Logo mooisonenbreugel.nl
   | Fotonummer: 484e82
Foto: Wil Feijen

Nieuwe locatie voor twee scholen komt dichterbij

Son en Breugel - Na wat gegoochel met twee alternatieve locaties voor de basisscholen De Krommen Hoek en De Regenboog, lijkt er na twee jaar toch een politiek besluit te komen voor de nieuwbouw in Breugel. Dinsdag 2 december werd de scholenlocatie behandeld in een gezamenlijke commissievergadering Burger- en Grondzaken in het Vestzaktheater. Op de tribune van het Vestzaktheater zaten veel voorstanders voor de nieuwbouw op de huidige locatie van basisschool De Krommen Hoek.

Redacteur: Adrie Neervoort

Het agendapunt van deze commissievergadering was de samenvoegingslocatie voor twee scholen in Breugel. Het plan dat schoolbestuur PlatOO eerder heeft gemaakt, had een breed draagvlak. CDA, Dorpsvisie, PvdA/GroenLinks en D66 staan achter het voorstel waarbij de locatie De Krommen Hoek centraal staat. Alleen Dorpsbelang en VVD hadden hun twijfels hierover. Na drie sprekers die alleen maar positief waren over de nieuwbouw, en een inhoudelijke presentatie van meer dan twee uur, was een meerderheid van de commissieleden voor nieuwbouw op de locatie van De Krommen Hoek.

Financiële gevolgen
De VVD gaf echter nog geen voorkeur aan en ging dus ook niet akkoord met nieuwbouw op de locatie van De Krommen Hoek. De VVD was bang voor een blanco-cheque-effect met de nodige financiële gevolgen. Volgens verantwoordelijk wethouder Jos de Bruin is dit nog niet aan de orde. Het ging nu om de locatie en als die akkoord wordt bevonden, dan kan men pas aan het ontwerp en de invulling van de kosten beginnen. "En daarvoor kom ik eerst terug naar de raad, u blijft dus aan zet", aldus de wethouder.

Bespreekbaar maken
Onlangs werd bekend dat er nog een vierde mogelijke locatie in beeld was: nieuwbouw voor sporthal De Bongerd met één of beide scholen geïntegreerd. De VVD vroeg zich af waarom er iedere keer een nieuwe locatie wordt genoemd. De wethouder: "Ik wilde alle mogelijkheden bespreekbaar maken." Volgens een berekening zou de optie twee scholen op de locatie De Krommen Hoek drie miljoen euro duurder uitvallen dan de genoemde vierde locatie bij De Bongerd. Na burgerparticipatie, veel gesprekken, onderzoeken over verkeer, veiligheid en een plan van het schoolbestuur en ouders van De Krommen Hoek, bleek dat deze locatie toch de meest geschikte is.

Onvrede
Ondanks overleg dat zowel de wethouder als de besturen van de bewuste scholen hebben gehad met omwonenden van de beoogde nieuwe locatie, zou er toch onvrede zijn bij de bewoners, met name inwoners uit de Doormanlaan, de straat die aan de school grenst. Enkele bewoners zouden zelfs bedreigd zijn omdat zij de problemen willen bespreken met het schoolbestuur. Wethouder De Bruin kon dit niet bevestigen. "Als dit zo is, dan past dat niet in het overleg dat wij voorstaan."

Parkeerproblemen
Wilbert Maximus is een van de bewoners van de Doormanlaan. "Er is geen sprake van bedreiging of iets dergelijks. Wel is de sfeer erg onplezierig als het onderwerp ter sprake komt", laat Wilbert in een reactie weten. Wilbert geeft aan te spreken namens meer dan tachtig procent van de bewoners van de Doormanlaan. "Als direct betrokkenen worden we niet serieus genomen. De parkeerproblemen worden door het schoolbestuur gebagatelliseerd, terwijl zij zelf medeveroorzaker zijn. Het personeel van de school parkeert de auto het liefst zo dicht mogelijk bij de school. Ergens anders parkeren zou al een kleine verbetering zijn", aldus Wilbert. Er zijn meerdere voorbeelden die bewijzen dat de omwonenden al jaren door het schoolbestuur niet als serieuze gesprekspartner worden gezien. Wilbert: "Er is ook schade aan auto's aangebracht. Hiervan wordt gezegd dat deze in de nacht ontstaat. Ik heb beveilingscamerabeelden dat het om parkeerschade gaat die overdag door kinderen wordt aangebracht. Bewust of onbewust!" Op een enkele uitzondering na gaat het om kleine beschadigingen die soms spelenderwijs ontstaan.

Extra verkeer
De straat staat al vol met auto's van omwonenden. Daar komen overdag nog auto's bij van ouders die hun kinderen brengen en halen. Wilbert: "Rondom De Krommen Hoek is het echt extreem met de verkeersdrukte. Daar komen straks nog honderdtwintig kinderen bij, met alle bijhorende verkeersbewegingen." Volgens Wilbert is de beste oplossing nieuwbouw op de locatie van de huidige Regenboogschool. Daar is genoeg parkeerruimte en dat is ook de plaats waar Breugel moet gaan bruisen. Al tien jaar bewijst De Krommen Hoek dat een basisschool de plek is waar veel mensen samenkomen. De argumenten voor de locatie De Krommen Hoek noemt Wilbert ideaalbeelden die niet waar te maken zijn.

Ideaalbeeld
Wilbert: "Er worden idealen naar voren gebracht die op geen enkele wijze waar zijn en waargemaakt kunnen worden, of die zelfs meer bijdragen aan de school, haar kinderen en haar prestaties dan andere scholen in Son en Breugel. Ook het argument dat de school op deze locatie makkelijk te bereiken is voor leerlingen uit Son is een ideaalbeeld dat niet bestaat." En zo kan Wilbert nog wel even doorgaan. Hij kent de school als geen ander, want zijn kinderen zaten ook op deze school. Wilbert woont inderdaad al jaren bij de school. "Het zou toch niet zo moeten zijn dat een school een bewoner het gevoel geeft dat hij beter kan verhuizen", vraagt Wilbert zich af.

Meer berichten
<SCRIPT SRC="//secure.adnxs.com/ttj?id=6037618&cb=[CACHEBUSTER]&referrer=mooisonenbreugel.nl&pubclick=[INSERT_CLICK_TAG]&postcode=569" TYPE="text/javascript"></SCRIPT>