Afbeelding

Discussie vuurwerk afsteken houdt gemoederen bezig

Algemeen TIPMooiSonenBreugel

Son en Breugel - De jaarwisseling met de traditie om vuurwerk af te steken ligt nog vers in het geheugen, ook bij inwoners van Son en Breugel. Voor velen is de overlast die het vuurwerk met zich meebrengt een doorn in het oog. Voor Dorpsbelang Son en Breugel en DeMooiSonenBreugelKrant was dit aanleiding om via het burgerpanel TIPMooiSonenBreugel een vragenlijst op te stellen en de mening van de inwoners te vragen. In totaal hebben 337 leden van het burgerpanel de vragenlijst ingevuld. Een behoorlijk hoog aantal.

Redacteur: Emmy Grit

In de gemeente Son en Breugel heeft 71 procent geen vuurwerk afgestoken, terwijl negentien procent licht siervuurwerk heeft afgestoken. Het afsteken van knal- en siervuurwerk is door slechts zeven procent van de panelleden gedaan. Slechts één procent heeft ander vuurwerk afgestoken, zoals zwaar siervuurwerk, maar ook sterretjes. Degenen die geen vuurwerk hebben afgestoken, laten in de toelichting onder andere weten dat zij 'het zonde van het geld vinden', 'het geluidsoverlast en milieu- en luchtvervuiling is', 'het schadelijk voor mens en dier is' en 'heb nog nooit vuurwerk afgestoken'.

Verbinding en saamhorigheid
Op de vraag of het afsteken van vuurwerk een traditie is in de gemeente Son en Breugel is verdeeld gereageerd: 39 procent is het er (zeer) mee eens dat vuurwerk afsteken een traditie is, 22 procent reageert neutraal, terwijl 37 procent het er (zeer) mee oneens is. Voorstanders geven onder andere aan dat het afsteken van vuurwerk om 00.00 uur in de nieuwjaarsnacht voor verbinding en saamhorigheid zorgt. "Als ik afgelopen oud en nieuw bekijk zie ik vanaf 18.00 uur veel en mooi (sier-)vuurwerk de lucht in gaan. Erg mooi om te zien dat ook hele families met kinderen vuurwerk aan het afsteken zijn. Mooi om het door te geven van jong naar oud", aldus een voorstander van het afsteken van vuurwerk. Een tegenstander laat in een reactie weten: "Het is de tijd van het herzien van tradities. We moeten kijken naar de beste oplossing voor de meeste mensen. Dat iets een traditie is, is geen reden iets te behouden." Volgens een ander lid is vuurwerk afsteken geen gemeentelijke traditie. "Zorg dat je als gemeente in zowel de kern van Son als in de kern van Breugel een of twee plekken hebt waar gecontroleerd vuurwerk wordt afgestoken, dan wordt het een gemeentelijke traditie."

Afsteektijden
Blijkens het onderzoek zijn de afsteektijden onvoldoende gehandhaafd. Bijna driekwart van de burgerpanelleden geeft dit aan. In de toelichting staat veelvuldig te lezen dat het afsteken van vuurwerk niet alleen tussen oudejaarsdag 18.00 uur en nieuwjaarsnacht 02.00 uur gebeurde, maar zelfs dagen ervoor en vele dagen in januari verderging. Ruim veertig procent geeft aan dat de afsteektijden korter mogen, iets meer dan twintig procent vindt het wel prima en drie procent geeft aan dat het wel langer mag.

Overlast
Burgerpanelleden die overlast hebben ervaren, geven aan dat het niet alleen om de harde knallen gaat en het tijdstip dat vuurwerk wordt afgestoken; het moedwillig vernielen van een brievenbus en bushokje en het laten staan van afval van het vuurwerk behoren ook tot de overlast. Bijna zeventig procent geeft aan een beetje tot veel overlast te ervaren. Iets meer dan een kwart van de panelleden heeft aangegeven geen overlast te hebben ervaren. Een burgerpanellid: "Ik heb geen overlast ervaren, maar dit komt omdat ik er op een positieve manier naar kijk. Brandstichting en geweld tegen hulpverleners mogen wat mij betreft gezien worden als misdrijven, dus dit keur ik dan ook ten zeerste af."

Niet extra betalen
Om de overlast terug te dringen stelt ruim de helft van het aantal burgerpanelleden voor om een publieksvuurwerkshow in de nieuwjaarsnacht om 00.00 uur op een centrale plek in de gemeente te houden. Doordat er meerdere antwoorden mogelijk waren, scoort 'meer handhaven' ook ruim vijftig procent. 'Hogere boetes en strengere straffen' staat op een derde plaats en een algeheel verbod op het afsteken van vuurwerk en een algeheel verbod op consumentenvuurwerk staan op respectievelijk de vierde en vijfde plaats. Ondanks dat 'meer handhaven' in de top drie staat, is 57 procent niet bereid om meer heffingen te betalen om extra surveillance in de periode rond de jaarwisseling in te zetten.

