Logo mooisonenbreugel.nl
Buurtschouw in De Vloed   | Fotonummer: 599861
Buurtschouw in De Vloed (Foto: Wil Feijen)
Foto’s Algemeen / Son & Breugel

Commissieleden in gesprek met bewoners De Vloed

Son en Breugel - De straten zijn genoemd naar bloemen, zoals begonia en ranonkel, de huizen dateren van begin jaren zestig en vormen een onderdeel van de wijk De Vloed in Son en Breugel. De straten komen uit op het Wilhelminakanaal. Tussen de huizen en het kanaal staan bomen en struiken gecombineerd met een grasveld en speeltuin. De bewoners wonen er graag en ook betrekken er steeds meer nieuwe en jonge bewoners een huis in de wijk. Natuurlijk kent de wijk zijn problemen, zoals parkeeroverlast of het hard rijden in de straat.

Redacteur: Adrie Neervoort
Fotograaf: Wil Feijen

Maar nu zijn de problemen van een andere orde. Sinds de start van het nieuwbouwproject De Nieuwe Vloed van projectontwikkelaar Gebroeders Van Stiphout voelen de bewoners zich niet gehoord. Ze zijn boos, teleurgesteld en voelen zich niet gesteund door de gemeente. Ze waren al niet enthousiast toen de gemeente plannen maakte voor nieuwbouw in hun wijk, maar met de mogelijke aanpassingen in het huidige bestemmingsplan en de manier waarop met hun woonomgeving wordt omgegaan, zijn ze het helemaal niet eens.

Wantrouwen
De bewoners ondervonden al vanaf het begin van de bouwwerkzaamheden veel overlast. Zo waren volgens de bewoners de straten opeens opgebroken, konden bewoners hun huis niet meer bereiken met de auto, verdwenen er bomen en groen. Ondanks dat de projectontwikkelaar zijn best deed om de bewoners te informeren over alles wat er gebeurde tijdens de werkzaamheden, kwam bijna elke activiteit als een verrassing en daardoor steeg het wantrouwen naar de projectontwikkelaar en de gemeente.

Wijziging plan
Het oorspronkelijk plan De Nieuwe Vloed gaat over het bouwen van twintig koopappartementen en acht riante tweekappers met uitzicht op het water. Aan de De Bontstraat worden acht tussenwoningen en twee hoekwoningen gebouwd. De acht riante tweekappers bleken al snel volgens Van Stiphout niet verkoopbaar. Daarom hebben zij de gemeente gevraagd om het plan op dit onderdeel te mogen wijzigen. Hierdoor komen er geen acht riante tweekappers, maar negentien rijtjeswoningen op dezelfde locatie aan het kanaal.

Nakomen van afspraken
De buurtbewoners kunnen zich in deze wijziging niet vinden. Hierbij vinden zij ook dat er vanaf de start van het project te veel is misgegaan als het gaat om het nakomen van de afspraken en communicatie, zowel bij de projectontwikkelaar als bij de gemeente. De gemeente komt niet op voor de belangen van de bewoners in de wijk. Sommigen denken zelfs dat de gemeente meer aan het belang van de projectontwikkelaar denkt dan aan die van de bewoners.

Buurtschouw
Ook bij een aantal leden van de commissie grondgebiedszaken was het duidelijk dat er veel onvrede en onbegrip was bij de buurtbewoners over het nieuwbouwproject in de wijk. Daarom gingen zij op uitnodiging van de buurtbewoners een kijkje nemen in de wijk om zo te horen en te zien wat de situatie was.

Ergernis en problemen

De leden van de commissie grondgebiedszaken verzamelden zich zaterdagochtend 22 augustus in wijk voor de woning van Dennis Hulsen en zijn vrouw aan de Cameliastraat. Te midden van een aantal buurtbewoners en in aanwezigheid van verantwoordelijk wethouder Frenken luisterden zij naar de uitleg van Dennis over de situatie zoals hij was en gaat worden. Maar vooral naar de ergernis en problemen die het project in de buurt nu al veroorzaakt heeft.

Geen overleg of inspraak
Ondanks dat de projectontwikkelaar brieven rondstuurt met informatie, een bijeenkomst organiseerde en de bewoners informeert via een website over dit project, lijkt juist de communicatie het probleem. De bewoners zijn van mening dat de communicatie feitelijk alleen maar mededelingen zijn. Geen vorm van overleg of inspraak. Ook als er vragen zijn worden zij steeds doorverwezen en het lijkt dat er nooit een passend antwoord is op hun vraag.

Verbinding wijk en kanaal
Als de plannen en zeker de aanpassing op het huidige bestemmingsplan doorgaan, dan denken de bewoners dat er nog minder groen zal zijn dan nu en in de wijk meer bestrating en beton. Ook zal de verkeersintensiteit en de parkeerproblematiek toenemen. Tevens zal er vooral veel groen verdwijnen, zoals nu al enkele imposante eikenbomen zijn gekapt, ondanks een groenbeleid van de gemeente die dit zou moeten voorkomen. Door het bouwen van de negentien rijtjeswoningen zal ook de verbinding tussen wijk en kanaal verloren gaan. Hierdoor zien zij hun buurt met toch al weinig groen ‘verstenen’ en dat in een gemeente die juist bekend staat om het groen.

Dicht bouwen bij mensen
Volgens wethouder Frenken was de bijeenkomst niet nodig als er een betere communicatie was geweest. Volgens de wethouder heeft de gemeente steeds meer te maken met een zogenaamde inbreidingslocatie als het om nieuwbouw gaat. De wethouder: “We gaan dus heel dicht bouwen op locaties waar al mensen wonen. Hierdoor krijgen we steeds meer dit soort situaties.” Volgens de wethouder is de gemeente bezig om in de toekomst de informatie en communicatie beter te laten verlopen. Maar ook, hoe je als inwoner bezwaar kunt maken en hoe je dat dan doet. Dus meer duidelijkheid over rechten en plichten. De wethouder denkt daarbij aan één aanspreekpunt bij de gemeente.

Aanhoren
De bewoners hoorden het gelaten aan, maar hebben aan de toekomst niet veel als het zich nu afspeelt. Daarom vroegen zij zich ook af hoe de gemeente denkt over handhaving als er nu afspraken niet of anders worden nagekomen, zoals het kappen van bomen die volgens hen niet hadden mogen worden gekapt.

Alternatief plan
Ook presenteerden de buurtbewoners een alternatief plan voor de aanpassing in het bestemmingsplan aan de aanwezige commissieleden. Een plan met vier tweekappers in plaats van negentien rijtjeswoningen, meer groen en een speelveld. Een plan dat recht deed, volgens de buurtbewoners aan hun wijk en het woongenot in de wijk

Burgerparticipatie
Tegen de huidige voorgenomen wijziging is door vier bewoners van de wijk een bezwaarschrift ingediend. Een stap die deze bewoners misschien liever niet hadden gezet, maar zij vinden dat zij net als andere bewoners niet gehoord worden. Burgerparticipatie is in sommige gevallen een instrument om informatie op te halen bij de inwoners. Daarbij is natuurlijk wel het moment belangrijk. Het goedbedoelde bezoek van de commissieleden aan deze wijk lijkt wat aan de late kant, maar werd desondanks zeer gewaardeerd door de aanwezigen.

De commissie grondgebiedzaken vergadert op maandag 31 augustus; een van de agendapunten is ontwerpbestemmingsplan Son Zuid Begoniastraat.

Meer berichten