Ingrid (Agora Club De Kempen) (l) samen met jongerenwerkers Ali (m) en Marieke (r)
Ingrid (Agora Club De Kempen) (l) samen met jongerenwerkers Ali (m) en Marieke (r) Foto: Giti Entezami

Extra aandacht voor jonge mantelzorger in ‘Week van de Jonge Mantelzorger’

Algemeen Jeugd Zorg

Son en Breugel - Ongeveer een kwart van de kinderen en jongeren in Nederland is een jonge mantelzorger. Zij groeien op met iemand in hun directe omgeving met een chronische ziekte, beperking, psychische kwetsbaarheid en/of verslaving. Dat kan een ouder zijn, een broer of zus, maar ook een grootouder of goede buur. 

Het zorgen voor een ander ervaren zij als normaal en het geeft ook voldoening, daarentegen kan het ook zwaar zijn. Zo kunnen ze zich zorgen maken of juist zorgen voor zichzelf missen, meer dan hun leeftijdsgenoten zonder zorgsituatie thuis. Om hen te ondersteunen en zichtbaar te maken is het jaarlijks van 1 tot en met 7 juni de nationale Week van de Jonge Mantelzorger. Ook in Son en Breugel worden er speciaal voor jonge mantelzorgers activiteiten georganiseerd door LEV Son en Breugel.

Vaak beseffen jonge mantelzorgers en mensen uit hun omgeving niet dat zij opgroeien in een situatie die anders is dan die van de meeste mensen. Het zorgen lijkt voor hen vanzelfsprekend en verloopt vaak vanzelf. Toch is het goed om stil te staan bij de gevolgen van deze zorgsituatie in het leven van een jong persoon. Kun je je nog wel goed genoeg concentreren op school als je zusje in het ziekenhuis ligt? Of moet je soms afspraken met vrienden afzeggen omdat je moeder niet alleen thuis kan zijn? 

Ook al zien deze jongeren zichzelf niet als jonge mantelzorgers, ze ondervinden wel de gevolgen van de zorgsituatie al op jonge leeftijd. Dit jaar wordt doorgegaan met de bewustwordingscampagne ‘Niet te missen’. Via video’s, posters, portretten en verhalen laat de campagne zien wat de impact is van mantelzorg in het persoonlijke leven van jongeren. Gemeenten en organisaties kunnen het campagnemateriaal gratis downloaden op de website van de Week van de Jongemantelzorger. Zowel online als in de echte wereld moet het niet te missen zijn, met als doel meer bewustwording, herkenning en erkenning. 

Tijdens de Week van de Jonge Mantelzorger worden er in het hele land diverse activiteiten georganiseerd om extra aandacht te besteden aan de jonge mantelzorgers, om hen te waarderen en hen zichtbaar te maken. In Son en Breugel kunnen kinderen/jongeren van 8 tot en met 25 jaar deelnemen aan de volgende activiteiten:
Woensdag 1 juni: (8 tot en met 12 jaar) BOS spel en picknick (14:00 – 16:00u) + radio-uitzending ‘Jonge Mantelzorgers’ (tieners)
Donderdag 2 juni: tijdens de weekmarkt gesprekken
Zaterdag 4 juni: Verrassingsdag Cable Park Best (waterskiën, clinics/workshops, lunch, muziek, voor 8 tot en met 25 jaar) aangeboden door Agora Club de Kempen, (van 8.30 tot 14.00 uur).
Dinsdag 7 juni: Dj workshop tijdens inloopavond jongerencentrum Chill Out, Amerikalaan 2.
In deze week vinden er ook voorlichtingslessen plaats op diverse scholen over jonge mantelzorgers. Voor meer informatie over de activiteiten, mail naar marieke.schoenmakers@levgroep.nl.

Kijk voor meer informatie over de Week van de Jonge Mantelzorger op www.levsonenbreugel.nl en de Niet te missen-campagne op www.weekvandejongemantelzorger.nl of volg LEVgroep Son en Breugel op Instagram, Facebook en LinkedIn.