Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: ea06b7
Foto:

Zit er nog een addertje onder het kunstgras?

  Politiek

Son en Breugel - In de vergadering commissie Burgerzaken afgelopen dinsdag 9 oktober ging het ondermeer over de aanbesteding van nieuwe kunstgrasvelden. Dit lijkt even een stap terug want op 20 september jl. had de raad namelijk al besloten een krediet beschikbaar te stellen voor de aankoop van nieuwe kunstgrasmatten, die dienen ter vervanging van de huidige drie kunstgrasvelden van SBC.

Door: Adrie Neervoort

Waarom stond de aanbesteding dan weer op de agenda van de commissie? De reden hiervan is het terugtrekken van de beoogde leverancier van dit zogenaamde infill-arm kunstgras (kunstgras zonder korreltjes) en het afwijzen door de Raad van een andere leverancier die niet de kwaliteit kon bieden waar naar gevraagd werd. Daarom had de gemeente het inkooptraject waarvoor het krediet was verstrekt stopgezet. Een logische handelswijze, legitiem en zelfs niet ongebruikelijk.

Mag de gemeente met het krediet ook ander kunstgras kopen?
Wethouder Frenken had feitelijk door kunnen gaan met het aankooptraject en kunnen kiezen voor een ander soort kunstgras met kurk korreltjes. Maar hij voelde ook wel aan dat het krediet gegeven was voor de aankoop van een ander soort kunstgras, dat nu dus niet meer gekocht kon worden. Dus was zijn vraag die hij voorlegde aan de commissie: mag de gemeente met het krediet ook ander kunstgras kopen?

Deze vraag bleek niet zo eenvoudig te beantwoorden door de commissie. Ze wilden eerst weten wat het verschil in kosten was, nu men schijnbaar een goedkopere soort kunstgras wilde kopen. Het lukte wethouder Frenken niet op deze vraag een duidelijk antwoord te geven. De reden daarvoor was volgens hem dat het niet alleen om de aankoop van de matten gaat maar ook om de kosten van het onderhoud ervan, die bij kunstgras met korrels hoger zijn. De commissieleden reageerden hierop en gaven aan dat volgens deskundigen het infill-arme kunstgras ook beregend zou moeten worden. Nu met de eventuele komst van kunstgras met korrels is dat niet meer noodzakelijk. Dat levert dus een besparing op!

Echt duidelijk en concreet werd het in de commissie niet als het om de cijfers ging. Maar ook het afvoeren van de oude matten is een aandachtspunt in de politiek, sinds de uitzending van Zembla over de verwerking van afgedankte kunstgrasvelden. Vandaar dat de leden van de commissie Burgerzaken ook graag wilden weten hoe de afvoer en recycling is geregeld in Son en Breugel. Wethouder Frenken had ook de uitzending van Zembla gezien, maar kon iedereen geruststellen want hij had nu toch een bedrijf gevonden in Nederland dat afgedankte kunststofgrasmatten kan recyclen.

Commissie en wethouder laten er geen gras over groeien
Om de snelheid in het proces van de aankoop van de kunstgrasvelden erin te houden, kwamen Frenken en de commissie tot een compromis. Op woensdag, aansluitend aan de vergadering, kon wat de commissie betreft het nieuwe aanbestedingstraject worden opgestart, onder het formele voorbehoud van kredietverlening. De commissie zou dan voor het weekend nog een memo met het gevraagde financiële overzicht ontvangen.
Uit navraag van onze redactie de volgende dag, bleek het bedrijf dat de wethouder had gevonden in Nederland, één van de bedrijven te zijn die negatief werden genoemd in de uitzending van Zembla, namelijk Vink Recycling uit Barneveld.

Wij vroegen Franc Das, ambtenaar ruimte en samenleving gemeente Son en Breugel, hoe dit nu kon? Hij gaf aan dat de gemeente een brief van Vink had ontvangen waarin werd uitgelegd dat de uitzending van Zembla een vertekend beeld gaf en zeker niet de waarheid was.

Op een briefje
Deze brief en de garantie van Vink dat zij de oude matten op de juiste wijze zullen en kunnen verwerken, is voor de gemeente aanleiding om met dit bedrijf zaken te gaan doen. Natuurlijk wel via de aannemer, die uiteindelijk de oude matten zal vervangen.
Onze redactie heeft de genoemde brief van Vink aan de gemeente ook mogen lezen. Vink claimt inderdaad nu voldoende recyclingcapaciteit te hebben, om de oude velden die zij nu jaarlijks krijgen te verwerken.
Ook wijst Vink erop sinds 2016 het enige bedrijf in Nederland te zijn dat volledig in eigen beheer kunstgrasvelden kan reinigen en recyclen.
In het schrijven erkent het bedrijf dat er een achterstand is ontstaan, maar men druk doende is deze nu weg te werken. De achterstand zou mede zijn ontstaan omdat Vink geen kunstgrasvelden heeft geweigerd. Omdat zij zich hiertoe maatschappelijk verplicht voelden, omdat anders de afgedankte matten misschien niet op een duurzame manier zouden worden gerecycled.

Een overtuigende brief, die natuurlijk niet de documentaire van Zembla doet vergeten. In een gesprek dat onze redactie met de heer Giesen van Vink Recycling had, wordt duidelijk dat het bedrijf zich niet kan vinden in het beeld dat Zembla van het bedrijf geeft. Vink heeft op dit moment een "vergunde situatie" gekregen van de provincie Gelderland, hierdoor kunnen zij verder met het recyclen van de kunstgrasmatten. Echter de "vergunde situatie" geeft ook o.a. een beperking over hoeveel grasmatten dat opgeslagen mag liggen op het terrein van het bedrijf. Hierdoor overweegt het bedrijf nu om de aanname van de oude matten tijdelijk te stoppen. Wat dit betekent voor de vervanging van de kunstgrasmatten in Son en Breugel kon de heer Giesen ons niet vertellen. Pas bij de aanvraag van de opdracht, zal hier naar gekeken worden, en zover is het schijnbaar nog niet.

Ook de regering maakt zich zorgen om het recyclen van de kunstgrasmatten in Nederland ,en daarom zal daar aankomende donderdag ook een debat over plaatsvinden in de Eerste Kamer.


Ook grond onder kunstgrasvelden
kan vervuild zijn.

Voordat de kunstgrasvelden worden verwijderd, is het belangrijk dat bekend is welke verontreiniging er aanwezig is op het veld dat moet worden afgevoerd. Hiervoor worden dan ook metingen gedaan. Al een aantal jaren is er de discussie of deze metingen dan ook niet in de grond onder de mat moeten plaatsvinden. Want door het gebruik van vooral SBR rubberkorrels kan er vervuiling ontstaan in de grond onder het kunstgrasveld. Maar ook andere rubberkorrels kunnen vervuiling veroorzaken. De opdracht hiervoor ligt bij de lokale overheid.


Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037619&size=160x600&promo_sizes=120x600&promo_alignment=center&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=9374823&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037617&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>