Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 6cda32
Foto: ©gemeente Son en Breugel

Wijziging traject Slowlane kost gemeente veel geld

Son en Breugel - De commissie Grondgebiedszaken heeft maandag 25 november het kredietvoorstel voor de derde fase van de Slowlane besproken. Tijdens deze commissievergadering werd ingegaan op het tracé. Hierdoor ontstond veel onduidelijkheid en waren er veel vragen omtrent het tracé, de kosten hiervan en de financiering.

Redacteur: Emmy Grit

Het college heeft begrip voor de opmerkingen met betrekking tot de veiligheid. Het college: "Wij zijn van mening dat wijziging van het tracé niet aan de veiligheid bijdraagt. Wij handhaven het voorstel, omdat wijziging van het tracé en vertraging van de besluitvorming forse nadelige financiële consequenties heeft en omdat de verkeersveiligheid ten opzichte van de huidige situatie niet toeneemt."

Besluitvorming
De Slowlane is een project dat onder de 'Brainport Avenue' valt. Het uitgangspunt van de Slowlane is dat economische en beeldbepalende toplocaties uit de Brainport Avenue verbonden worden. Voor de gemeente Son en Breugel betreft dit het Bedrijvenpark Ekkersrijt. Daarnaast is het van belang dat de Slowlane verbonden wordt met centrumgebieden.

Gevolgen
In de vergadering van maandag 25 november werd ook stilgestaan bij de gevolgen van eventuele wijzigingen van het tracé voor het huidige voorstel en proces. De commissie heeft een aantal alternatieve tracés voorgesteld. Deze routes worden in principe langer en dus duurder. De gemeente: "Allereerst vervallen de voorbereidingskosten voor het huidige tracé (ruim 68.000 euro). Een langere route kost meer qua voorbereiding, materiaal en uitvoerend werk. Alternatieve routes worden ongeveer 250.000 tot 300.000 euro duurder, maar dit kan zelfs oplopen tot 650.000 of zelfs 800.000 euro; dit is afhankelijk van de gekozen alternatieve route."

Terugbetalen
Als de gemeente Son en Breugel zich niet aan de afspraken houdt die ze hebben gemaakt in relatie tot Brainport Avenue, en in het bijzonder de Prestatieafspraak Slowlane, moeten zij rijkssubsidie terugbetalen. "Met een wijziging van het tracé gaan we over de uiterste realisatiedatum heen. Deze ligt op 1 januari 2021. Dat betekent dat er een deel van de rijkssubsidie à 810.000 euro teruggegeven moet worden. De hoogte hangt af van de gekozen variant. Indien fase 2 van de Slowlane niet wordt aangelegd, moeten we het gehele bedrag terugbetalen. Als het alleen fase 3 betreft, dan zullen we het nu nog resterende bedrag à 237.466 euro terug moeten betalen", laat de gemeente weten.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>