Afbeelding
Foto: MooiSonenBreugel

Start zomertijd

Algemeen

Zondag 26 maart wordt de klok weer een uur vooruitgezet. Dan staat de klok weer in de ‘zomertijd’.

Twee keer per jaar verzetten we de klok. De wintertijd is eigenlijk de ‘echte’ tijd die ooit is afgesproken. In het voorjaar wordt de klok een uurtje vooruitgezet, van 2.00 uur naar 3.00 uur, en dan spreekt men van de zomertijd. Waarom wordt de klok eigenlijk verzet? In de zomer komt de zon zo vroeg op dat het al licht is terwijl de meeste mensen nog slapen. Door de klok te verzetten lijkt de zon later op te komen en later weer onder te gaan. Het effect is dat het ‘s morgens langer donker blijft en ’s avonds langer licht. De gedachte hierachter is dat men zo zou kunnen bezuinigen op (elektrische) verlichting. Het energiebesparende effect van zomertijd is echter omstreden.

In 2019 publiceerde het RIVM een metastudie over de gezondheidseffecten van de zomertijd op basis van meer dan 60 wetenschappelijke studies. De conclusie was dat het afschaffen van de zomertijd beter is voor de gezondheid. De tijdswisseling veroorzaakt nadelige gezondheidseffecten. Na het instellen van de zomertijd zien we een toename van het aantal hartaanvallen. Toch blijven zo’n 70 landen iedere laatste zondag van maart en de laatste zondag van oktober de klok verzetten. Om de effecten van het verzetten te verzachten, kun je bijvoorbeeld de klok vier dagen voorafgaand aan de zomertijd alvast steeds een kwartiertje vooruitzetten.