Logo mooisonenbreugel.nl
Burgemeester Hans Gaillard is één van de 21 burgemeesters in de regio Zuidoost-Brabant die de noodklok heeft geluid   | Fotonummer: f5d72c
Burgemeester Hans Gaillard is één van de 21 burgemeesters in de regio Zuidoost-Brabant die de noodklok heeft geluid (Foto: Wil Feijen)

Burgemeesters luiden noodklok over financiën

Door 21 burgemeesters in de regio Zuidoost-Brabant wordt de noodklok geluid over de omvang van het Gemeentefonds. De leefbaarheid en vitaliteit van onze gemeenten staat onder druk. Voor het overgrote deel zijn gemeenten voor hun inkomsten afhankelijk van de landelijke overheid, die daarvoor steeds minder geld beschikbaar stelt. De burgemeesters van de 21 gemeenten in de regio Zuidoost-Brabant hebben hierover maandag 22 juni een brandbrief gestuurd aan de ministers van Financiën en Binnenlandse Zaken & Koninkrijksrelaties.

De Rijksoverheid stopt jaarlijks een deel van de belastingopbrengsten in het Gemeentefonds. Gemeenten ontvangen geld daaruit om hun taken uit te voeren. De afgelopen jaren zien gemeenten een groei in de structurele verantwoordelijkheden, zonder een stijging in de algemene uitkering in het Gemeentefonds. Daarom roepen gemeenten op te kijken naar hoe het gemeentefonds structureel in balans gebracht kan worden bij het complexe en uitdagende takenpakket van gemeenten.

Brandbrief
Momenteel wordt door de Vereniging van Nederlandse Gemeenten (VNG) met de ministers gesproken over een nieuwe wijze van verdeling van het Gemeentefonds. Via het Gemeentefonds wordt de totale pot met geld voor gemeenten over alle 355 gemeenten in Nederland verdeeld. In een gezamenlijke brief roepen de 21 burgemeesters de ministers op om niet alleen naar de verdeling te kijken, maar ook naar de hoogte van het totale bedrag in het Gemeentefonds: “Veel voorzieningen in onze gemeenten staan zwaar onder druk, denk daarbij aan bibliotheken, theaters, musea en zwembaden. En dan hebben wij het nog niet eens over de uitgestelde noodzakelijke investeringen in de openbare ruimten of de verduurzaming van ons maatschappelijk vastgoed”, aldus de oproep in de brandbrief. “Het vlees is inmiddels echt van onze botten. We teren in op onze reserveposities, hebben de lokale lasten verhoogd en hebben oog voor een efficiënte en effectieve inzet van onze middelen.”

De oproep van de burgemeesters komt voort uit zorgen over de vitaliteit en leefbaarheid in hun gemeenten wanneer voorzieningen wegvallen. Daarnaast pakt ook de nu voorgestelde herverdeling van het Gemeentefonds behoorlijk in het nadeel uit van kleinere en middelgrote gemeenten. Afgelopen jaren zijn veel extra taken richting gemeenten gegaan echter zonder bijbehorende financiële middelen. De financiële rek bij gemeenten is er dan ook echt uit.

Brede lobby
Met deze noodklok sluiten de burgemeesters zich aan bij tal van andere partijen. Zo hebben ook 21 Utrechtse burgemeesters over hun financiële problemen een brief aan het Rijk gestuurd. Door hun zorgen luid en duidelijk over te brengen wordt de urgentie geduid en de brede lobby van de VNG maar ook diverse andere gremia zoals IPO (Interprovinciaal Overleg), G5 (inclusief Eindhoven), G40 en P10 ondersteund.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>