Logo mooisonenbreugel.nl
Marianne van der Putte (l) en Helga Helders (r) die onlangs uit DorpsVISIE zijn gestapt   | Fotonummer: f5f446
Marianne van der Putte (l) en Helga Helders (r) die onlangs uit DorpsVISIE zijn gestapt (Foto: Wil Feijen)

Gaat Son en Breugel ten onder aan een prestigeproject?

Son en Breugel - Het was geen gemakkelijke beslissing voor Helga Helders en Marianne van der Putte om DorpsVISIE de rug toe te keren. Toch besloten zij vrijdag 3 juli om uit de partij te stappen. De reden: zij willen geen medeverantwoordelijkheid dragen voor een nieuw Dorpshuis waarvan de kosten steeds verder oplopen. Bedragen van ruim negen miljoen worden genoemd, terwijl de gemeente Son en Breugel een miljoen euro tekort heeft. Komt er door de hoge kosten van het Dorpshuis nog een lastenverzwaring voor de inwoners?

Redacteur: Emmy Grit
Fotograaf: Wil Feijen

Tien jaar lang is Helga verbonden geweest aan DorpsVISIE. Tijdens de gemeenteraadsverkiezingen van 2018 is zij met 800 voorkeurstemmen gekozen tot fractielid. Marianne was eerst achterbanlid, waarna zij als nieuwkomer met 80 voorkeurstemmen in de fractie is gekomen. Helga: “Ik wil er zijn voor onze inwoners. Zij hebben ruim twee jaar geleden niet voor niets op ons gestemd. Ik wil dit uitdragen, maar de afgelopen jaren blijkt dat ik dit niet meer goed kan doen binnen de partij. Het grote probleem heeft te maken met de interne en externe communicatie tussen de fractieleden, en dat is niet iets van de afgelopen twee maanden, dat gaat al enkele jaren terug. Ik wil niet met modder gooien, daar heeft niemand iets aan, maar dat het schort aan communicatie, dat is voor mij wel duidelijk. Ik wil geen onderdeel zijn van hoe er binnen deze partij met mensen wordt omgegaan. Daarom heb ik voor mijzelf deze beslissing genomen.”

Niet gehoord worden
Helga kon zichzelf niet meer recht in de spiegel aankijken omdat er beslissingen in de partij werden genomen waar zij niet achter kon staan. “Ik voelde mij niet gehoord en kon niet alles zeggen. Er werden zaken besproken waarvan Marianne en ik niet op de hoogte waren of er werd iets anders naar buiten gebracht dan er besloten was. Als ik voorstellen deed, werden deze aangehoord, maar er werd verder niets mee gedaan. En nu ik uit de fractie ben gestapt, wordt door DorpsVISIE een motie ingediend met een aantal van deze voorstellen”, aldus Helga. Toch maakt zij zich daar niet druk om. Het maakt niet uit door welke partij de voorstellen op tafel worden gelegd, als ze maar op tafel gelegd worden, in het belang van onze inwoners. Voorbeeld hiervan is onder andere het groene hart in het centrum van Son en Breugel.

Opeenstapeling
Voor Helga en Marianne liep de spreekwoordelijke emmer over. Door een opeenstapeling van ongenoegen hebben zij besloten om samen verder te gaan. Ook Stephen Philippi vertrekt als burgercommissielid van DorpsVISIE en sluit zich aan bij de twee dames. Marianne: “Voorlopig nog even onder de naam Helders/Van der Putte. We zijn ons aan het beraden hoe we de nabije toekomst gaan invullen. Wij willen transparant zijn, open en eerlijk naar onze inwoners en ons inzetten voor maatschappelijk belang. We hopen op steun van onze inwoners, die kunnen we wel gebruiken.”

