Zoek met nummer 70320 en u kunt de foto naar eigen wens uitvergroten.

Heeft u nog meer informatie over deze foto? Stuur uw reacties naar Frans Wilbrink, email: secretaris@hkksonenbreugel.nl, of bel naar 0499-473049.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>