Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 0ea754
Foto: ©pixabay.com
gemeente

Gemeenteraad geeft groen licht voor begroting met rode cijfers

Son en Breugel - Ondanks een niet onderbouwd tekort van een miljoen ging de gemeenteraad van Son en Breugel akkoord met de begroting 2020 – 2023. Bijna alle partijen stemden in met de begroting zoals deze was gepresenteerd. Ondanks het tekort dus, maar dit zou in 2023 geheel zijn teruggebracht tot nul.

Redacteur: Adrie Neervoort

Het tekort wordt veroorzaakt door het sociaal domein. Alle partijen waren van mening dat dit tekort begrijpelijk was, maar zeker niet helder als het om de cijfers ging. De belofte van wethouder Van Liempd dat er een extern onderzoek komt naar hoe het zover heeft kunnen komen, was voor veel partijen genoeg reden om alsnog in te stemmen met de begroting. Dorpsbelang diende samen met de andere partijen een motie in, waarin de gehele raad het college de opdracht gaf een gedegen onderzoek in te stellen naar hoe het tekort op sociaal domein heeft kunnen ontstaan en wat de tekorten in de toekomst zullen zijn.

Rooskleurig
Ondanks dat de motie werd aangenomen was dit niet voldoende voor Dorpsbelang om in te stemmen met de ingediende begroting. De toch nogal wat 'rooskleurige' aanname dat het miljoen binnen twee jaar zal worden ingelopen, kon de partij niet overtuigen. Ook de bezuiniging van 34.000 euro op het groenonderhoud in 2020 leek de partij niet uitvoerbaar.

Lastenverzwaring
De uitvoering van de begroting betekent een lastenverzwaring voor alle inwoners en ondernemers van Son en Breugel. Ook zijn er nog enkele projecten waarvan de uiteindelijke totaalkosten nog niet geheel duidelijk zijn, zoals de bijna complete renovatie van sporthal De Landing, maar ook de uitvoering van het hergebruik van de voormalige Sint Petrus Bandenkerk en Breugel Bruist. Voor deze projecten is wel budget gereserveerd, maar de vraag is of dit uiteindelijk wel genoeg zal zijn.

Meer berichten
 
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>