Stijgende kosten
Het nieuwe Dorpshuis was tien jaar geleden op twee miljoen euro geraamd. Dat vond DorpsVisie op dat moment al een te hoog bedrag, terwijl het bedrag nu meer dan negen miljoen bedraagt. In het coalitieakkoord staat een maximumbedrag van zes miljoen euro. Dit bedrag is de afgelopen jaren gereserveerd. “Nu blijkt dat een aantal opties, zoals een tribune, zonnepanelen en een tweede verdieping voor verhuur, nog niet zijn meegerekend. Feitelijk zijn dit geen opties, maar zelfs een must om een goed functioneel en duurzaam dorpshuis neer te zetten. Voor deze opties wordt nog een miljoen euro uitgetrokken. Maar dit is dan nog niet alles; er wordt nu zelfs gesproken over ruim negen miljoen. Dat totale bedrag is niet van tevoren gereserveerd en gaat dus ten koste van andere potjes uit de gemeente. We komen al een miljoen tekort op de zorg. Wie gaat dat allemaal betalen, onze burgers? Het lijkt bijna een prestigeproject te worden om koste wat kost het nieuwe dorpshuis te realiseren, ongeacht het prijskaartje wat daar aanhangt. Ik kan daar niet achter staan”, aldus Helga.

Vertrouwen kwijt

Marianne is het vertrouwen in de fractie kwijt: “Je moet elkaar blindelings kunnen vertrouwen. Als er iets is afgesproken moet dat naar buiten toe gecommuniceerd worden. Dat gebeurde niet altijd, het was vaak het tegenovergestelde. Dat heet ondermijning van democratie en daar sta ik niet achter. Vandaar mijn besluit om ook afscheid te nemen en samen met Helga en Stephen verder te gaan.”

Vraagtekens
In de verkiezingscampagne van DorpsVISIE stond vermeld dat zij de voormalige kerk wilden behouden. Veel kiezers hebben daarom op de partij gestemd. De partij heeft hiermee een belofte gedaan aan de kiezers. “Als zij van tevoren geweten hadden dat het totaalbedrag zo hoog zou uitvallen, zouden zij dan alsnog voor een Dorpshuis kiezen zoals nu is voorgesteld? Zelfs de stichting Vestzaktheater heeft als gebruiker van het nieuwe Dorpshuis afgelopen weken al laten weten dat er grote vraagtekens zijn bij de invulling van het nieuwe Dorpshuis”, aldus Marianne.

Geld uitgegeven
De opgestapte dames beseffen dat er de afgelopen jaren al heel veel geld is uitgegeven in het voortraject van het nieuwe Dorpshuis. Zij vragen zich af of dit een reden zou moeten zijn om met dit project, dat torenhoge kosten met zich meebrengt, door te blijven gaan. “Het gebouw moet ook nog geëxploiteerd worden, dat kost ook geld. Daar is op dit moment nog niets over bekend, dat wordt steeds vooruitgeschoven”, aldus Marianne.

Referendum
Marianne en Helga kunnen nu vrijuit hun mening geven en kunnen per standpunt kiezen of zij zich aansluiten bij de coalitie of bij de oppositie. Tijdens de commissievergadering van dinsdag 7 juli hebben zij zich in de nieuwe vorm gepresenteerd. Helga: “Ik heb vrijuit kunnen spreken en dat voelt goed. Ik kan hierdoor de belangen van de inwoners die twee jaar geleden op mij gestemd hebben laten horen.” In deze vergadering hebben zij voorgesteld om een referendum onder de inwoners te houden.

Drie keuzes
Voor Marianne, Helga en Stephen zou het referendum uit drie opties kunnen bestaan, waarbij de inwoners kunnen kiezen uit:
1. Verdergaan met de huidige plannen om het nieuwe Dorpshuis te realiseren, in de wetenschap dat de kosten oplopen tot ruim negen miljoen euro.
2. De kerk alsnog afbreken en op de vrijgekomen plek een park realiseren waar de verbinding met het Vestzaktheater centraal staat.
3. De kerk behouden en een evenementenhal hiervan maken waar evenementen zoals het IJsfeest, zittingsavonden, carnaval, Towerfestival en alle andere grote evenementen gehouden kunnen worden.

De uiteindelijke beslissing over het nieuwe Dorpshuis wordt eind augustus gemaakt door de gemeenteraad.

Daags na het interview werd de naam van de nieuwe partij bekendgemaakt: Voor U!

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>