Vuurwerkvrije zones
In tegenstelling tot andere gemeenten in Nederland kent Son en Breugel geen vuurwerkvrije zones. Iets meer dan vijftig procent geeft aan dat zij positief staan tegenover het instellen van vuurwerkvrije zones. Bijna dertig procent is (zeer) negatief en vijftien procent reageert neutraal. Een burgerpanellid: "Ik ben meer voorstander van zones waar je wel vuurwerk mag afsteken. In elke wijk een centrale plek. Een mooie show in het centrum." In de toelichting konden de respondenten voorstellen doen voor vuurwerkvrije zones. Hier is erg veel gebruik van gemaakt. Veelvuldig werd 'rondom en in de nabijheid van zorginstellingen', 'rondom het hertenkamp', 'de winkelgebieden' en 'scholen' genoemd. Verschillende wijken en ook het hele dorp werden regelmatig genoemd. Een ander voorstel dat in de toelichting te lezen is, is 'enkele gebieden aanwijzen waar binnen de wettelijke tijd vuurwerk mag worden afgestoken. Daarbuiten strafbaar. Makkelijk om te handhaven'. Via internet, sociale media, borden bij de desbetreffende zones en via een artikel in deze krant zijn de beste manieren volgens de burgerpanelleden om vuurwerkvrije zones onder de aandacht te brengen.

Verbieden knalvuurwerk
De vuurwerkbranche heeft aangekondigd dat zij achter de oproep staan om knalvuurwerk en vuurpijlen te verbieden. Het gaat dan vooral om knalvuurwerk. Een grote meerderheid (83 procent) staat achter deze oproep en elf procent is hiertegen. Vijf procent is neutraal in deze stelling. 'Het leed van de vuurwerkslachtoffers weegt zwaarder dan het plezier van de vuurwerkliefhebbers', is een reactie van de tegenstanders. Een voorstander geeft aan 'dat het knalvuurwerk afgeschaft mag worden, maar sierpijlen horen erbij'. Net iets meer dan zestig procent ziet een algeheel verbod in de gemeente Son en Breugel wel zitten, terwijl twintig procent tegen een verbod is. Zeventien procent geeft aan dat zij niet voor of tegen zijn en twee procent weet het niet. "Als er een algeheel verbod komt, dan kan er het beste gehandhaafd worden", aldus een voorstander van het verbod. Een tegenstander tegen deze maatregel geeft aan dat 'veel mensen graag vuurwerk afsteken. Het zou triest zijn als een relatief kleine groep raddraaiers dit verpest voor de rest.'

Centrale vuurwerkshow
Voor veel burgerpanelleden (47 procent) is één grote centrale vuurwerkshow in de dorpskern Son en dorpskern Breugel de meest ideale oplossing. Een voorstander van zo'n vuurwerkshow laat in de toelichting weten dat 'het een hele mooie en gezellige traditie kan worden om jaarlijks met bekende en onbekende dorpsgenoten tijdens de vuurwerkshow op een mooi nieuw jaar te proosten.'

Nieuwe traditie
Er is zelfs al een voorstel te lezen in de toelichting: 'Een groot centraal vuurwerk op het kanaal, kraampjes op het marktplein met biertjes, oliebollen, hapjes en een muziekje.' Het zou zomaar een nieuwe traditie kunnen worden.

Kijk voor de overige resultaten op:
www.tipmooisonenbreugel.nl

Publieke raadpleging onder de inwoners van Son en Breugel over vuurwerk
Publieke raadpleging onder de inwoners van Son en Breugel over vuurwerk
Publieke raadpleging onder de inwoners van Son en Breugel over vuurwerk
Publieke raadpleging onder de inwoners van Son en Breugel over vuurwerk
Afbeelding
Algemeen 7 uur geleden Parfumerie Pour Vous nieuw in Son en Breugel
Afbeelding
Algemeen 14 uur geleden Zorgmakelaar voor vragen over en bij mantelzorg
Afbeelding
Algemeen 17 uur geleden Monument voor het ‘onbekende kind’ onthuld bij De Ruimte
Afbeelding
Algemeen 28 jun, 19:04 Vijf topbands op vijfde editie Lazy Sonnie Afternoon Festival
Afbeelding
Foto’s Algemeen 28 jun, 17:20 Ondernemers Eric, Bart en Henk trots op hun titel
Afbeelding
Algemeen 28 jun, 15:43 Optreden MG Band en De Gerwense Dorpsmuzikanten in kiosk